Restaurování hulánské píky

Restaurování hulánské píky

02. 05. 2017

Rakouská píka model 1875 pro hulány byla postupně k plukům zaváděna podle rozkazu z 20. dubna 1875. Je náhradou za částečně spotřebovaný starší model 1864. Rozkazem z 19. března 1884 je stažena do výzbrojních skladů, kde ji v roce 1918 přejala armáda Československé republiky. Vojenský historický ústav má ve své sbírce dřevcových zbraní velmi početnou řadu modelu 1875, většinou s československou přejímkou.

 

Restaurovaný exemplář má na botce ratiště vyraženo: 9, přejímací značku ve tvaru lva, 7 a nečitelné dvojčíslí. Botka bylavelmi napadena jamkovou korozí, tím bylo celé ražení velmi nečitelné. Naproti tomu rakouské přidělení bylo čitelné dobře a zní: nad lomítkem 13. U. R. pod lomítkem 2. L. 62. včetně hluboce vyražené přejímací značky na tuleji čepele. Ratiště ve spodní části má mezi pery vyraženou velkou přejímací značku a Wn 76.

Vrchní část píky je tvořena hrotem ve tvaru dýky, který přechází do kuželovité tuleje se dvěma pery pro zpevnění. Pera jsou k ratišti přinýtována oválnými destičkami. Tulej má ve vrchní části rozšíření pro vymezení zabodnutí. Spodní část také s pery je kuželovitá, aby lépe držela jezdci v kožené části třmenu. Ratiště, vyrobené z kvalitního dřeva, na které se při výrobě kladly specifické nároky, má uprostřed zatmavlý otisk po bandáži se závěsným řemenem z usně. Celková délka píky je 2 800 mm.

Veškeré kovové součásti napadla koroze ve formě nepravidelných zatmavlých ostrůvků. Na vrchní části s hrotem to byla pouze povrchová degradace, která zřejmě neporušila povrchouvou strukturu kovu, avšak botka byla již narušena jamkovou korozí. Zřejmě zde působila delší dobu. Na ploše hrotu bylo možné najít částečně zachovalou povrchovou ochranu voskem KRNB, který se používal především v osmdesátých letech dvacátého století. Ratiště ze světlého dřeva má původní povrchovou úpravu provedenou polomatným lakem. Pouze v místech, kde se stýká s kovem, bylo zatmavlé, vlivem korozního napadení.

Po provedení bližšího průzkumu veškerých nežádoucích změn byla zvolena metodika způsobu a rozsahu restaurátorských postupů. Jedním z podmínek pro zrestaurování je skutečnost, že předmět nebude v žádném případě demontován. Tím budou veškeré technologie provedeny na kompletu, s ohledem na původní zanýtování plochými destičkami. Je to pochopitelné, protože by se porušila celková identita předmětu, především původní, velmi kvalitní zabroušení povrchu po zanýtování.

Nejprve je chemicky, pouze na kovu, odstraněna vrstva zdegradovaných konzervačních prostředků. Následuje odrezení, kde je zvolena metoda kombinace narušení korozní krusty, nejdříve přikládáním napuštěných tampónů chelatonovou lázní, dále oplach, osušení a okartáčování jemným rotačním kartáčem. Technologie byla provedena opakovaně dvakrát.

Po odstranění korozních produktů je plocha kovu místně zašedlá, neodpovídá původní podobě. Proto je nutné ji upravit zaleštěním pomocí směsi jemně mleté pemzy s olejem. Zde je ještě na místě připomenout, že při odrezování bylo dřevo ratiště, které se těsně stýká s kovem, chráněno vrstvou vazeliny proti působení odrezovací lázně. Zbývá zrestaurovat ratiště. Je nutné postupovat velmi opatrně z důvodu co největšího zachování nalakované plochy. Očista byla provedena několikrát stěrem měkké houby s čistícím roztokem, který obsahuje 1% líhu. Po vysušení je částečně obnovena vrstva laku. Nakonec jsou kovové součásti hulánské píky napuštěny mikrokrystalickým voskem.

Petr Moudrý

 

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…