Útok na Sovětský svaz (Ufa-Schmalfilm-Magazin Nr. 54)

Před 75 lety se útokem nacistického Německa a jeho spojenců na Sovětský svaz otevřela východní fronta druhé světové války, kam se přesunulo rozhodující těžiště bojů v Evropě.

Německo tímto krokem porušilo dohody uzavřené se Sovětským svazem v srpnu a září 1939, které zaručovaly vzájemné neútočení a rozdělení zájmových sfér ve středovýchodní Evropě. Na rozdíl od bojů na západní frontě však tuto válku německá propaganda zobrazovala nejen jako vojenskou operaci, ale také jako válku světových názorů, v níž nacisté bojují za evropskou „kulturu“ proti východnímu „barbarství“.
Ukázka pochází z německého filmového měsíčníku Ufa-Schmalfilm-Magazin, který byl vydáván jako výběr z filmového týdeníku Die Deutsche Wochenschau.
Šestnáctimilimetrový úzký formát měsíčník předurčoval k promítání v domácích kinech nebo v místech, kde chyběly stálé kinosály a promítací technika na filmy formátu 35mm.

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána akvizicí v roce 2007.


„Ufa-Schmalfilmmagazin Nr. 54“: Ufa (Universum Film AG); 1941; technické údaje k filmové kopii: 16 mm, černobílá, zvuková, 143 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha