V Ostravě vznikl jedinečný památník věnovaný válečným veteránům

V Ostravě vznikl jedinečný památník věnovaný válečným veteránům

08. 07. 2022

Na počátku července 2022 byl v ostravském parku Československých letců slavnostně odhalen nový památník s názvem „Na paměť veteránům“ věnovaný válečným veteránům. Autorkou realizace je sochařka Pavla Sceranková, na uměleckém řešení spolupracoval také spisovatel a básník Ondřej Buddeus. Vojenský historický ústav Praha se na památníku podílel výstupy z nahraných rozhovorů s českými válečnými veterány.

Nový památník tvoří tří kuželové objekty, s nimiž návštěvník může pohybovat a měnit jejich polohu. Jednotlivé objekty jsou opatřeny nápisy ze slov válečných veteránů, jež zachycují jejich osobní zkušenost i kolektivní příběh. Texty umístěné na okruží kuželů se po setmění rozsvítí a dle jejich polohy vytváří různé kombinace slov. Návštěvník má tak možnost symbolicky vstoupit do památníku jako dějiště veteránské zkušenosti.

Sochařka Pavla Sceranková k svému dílu uvádí: „Chtěla jsem vytvořit takové místo paměti, do něhož může divák vstoupit a symbolicky v něm projít kus cesty společně s těmi, kteří nesou zkušenost války a jsou ochotni položit svůj život za hodnoty, které sdílí naše společenství.“

Vojenský historický ústav Praha se na realizaci památníku podílel výstupy z nahraných rozhovorů s českými válečnými veterány ze svého orálněhistorického výzkumného projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací: „Snažili jsme se, aby výběr výrazů, obratů a motivů byl věcný, důstojný, s naprostým respektem k bojovnicím a bojovníkům, jejich příběhům a zkušenostem, vojenským i osobním hodnotám a abychom se – slovy jednoho z veteránů – nedopustili žádného ‘hraní na city’,“ dodává spisovatel Ondřej Buddeus.

Na informačním panelu u památníku si mohou návštěvníci přečíst záměr a ideu jeho realizace: „Památník je místem živého setkání s příběhem a poselstvím našich veteránů. Lze vstoupit dovnitř, objekty pootočit a symbolicky se dotknout zkušenosti těch, kteří prošli válkou v Afghánistánu, na Balkáně, v Mali i bojištěm 2. světové války. Mluví řečí, která je přímá a lidská. Mlčí o tom, co nelze říct. Jsou osobní i společnou pamětí boje za naši vlast, svobodu a hodnoty světa, v němž chceme žít.“

Autory památníku Pavlu Scerankovou (*1980) a Ondřeje Buddeuse (*1984) spojuje působení na pražské Akademii výtvarných umění. Vítězný návrh památníku vzešel z veřejné soutěže vyhlášené Statutárním městem Ostrava v roce 2020.

mjr. Pavel Stehlík

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…