Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

Restaurovaná puška, kterou uvidíte v novém žižkovském muzeu

10. 10. 2018

Jedním z přírůstků minulého roku do fondu palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha byla jednuška s křesadlovým zámkem, kompletně překrytá masivem dřeva. Jedná se o zbraň evropské provenience s dobou vzniku okolo roku 1730. Celkové zakrytí kovových ploch zbraně včetně jejích funkčních částí je zcela neobvyklé, zřejmě to byla zakázková práce na objednávku zadavatele. V historii produkce palných zbraní můžeme vysledovat zapažbení vyrobené z kovu, slonoviny, obložené kostí či plátky parohu, ale celkové překrytí veškerých vnějších součástí ořechovým masivem, a to včetně funkčních, je přinejmenším zcela neobvyklé. Ve sbírkovém fondu VHÚ není srovnávací materiál potřebný pro celkové restaurování.

 

Puška jako konstrukční zajímavost bude vystavena v budoucí expozici Armádního muzea Žižkov, a proto musela projít kompletními restaurátorskými zásahy.

Po podrobném průzkumu, který zjistil stav poškození, a fotodokumentaci, byla zvolena metoda veškerých zásahů. Ta respektovala co největší zachování původních povrchů. Především šelakové politury, která je zachována téměř z 80 % plochy.

Zbraň má celkovou délku 1 460,5 mm a ráž hladké hlavně 16,7 mm. Dřevo na povrchu bylo vytvarováno jednak jako celkový překryt z jednotlivých dílů, jednak slepením ploch klíhem nebo začepovaním do kovu dřevěnými čípky. Na ploše výběžku dnového šroubu zcela chyběla profilovaná krycí destička. Také jeden z dvojice šroubů zámkové desky postrádal svůj původní dřevěný překryt.

Nejprve byl demontován od zapažbení zámek, a to následně až na jednotlivé díly.

Z vnitřní kovové zámkové desky nelze bezpečně demontovat vrchní překryt s průchozími napevno přilepenými dřevěnými čepy bez narušení povrchu, proto k celkovému odstranění koroze došlo pouze mechanickou cestou – odleštením jemnými kartáčky s příměsí oleje a pemzy. Ostatní, pouze železné součásti byly zbaveny korozních produktů v lázni chelatonu, opláchnuty, vysušeny a namatovány podle původní podoby povrchu z výroby.

Dále veškeré kovové součásti prošly závěrečnou stabilizací tanátováním, a to opakovaně dvakrát. Po vysušení mají příjemné, mírně namodralé zabarvení, které koresponduje s původním povrchem. Tímto technologickým procesem restaurování prošly také oba připevňovací šrouby, spoušť a čepy.

Pro doplnění chybějících dřevěných součástí bylo použito původní, vyzrálé dřevo přes sto let staré. Vyhovuje svou strukturou, vyzrálostí a je zcela stabilní. Prohnutý kryt výběžku dnového šroubu byl vytvarován podle zachovalé základny v pažbě. Profilované plošky podle překrytu hlavně a místo pro připevnění vrutem podle zalomeného zbytku kovového závitu.

Ještě zbývalo vyrobit krytku zadního šroubu, která má tvar klínu a zasouvá se zespodu směrem od lučíku zbraně. Vzhledem k zatmavnutí staršího dřeva se téměř dokonale povedlo sjednotit povrchovou úpravu s okolní pažbou a naaplikováním šelakové politury.

V současnosti je zbraň připravena k deponování.

Petr Moudrý

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…