Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT

26. 03. 2019

 

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT na kruhové dřevěné desce pochází z letecké základny Bagram. Na této základně od roku 2013 působí strážní rota BAF (BAGRAM AIR FIELD). Právě z působení jedné z rotací strážní roty BAF pochází tento znak, který byl umístěn v té části základny, kde působili vojáci AČR.

Úkolové uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT má za úkol organizačně zastřešit všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu. V kruhovém znaku heraldicky doprava kráčí červený lev v zeleném poli, který lemuje po obvodu černá bordura. Bordura nese zlatý opis, jehož horní a spodní část je na dvou místech vzájemně oddělena zeleným lipovým lístkem. Horní opis: CZECH TASK FORCE. Spodní opis: RESOLUTE SUPPORT. Kontury lva, lístků a lemu mezi středovým polem a bordurou jsou vyvedeny zlatou linkou.

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT ze základny Bagram má průměr 140 cm a do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha se dostal v roce 2015.

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…