Revolver ZKR 567 Major

Revolver ZKR 567 Major

24. 10. 2018

Přestože československá konstrukční škola dokázala ve světě získat renomé také na poli konstrukce sportovních revolverů, tedy v oblasti, kde tradičně zaujímaly výsadní postavení zbraně výrobců s dlouhou tradicí, do sériové výroby se dostaly pouze dva československé revolvery. V jejich pozadí zůstala třetí konstrukce, jejímž autorem byl Augustin Nečas (1918–1989), jenž se podílel na vývoji terčového revolveru ZKR 551 a následně sám zkonstruoval proslulý dvojčinný revolver ZKR 590 Grand s originálním předním uzamčením válce.

 

Nejmenší štěstí potkalo poslední Nečasovu konstrukci revolveru s označením ZKR 567 Major, vyřešenou ve čtyřech rážích, jež pokrývaly poměrně široké spektrum požadavků ze strany potenciálních zákazníků. Vzhledem k základním rozměrům rámu zbraně a válce umožňovala konstrukce výrobu v požadované ráži s minimálními rozdíly ve výrobních nákladech mezi jednotlivými modely.

Augustin Nečas jej vyřešil ve čtyřech rážích: .22 LR, .22 WMR, 7,65 mm Browning a .32 S&W. Pro náboj .32 S&W navrhl označení Major A, v ráži 7,65 mm Browning měl být označován jako Major B a v provedení v rážích .22 LR a .22 WMR měla nést doplňková písmena C a D. Konstruktér Nečas rozpracoval revolver ve dvou základních variantách: v provedení s pevně našroubovanou hlavní, ale také jako variantu s možností výměny hlavně a válce. Verze s výměnnou hlavní měla hlaveň nasunutou do rámu a zajištěnou korunovou maticí, jež se utahovala speciálním stranovým klíčem.

Na jeho konstrukci aplikoval A. Nečas prvky chráněné patenty č. 98 933, 98 934, 98 935 a 109 275, využité u revolveru Grand. Přibyly ale ještě další patenty. Vzhledem k tomu, že revolver měl umožňovat střelbu s náboji s okrajovým a středovým zápalem při výměnných hlavních a válcích, bylo nutné najít řešení umožňující změnu polohy zápalu. V té době již sice existovaly konstrukce založené na přesmyku součástí na kohoutu, avšak ty nepovažoval konstruktér Nečas z hlediska spolehlivosti a životnosti za výhodné. Navrhl proto řešení s úderníkem, jehož zápalník byl excentrický a v rámu revolveru byly dva otvory pro zápalník. Jednoduchým otočením úderníku o 180o bylo možné změnit polohu zápalu, takže přechod z jednoho typu zápalu na druhý se značně zjednodušil. Řešení přihlásil Augustin Nečas 23. července 1962, patentový spis s číslem 109 276 a názvem Uspořádání úderníku u střelné zbraně pro středový a okrajový zápal mu byl vydán 15. prosince 1963.

U revolveru Major vylepšil A. Nečas zajištění válce novou konstrukcí jeho uzávěrky, jež měla tvar dvouramenné páky. Kruhový vnitřní výstupek horního ramene plnil funkci zadního zajištění válce a spodní rameno mělo dvě funkce. V jeho dolní části byl také výstupek, a ten zabíhal do drážky vratné páky. Pokud se vratná páka v důsledku pohybu spouště vychýlila, zůstala uzávěrka válce výstupkem zablokována a nebylo možné válec vyklopit. Spodní část uzávěrky plnila ještě funkci dorazu válce při jeho vyklopení. U většiny známých revolverů byl doraz vypracován na rámu zbraně, nebo jej tvořila napevno vsazená součást. Nová konstrukce uzávěrky tak představovala mimo jiné výrobní úsporu a Augustin Nečas na ni získal čs. patent s číslem 111 075 s názvem Uzamykací zařízení u revolveru s vyklápěcím válcem.

Vývoj revolveru Major, vedený jakožto úkol PC 0158, dokončil v polovině roku 1964 a technicko-ekonomická rada jej tehdy doporučila do sériové výroby, avšak s tím, že v rámci delimitace bude výroba předána do Přesného strojírenství v Uherském Brodě. Předání výkresové dokumentace ze ZJŠ Brno mělo podle smlouvy proběhnout do 31. 12. 1965.

Původní předpoklad počítal s výrobou ověřovací série v průběhu roku 1966 a k náběhu sériové výroby mělo dojít v roce 1967. Problém ale představovala celková nevyjasněnost koncepce výroby loveckých a sportovních zbraní. V průběhu roku 1966 probíhal převod výrobního zařízení revolveru ZKR 590 Grand z národního podniku Kinex Bytča s tím, že ZŘR Vsetín, závod 5 Uherský Brod měl uloženo dodávat revolvery počínaje 1. lednem 1967 na trh.

Otázka případné výroby revolveru ZKR 567 se probírala společně se samonabíjecími pistolemi v ráži .22 short a .22 LR na zasedání oborové rady 545 a 546 ve dnech 29. a 30. září 1966, kde bylo rozhodnuto, že nejprve si musí závod osvojit výrobu revolverů ZKR 590, začít s jejich dodáváním na trh a otázka revolveru Major a obou sportovních pistolí se bude řešit až následně. ZKR 567 se do výroby nikdy nedostal, a tak zůstalo jen u deseti vzorků, vyrobených v letech 1961–1962.

Exemplář s výrobním číslem 00003 v ráži .32 SW long získalo muzeum v roce 1972 darem od Zbrojovky Brno, n. p.

 

Ráž: .32 SW long

Celková délka: 217 mm

Délka hlavně: 101,4 mm

Délka záměrné: 135 mm

Výška: 108,7 mm

Šířka: 31,5 mm

Kapacita válce: 6 nábojů

Hmotnost: 542 g

 

Jan Skramoušský

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…