Vznikl unikátní projekt „VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918“. VHÚ Praha se na něm rovněž podílí.

Vznikl unikátní projekt „VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918“. VHÚ Praha se na něm rovněž podílí.

27. 01. 2014

V roce 2014 si připomínáme významné výročí vztahující se k světovým dějinám: 100 let od vypuknutí první světové války, v dobové terminologii označované jako Velká válka. Konflikt měl klíčový význam pro celou historii 20. století a zásadním způsobem ovlivnil i chod dějin na našem území. Vyústěním čtyřletých krvavých střetů na mnoha světových frontách byl i zrod samostatného československého státu.

 

Toto významné jubileum si v letošním roce bude připomínat celá světová veřejnost. A samozřejmě nemůže ujít pozornosti ani v České republice. I proto se při této příležitosti sešlo sedm významných paměťových institucí České republiky, které společně připravily unikátní projekt nazvaný VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918. Jde o Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně a státní zámek Konopiště.

Smyslem projektu je připomenout české veřejnosti nejrůznější aspekty konfliktu, který do té doby neměl v dějinách lidstva obdoby. V rámci projektu VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918 budou ve zmíněných muzeích probíhat různě koncipované výstavy, které budou vycházet ze zaměření a sbírkových možností té které instituce. Naplánovány jsou také přednášky, semináře a další odborněji zaměřené akce a setkání. Nebudou chybět ani nejrůznější doprovodné akce určené nejširší veřejnosti.

Vojenský historický ústav Praha bude výročí vypuknutí první světové války připomínat po celý rok a do projektu VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918 se zapojil zcela logicky a samozřejmě. První světová válka tvoří jedno z klíčových témat, které VHÚ Praha ve své vědecké činnosti zkoumá a veřejnosti v oblasti muzejní prezentuje. Dokladem může být i skutečnost, že období 1914-1918 tvoří již nyní nedílnou součást stálých expozic Armádního muzea Žižkov.

 

*

 

Historie první světové války se v očích dnešní veřejnosti ocitá neoprávněně trochu ve stínu následného druhoválečného konfliktu z let 1939-1945. Ale nikoli jen ta druhá, nýbrž obě války jsou nedílnou a vzájemně podmíněnou součástí moderní historie lidstva. Z hlediska dějin zemí koruny české je první světová válka zásadní i proto, že v ní bylo po vojenské stránce zapojeno nebývalé množství Čechů, Moravanů i Slezanů. Podle hrubých odhadů přes jeden milion našich předků bojovalo v zákopech konfliktu, dokonce na obou válčících stranách. A téměř 140 000 jich také nalezlo na bojištích smrt. Jejich památku dodnes připomínají téměř v každé obci četné památníky.

Dynamický společenský a technologický vývoj v druhé polovině 19. století a na počátku století dvacátého přinesl nové vynálezy, které měly posloužit celému lidstvu. Část společnosti hleděla do budoucnosti s optimismem a i v okamžiku vyhlášení války, 28. července 1914, se mnozí domnívali, že půjde jen o krátký konflikt. Jiskra v podobě atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este (odehrál se o měsíc dříve, 28. června 1914) však zažehla plamen takové síly a velikosti, že doslova sežehl starý předválečný svět a celou éru „dlouhého“ a relativně mírového, poklidného 19. století.

S první světovou válkou jsou již trvale spojeny fenomény, které do té doby svět neznal, jako je například zákopová či chemická válka. Bitvy na Verdunu či na Sommě se staly synonymem pro hekatomby mrtvých. Ve válce byly masivně použité kulomety, které kosily útočící a nechráněné pěší vojsko po stovkách a tisících. Poprvé se ovšem objevily i tanky, důležitou úlohu převzalo dělostřelectvo svojí mohutnou a dlouhotrvající palbou, která decimovala vše, co se ocitlo v jejím dosahu.

I přes utrpení vojáků na všech frontách přinesla válka i nové prvky do bojových činností. Technika učinila během čtyř válečných let velký skok kupředu, zprvu vojenské inovace posléze našly užití i v civilních sférách – za všechny můžeme jmenovat například oblast letectví.

První světová válka byla skutečným civilizačním předělem a možno říci i šokem především pro svůj komplexní rozsah, pro do té doby nevídané nasazení lidského potenciálu. V průběhu konfliktu bylo mobilizováno více než 70 miliónů mužů. Na straně Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních mocností 4 029 000 mužů.

První světová válka stála na počátku nového století, do značné míry určila také jeho konfrontační ráz, který přetrval prakticky až do počátku 90. let a pádu komunistického impéria v čele s SSSR. Generace zrozená první světovou válkou si po zásluze přisvojila jméno „ztracená“. Zážitky přeživších vojáků, které získali v zákopech po celé Evropě, v bojích takřka po celém světě, jsou dodnes živým a tragickým důkazem o pošetilosti lidských společenství, které nedokáží žít v míru a ve vzájemném respektu.

 

Všechny tato aspekty válečného konfliktu si dovolí představit projekt VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918.

RED

 

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…