Berdanka od Zborova

Berdanka od Zborova

20. 10. 2017

Přestože armády všech států vtažených do víru první světové války měly zavedeny opakovací pušky, prudký nárůst vyšších potřeb v důsledku mobilizace a zvýšení početních stavů, ale také ztrát v průběhu bojových operací, vyvolaly na všech stranách nutnost využití jednoranových pušek, původně vytlačených ve výzbroji moderními opakovačkami. Mezi pozoruhodné sbírkové předměty z podsbírky dlouhých palných zbraní vyrobených po roce 1870 patří také jednoranová zadovka – puška Berdan II, vyrobená zbrojovkou v Tule v roce 1885. Jejím majitelem byl Rudolf Perůtka, příslušník 2. střeleckého pluku Československé střelecké brigády, a s ní také prodělal 2. července 1917 památnou bitvu u Zborova.

 

V průběhu vojenské reformy ministra války D. A. Miljutina (1816–1912) zavedla carská armáda během let 1866–1870 do výzbroje postupně celkem šest typů pušek-zadovek, z nichž dvě nesly jméno amerického konstruktéra plukovníka Hirama Berdana (1824–1893). Zatímco první Berdanovu pušku, jejíž finální podoba, zavedená v roce 1868 s označením Berdan I, byla dílem plukovníka A. P. Gorlova a kapitána K. I. Ginnise, ruské zbrojovky nikdy nevyráběly, druhá puška Berdan se stala nejdéle vyráběnou jednoranovou armádní zadovkou carské armády.

Do výzbroje byla zavedena po srovnávacích zkouškách s bavorskou puškou Werder M 1869 v roce 1870 pod označením „skorostrel´naja malokalibernaja vintovka Berdan nomer vtoroj“ a před zahájením sériové výroby prodělala ještě 15 konstrukčních změn. Výzbrojní komise dala přednost americké pušce Hirama Berdana především proto, že se při nabíjení lépe ovládala a umožňovala vyšší rychlost střelby. Měla válcový odsuvný závěr, což v té době nebylo sice již nic převratného, ale disponovala výrobně poměrně jednoduchou konstrukci. Objednávky na dodávky nových pušek dostaly pouze státní zbrojovky v Tule, v Sestrorecku a v Iževsku, jež je ve čtyřech provedeních vyráběly až do konce osmdesátých let. Jen do roku 1883 měla carská armáda ve výzbroji 1 580 897 pěchotních pušek, 102 192 dragounských, 137 276 kozáckých a jen 833 karabin. Uvedený výčet se týká všech čtyřčárkových pušek (v ráži 10,6 mm Berdan), takže zahrnuje i pušky Berdan I.

Ruská armáda sice završila 16. dubna 1891 modernizaci pěchotní výzbroje zavedením opakovací pušky Mosin do výzbroje pod označením „russkaja 3-linějnaja vintovka obrazca 1891 goda“ a na prahu války disponovala více než čtyřmi milióny kusů, ale puškami Berdan musela vykrývat výzbrojní nedostatky, přestože další opakovačky objednávala během válečných let ve Spojených státech u firem Remington a New England Westinghouse.

Sbírkové předměty z pozůstalosti účastníků významných historických událostí mají v muzejních sbírkách výsadní postavení již z toho důvodu, že připomínají osobnost majitele, ale také historické okamžiky, tvořící nedílnou součást našich dějin. Palné zbraně bývají v kolekcích méně zastoupeny, o to vyšší hodnotu v kontextu k událostem pak mají. Mezi takové sbírkové předměty z podsbírky dlouhých palných zbraní vyrobených po roce 1870 patří puška Berdan II, vyrobená zbrojovkou v Tule (od 1. září 1875 nesl závod oficiální název Императорский Тульский оружейный завод Главного артиллерийского управления) v roce 1885, jejímž majitelem byl Rudolf Perůtka (25. 6. 1893 – ?), příslušník 2. střeleckého pluku Československé střelecké brigády, a s ní také prodělal 2. července 1917 památnou bitvu u Zborova.

Bližší osudy Rudolfa Perůtky zatím neznáme, víme však, že narukoval ke 3. pěšímu pluku, do zajetí padl či přeběhl 23. listopadu 1914 a 15. srpna 1916 se přihlásil do čs. legií, kde dosáhl hodnosti desátníka. Ačkoliv svoji pušku od Zborova Perůtka věnoval v květnu 1962 do sbírek tehdejšího Muzea čs. armády, jeho životní osudy zřejmě unikly pozornosti současníků.

Perůtkova puška s výrobním číslem 12 804 nesloužila jen v carské armádě, podle značky v podobě písmen AZF (Artillerie-Zeugs-Fabrik) prošla renovací ve vídeňském Arzenále, takže patřila mezi zbraně, ukořistěné rakouskou armádou. Nepochybně se do Arzenálu dostala v nekompletním či poškozeném stavu, jelikož její závěr má jiné výrobní číslo 5927 a botka pažby podchází z pušky s výrobním číslem 20 855. Je tedy možné, že už s touto puškou se R. Perůtka také dostal do zajetí.

Pušky Berdan II nebyly oficiálně zařazeny do seznamu zahraničních zbraní, převzatých v průběhu válečných let 1914–1918 do výzbroje rakousko-uherské armády, přestože v něm nacházíme kromě pušek vyráběných štýrskou zbrojovkou (Öesterreichische Waffenfabriks- Gesellschaft – OEWG) na export do Rumunska a Řecka také japonské opakovačky Arisaka M 97 či turecké Mauser M 1890 a M 1903, ale také ruské pušky Mosin M 91.

Na pravé straně Perůtkovy pěchotní pušky Berdan II je vyryt nápis ZBOROV a datum památné bitvy 19 2/VII 17. Levou stranu zbraně zdobí letopočet 1914–1918. Vzhledem k významu je předmět součástí stálé expozice žižkovského muzea, kde zaujímá patřičné místo v části věnované bitvě u Zborova, klíčové události v historii čs. legií.

Jan Skramoušský

 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…