Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT

 

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT na kruhové dřevěné desce pochází z letecké základny Bagram. Na této základně od roku 2013 působí strážní rota BAF (BAGRAM AIR FIELD). Právě z působení jedné z rotací strážní roty BAF pochází tento znak, který byl umístěn v té části základny, kde působili vojáci AČR.

Úkolové uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT má za úkol organizačně zastřešit všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu. V kruhovém znaku heraldicky doprava kráčí červený lev v zeleném poli, který lemuje po obvodu černá bordura. Bordura nese zlatý opis, jehož horní a spodní část je na dvou místech vzájemně oddělena zeleným lipovým lístkem. Horní opis: CZECH TASK FORCE. Spodní opis: RESOLUTE SUPPORT. Kontury lva, lístků a lemu mezi středovým polem a bordurou jsou vyvedeny zlatou linkou.

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT ze základny Bagram má průměr 140 cm a do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha se dostal v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha