Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

Restaurování sbírkových předmětů pro rodný dům Jana Kubiše

30. 03. 2016

Na podzim loňského roku byl v Dolních Vilémovicích otevřen rodný dům Jana Kubiše s instalací stálé expozice, která je věnovaná památce hrdiny protifašistického odboje. Celá nemovitost již dříve prošla kompletní rekonstrukcí. Věnujme se nyní procesu restaurování předmětů, které jsou s Kubišovým rodným domem, respektive zdejší expozicí, spojeny.

 

 

Již dříve, v červnu roku 2013, byla představena veřejnosti část exponátů včetně předmětů, které se našly při rekonstrukčních pracích v objektu. V průběhu demontáže půdního schodiště byla v jeho spodní části objevena dotýkaná pozůstalost, která obsahuje dopisy, fotografie, límcové výložky, nárameníky délesloužícího četaře pěchoty, čepicový odznak, podbradník, rukávové označení, límcové označení pěšího pluku č. 34, čtyři knoflíky a vycházkový poddůstojnický bodák. Ten je upravený z bodáku mužstva pro pušku Mannlicher vz.95 přidáním háku pro poddůstojnický třapec. Komplet měl poniklovanou úpravu.

Předměty vyrobené z kovu prošly základní konzervací téměř okamžitě. Především poddůstojnický bodák byl nejvíce napadený korozními produkty, které částečně narušily povrch a strukturu základního materiálu. Po své repasi z bodáku mužstva byl poniklován, a to bez základní vrstvy pouze na holý kov, což není dostatečná ochrana pro dlouhodobé uložení. Poslední pokovená úprava se zachovala včetně pochvy z cca z 20 %. Pod ostrůvky koroze nikl téměř zmizel.

Restaurátorský zásah se provedl částečným odstraněním narostlé korozní krusty, tedy nikoliv až na holý kov, aby se nenarušily plochy jednotlivých součástí. Po odleštění rotačním kartáčem s přidáním oleje a jemně mleté pemzy byly veškeré plochy stabilizovány roztokem taninu. Tanin se na kov naaplikoval ve čtyřech vrstvách. Restaurování bodáku v současnosti splňuje podmínky muzejní prezentace, nicméně jeho pochva je ve vrchní části okolo nosce nestabilní, koroze není dostatečně ošetřena tanátováním, a proto je zapotřebí celý proces opakovat.

Dalšími exponáty pro expozici, které se postupně konzervovaly, byly předměty denní potřeby jako např. soubor příborů, kuchyňské náčiní, nůž a potřeby pro obuvnické řemeslo. Veškeré jednotlivé kusy postupně prošly očistou a restaurováním. Především na součástech příborů byla narostlá korozní krusta, která je odstraněna a základ stabilizován. V konvolutu obuvnických pomůcek prošel restaurováním různý materiál, jako například předměty vytvarované z usně či součásti vyrobené z dřevěného masivu. Dřevo bylo z části napadené dřevokazným hmyzem a hnilobou. Po jeho očistě od prachu a tuku se ošetřilo roztokem proti plísni, houbám a dřevokaznému hmyzu; byla zvolena kombinace přípravku Lignifix-profi. Až po dokonalém odpaření tekutiny se dřevo dvakrát napustilo řídkou šelakovou politurou.

K větším exponátům, tentokrát z měkkého dřeva, patří pár židlí a jídelní stůl. Na nich se podařilo dokonale očistit povrch od prachu a jiných pozdějších lakových nátěrů. Původní úprava vrstvou emailové barvy se zachovala téměř z 80 %. O výsledku nejlépe vypovídá fotodokumentace.

Největším exponátem je však pánské kolo. Sice má novější doplňky, ale základní část se v podstatě zachovala v dobrém stavu. Bylo částečně zrestaurované s tím, že veškeré doplňky se ponechaly.

Petr Moudrý

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…