100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

100 let republiky: restaurování bronzových reliéfů pro výstavu Doteky státnosti

21. 10. 2018

Pro reprezentativní výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha k stému výročí založení Československa a jež je pro veřejnost přístupná až do 28. října 2018 zdarma, jsme zrestaurovali také plastiky Československého válečného kříže 1914–1918. Válečný kříž byl zřízen 7. listopadu 1918 a udělován vojákům československých legií za boje v 1. světové válce a také účastníkům bojů na Slovensku. Autorem výtvarného návrhu byl francouzský sochař Antoine Bourdelle.

 

Reliéfy měly povrch pokrytý zdegradovaným konzervačním voskem s ulpělou povrchovou vrstvou nečistot a prachu. U vrchní části se znaky byly částečně porušené závrtné šrouby odlitku našroubováním nepůvodních šestihranných matic s metrickým stoupáním závitu, a to zřejmě z dřívějších instalačních důvodů. Přes původní Whitworthovy závity byly pevně natočené tak, že nešly na poprvé uvolnit.

Naproti tomu odlitek zadní části s reliéfem lipových listů s písmeny ČS má kompletně zachovalé šrouby včetně matic. Šestihranné matice jsou však pevně spojené korozními produkty se závity šroubů a ještě příčně prasklé. Průměr obou reliéfů je 420 mm.

Nejprve byl povrch reliéfů fotograficky zdokumentován, vizuálně ohledán a popsán pro složku dokumentace. Metodika restaurování byla zvolena jako převážně stabilizační s důrazem na zachování původní ušlechtilé patiny. Šrouby byly částečně zbaveny koroze, stabilizovány, nepůvodní matice odstraněny. Původní, částečně odrezené, byly rovněž stabilizovány, a to vše v kompletu na šroubech bez demontáže z důvodů četných prasklin v povrchu.

Restaurátorské zásahy začaly kompletním omytím povrchu benzinem z důvodu mechanicky porušeného voskového překrytu, který chránil temnou bronzovou patinaci. Z detailů reliéfu byla krusta nečistoty postupně odstraňována pomocí silonových měkkých kartáčků. U vnitřních částí s hrubým otiskem slévárenské hmoty se okartáčování opakovalo celkem třikrát.

Dále byly odrezeny železné šrouby včetně dvou původních matic, a to pouze jen částečně, neboť na povrchu ulpěla silná vrstva hluboké koroze. Ta byla nestabilní, odlupovala se v šupinkách a součásti by po jejím důkladném odstranění velmi změnily svůj tvar. Také by mohlo dojít k destrukci zachovalých matic, případně rozlomení šroubů v závitech. Následně prošly veškeré železné součásti stabilizací směsí taninu s přidáním hustší šelakové politury. Směs pronikne do materiálu a zpevní jeho narušenou strukturu. Vyzrání taninové směsi trvalo cca tři dny.

Po celkovém restaurování veškerých povrchů reliéfů kříže byla na povrch naaplikována směs včelího vosku z důvodu stabilizace ušlechtilé patiny a nakonec rozleštěna do polomatna.

Petr Moudrý

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…