Vladimír Trněný

Při transformaci bývalé ČSLA po listopadu 1989 se při získávání zkušeností v zahraničních misích mohl nový demokratický režim spoléhat zpočátku především na některé mladší důstojníky především s odbornostmi z oblasti vojenské medicíny, chemické ochrany či výsadkového a průzkumného směru. Patřil mezi ně i dnešní brigádní generál v.v. Ing. Vladimír Trněný.

 

Narodil se 27. července 1957 v Olomouci. Po maturitě na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě v roce 1976 vystudoval Vysokou školu pozemního vojska generála Ludvíka Svobody ve Vyškově (obor velitelský průzkumný). Po promoci v roce 1980 působil u výsadkových a průzkumných jednotek jako velitel skupiny hloubkového průzkumu, velitel roty hloubkového průzkumu a náčelník výsadkové a padákové přípravy. Tato náročná služba vyžaduje nejen skvělou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, ale také rozhodnost, schopnost improvizace a rychlého řešení problémů.

V letech 1987–1990 absolvoval v Brně postgraduální studium (obor velitelsko-štábní zpravodajský) na tamní Vojenské akademii a poté se stal zástupcem velitele praporu mírových sil rychlého nasazení OSN v Českém Krumlově, kde se připravovali v náročném výcviku první dobrovolníci pro nasazení v zahraničí. Zprvu byla příprava orientována na exotickou Kambodžu, ale nakonec byl československý prapor nasazen ve válkou rozvrácené Jugoslávii.

Vladimír Trněný se tak v roce 1992 zúčastnil mise UNPROFOR v Chorvatsku, kam dorazil již v březnu jako velitel průzkumné rekognoskační skupiny. Po sedmi měsících služby ve funkci zástupce velitele praporu na horké půdě na území bývalé Jugoslávie se vrátil do Českého Krumlova jako velitel výcvikové základny mírových sil, na přelomu let 1993–1994 strávil na území Chorvatska opět dalších šest měsíců jako zástupce velitele českého praporu v misi UNPROFOR.

V letech 1994–1996 opět působil v Českém Krumlově ve funkci zástupce velitele a velitele výcvikové základny mírových sil, poté se stal velitelem 6. mechanizované brigády, náčelníkem sekce mobilizační a plánovací velitelství sil územní obrany (1997–2000, v té době také absolvoval operační kurz Generálního štábu na Vojenské akademii v Brně) a náčelníkem operačního odboru operační sekce Generálního štábu (2000–2002).

V letech 2002–2004 pracoval jako zástupce náčelníka Vojenské zpravodajské služby (respektive Vojenského zpravodajství) a od 1. ledna 2005 ředitel zabezpečení zpravodajské činnosti ministerstva obrany. V této funkci byl 28. října 2005 prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála. Závěr své aktivní vojenské služby strávil v letech 2009–2014 ve funkci vojenského přidělence České republiky v Moskvě. V této funkci se mimo jiné významně zasloužil o obnovu památníků a hrobů čs. legionářů. Jeho služba byla v letošním roce oceněna udělením Kříže obrany státu.

 

Jindřich Marek

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha