Výcvikové středisko (Modré barety)

Od roku 1989 začalo také Československo vysílat své vojáky do mírových misí, operací a odborných komisí působících v různých částech světa pod vlajkou Organizace spojených národů (OSN).

V říjnu 1990 zahájilo svou činnost Výcvikové středisko mírových sil OSN v Českém Krumlově, jehož úkolem bylo připravovat československé (od roku 1993 české) vojáky k plnění úkolů v mezinárodních misích OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) i Severoatlantického paktu (NATO).
Mezi nejvýznamnější z nich patřilo působení našich vojáků v 90. letech v různých misích OSN na území bývalé Jugoslávie. V roce 1997 se součástí českokrumlovského střediska stal také nedaleký vojenský výcvikový prostor Boletice. Až do roku 2003, kdy středisko ukončilo svou činnost, jím prošlo několik tisíc vojáků.
Ukázka pochází z filmu „Modré barety“, který o výcvikovém středisku krátce po jeho otevření natočil Československý armádní film.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Modré barety“; Československý armádní film; 1991; kamera Jiří Krob, hudba Petr Roškaňuk, scénář a režie Marian Schiebl; technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková, 14 minut

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha