Výstava na Žižkově: v čem jezdili husaři, dragouni a huláni?

Výstava na Žižkově: v čem jezdili husaři, dragouni a huláni?

30. 04. 2013

Malá výstava v přízemí Armádního muzea Žižkov ukazuje, jakou výstroj a stejnokroje používalo rakousko-uherské jezdectvo na sklonku devatenáctého a na začátku dvacátého století.

Ukázku stejnokrojů a výstroje rakousko-uherského jezdectva si nyní mohou prohlédnout návštěvníci Armádního muzea Žižkov. Ve dvou vitrínách v přízemí muzea jsou vystaveny některé součásti oděvu a výbavy, kterou používali příslušníci tří základních jezdeckých složek rakousko-uherské armády: husaři, dragouni a huláni.

Husaři byli původně příslušníci tělesné stráže uherského krále, poté šlo o vojenskou lehkou jízdu. Jednalo se o prestižní jednotky, kam přicházeli synové ze šlechtických rodin. Uniforma vycházela z uherského národního kroje a byla velmi zdobná. Dragouni byli původně příslušníci jízdní pěchoty a používali kromě jiného krátkou mušketu zvanou drago – odtud jejich název. Huláni patřili v prvopočátcích k polské kavalérii, po trojím dělení Polska byli začleněni do rakouské armády. Uniforma vycházela z polské tradice. Na konci 19. století měla rakouská armáda jedenáct hulánských pluků, z toho jeden český.

Při výběru exponátů na výstavu byl přitom kladen důraz právě na to, aby se jednalo o jednotky z českých zemí – i proto jsou zde například vystaveny artefakty náležící zeměbraneckému hulánskému pluku 2 z Vysokého Mýta. Nejstarším z několika desítek exponátů je důstojnická tatarka hulánů z šedesátých let devatenáctého století, nejmladší je dragounská přilba s maskovacím nátěrem z počátku 1. světové války.

„Vzhledem k omezeným výstavním možnostem je výstava pouze výběrová, cílem nebylo ukázat veškeré předměty a varianty ústroje spjaté s jezdectvem v daném o období,“ říká kurátor expozice Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu Praha. „Spíše šlo o to představit a přiblížit vizuální hodnotu rakouských stejnokrojů – a také jezdců, tak často se vyskytujících v lidových písních.“

Výstava obsahuje předměty a oblečení, které se nevystavují příliš často, i proto může být pro každého návštěvníka stálých expozic Armádního muzea příjemným zpestřením. Z hlediska chronologie končí výstava symbolicky – upravenými rakouskými čepicemi, které používala již československá armáda v letech 1918-1919.

Vedle této výstavy a stálých expozice věnovaných především první polovině 20. století nabízí Armádní muzeum Žižkov v současnosti ještě rozsáhlou výstavu Pod křídly Sokola, která je věnovaná 150. výročí existence sportovní organizace Sokol (více ZDE), k vidění je také výstava Sokolovo 1943 – Afghánistán 2013, která připomíná výročí bitvy u Sokolova a zároveň nasazení našich vojáků v zahraničních misích v posledních letech (více ZDE).

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…