Socialistické kryty pro případ války a jejich šlendrián

Socialistické kryty pro případ války a jejich šlendrián

31. 03. 2022

V současné době se zvýšil zájem o otázku ochrany obyvatelstva před důsledky vojenského konfliktu, především před útokem zbraněmi hromadného ničení. Mohou se vyskytnout poukazy na péči o tuto otázku před listopadem 1989. Na papíře ovšem vypadala řada věcí jinak než v socialistické praxi. V roce 1984 Výbor lidové kontroly zkontroloval hospodaření Civilní obrany. A zjistil překvapivé nedostatky.

V tzv. kategorizovaných lokalitách státu (místa ohrožená v případě války jaderným napadením) se kapacita ukrytí pohybovala od 10 do 40 % obyvatel. Například v Hradci Králové bylo vybudováno 77 úkrytů pro 11 020 osob, což představovalo jen 11 % obyvatel města. Stav byl lepší v ukrytí pracujících, takže například Civilní obrana Federálního ministerstva dopravy měla ukrytí zajištěno na 42 %, zatímco v Západoslovenském kraji měli jen 112 úkrytů pro 19 517 osob, což odpovídalo pouze 1,4 % tamních obyvatel.

Trvale  se vyskytovaly problémy s údržbou a často s pronikáním vody do podzemních prostor krytů. Například v železniční stanici Zvolen byl roku 1959 dokončen úkryt pro 350 osob za 770 000 korun, a to i s filtroventilačním zařízením. Byl ale opakovaně zaplavován vodou, takže musel být roku 1982 vyřazen z evidence. V železničních opravnách a strojírnách Zvolen-Vrútky se v letech 1970-1980 postavily čtyři kryty pro celkem 600 osob. Ještě před kolaudací je zaplavila voda, takže kryty nešlo vůbec používat.

V železniční stanici Praha – Hlavní nádraží byl roku 1976 vybudován kryt pro 1000 osob za 40 milionů korun. Vzhledem  k nekvalitně provedené izolaci probíhaly (ještě v roce 1984) izolační a čistící práce za dalších pět milionů, ale kryt stále nebyl v provozu. V n. p. Chemické závody Jiřího Dimitrova Bratislava nebyly dva kryty použitelné pro vadnou elektroinstalaci a benzinové motory i nářadí k filtroventilačnímu zařízení byly odcizeny. V k. p. Závody silnoproudé elektroniky BEZ Bratislava sice měli tři úkryty, ale neustále zaplavované vodou, takže vyžadovaly stálé opravy.

I některé provozuschopné úkryty nešlo připravit k případnému použití. Chyběla v nich základní dokumentace, náhradní díly, kolektivní filtry, kyslíkové lahve, náhradní osvětlení, prostředky spojení, zásobníky na vodu, prostředky k osobní hygieně, minimální vnitřní zařízení a další materiál. Například v n. p. Obchodní tiskárny 01 Kolín byl kryt pro 560 osob, ale filtroventilační zařízení nemělo filtry.

Kontrola uzavřela šetření s tím, že státní prostředky vynakládané na civilní obrany nejsou efektivně  využívány.

Ovšem i v případě odpovídající péče by tyto kapacity nestačily. Počátkem sedmdesátých let bylo na celém území ČSSR k dispozici ukrytí ve městech i průmyslu jen pro 700 000 obyvatel, což znamená asi 5 % populace státu. Většina z úkrytů byla navíc postavena do roku 1961 a jejich vybavení zastarávalo. Účinnou ochranu poskytovaly jen na 24 hodin. Ostatní ohrožení obyvatelé měli najít pochybnou ochranu v polních úkrytech a tzv. úkrytech jednoduchého typu. Jejich stavba by si vyžádala odhadem sedm až deset dní. Na to by v případě překvapivého útoku asi nebyl čas.

Kapacita se další postupnou výstavbou přece jen pomalu rozšiřovala. Stálé úkryty byly v roce 1980 díky pražskému metru k dispozici pro 970 215 lidí a v roce 1985 pro 1 116 527 osob. V roce 1990 se mělo ukrýt 1 356 527 obyvatel, což byla stále jen sotva desetina obyvatelstva.

Prokop Tomek

Aktuálně



Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…