Atentát 80 let

ATENTÁT 80: Před osmdesáti lety byli v Mauthausenu popraveni spolupracovníci čs. parašutistů

ATENTÁT 80: Před osmdesáti lety byli v Mauthausenu popraveni spolupracovníci čs. parašutistů

24. 10. 2022

Když se 3. října 1941 v Londýně Josef Gabčík a Jan Kubiš v Londýně dozvěděli, že jejich…
...

ATENTÁT 80: Atentát na Reinharda Heydricha a oduznání Mnichova na křižovatkách československých a velmocenských zájmů

ATENTÁT 80: Atentát na Reinharda Heydricha a oduznání Mnichova na křižovatkách československých a velmocenských zájmů

13. 07. 2022

Před několika týdny uplynulo 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a také od…
...

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022

„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora, jenž byl toho večera zastřelen…
...

ATENTÁT 80: „…zde padlo sedm mužů.“ Vzpomínka výsadkáře na hrdinný boj jeho kamarádů, československých parašutistů.

ATENTÁT 80: „…zde padlo sedm mužů.“ Vzpomínka výsadkáře na hrdinný boj jeho kamarádů, československých parašutistů.

15. 06. 2022

Dne 18. června 1942 byl kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde se skrývalo sedm československých parašutistů –…
...

ATENTÁT 80: Vyhlazení obce Lidice dne 10. června 1942

ATENTÁT 80: Vyhlazení obce Lidice dne 10. června 1942

09. 06. 2022

Devátého června 1942 měl Reinhard Heydrich v Berlíně honosný pohřeb. Nacisté však stále netušili, kdo atentát provedl.…
...

ATENTÁT 80: Reakce exilového odboje na zprávu o útoku na Heydricha

ATENTÁT 80: Reakce exilového odboje na zprávu o útoku na Heydricha

01. 06. 2022

Zpráva o útoku na Reinharda Heydricha představovala pro spojence jednu z mála pozitivních zpráv té doby. Válka se…
...

ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

ATENTÁT 80: několik málo minut po půl jedenácté, 27. května 1942

27. 05. 2022

„Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do…
...

ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

ATENTÁT 80: Vyšlo výjimečné číslo časopisu Historie a vojenství, věnované atentátu na Reinharda Heydricha

25. 05. 2022

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a k tomuto…
...

ATENTÁT 80: Nucená práce pro Třetí říši

ATENTÁT 80: Nucená práce pro Třetí říši

09. 05. 2022

Dne 5. května 1942 vstoupilo v účinnost vládní nařízení číslo 154/1942 Sb. z předešlého dne, „jímž se činí některá…
...

ATENTÁT 80: Československý zahraniční odboj na přelomu let 1941 a 1942

ATENTÁT 80: Československý zahraniční odboj na přelomu let 1941 a 1942

07. 04. 2022

Po těžkých porážkách z let 1939 v Polsku a 1940 ve Francii se podařilo československý zahraniční odboj zkonsolidovat ve…
...

ATENTÁT 80: Další výsadky parašutistů z jara roku 1942

ATENTÁT 80: Další výsadky parašutistů z jara roku 1942

03. 03. 2022

Letošní 80. výročí vojenské operace ANTHROPOID, která měla za úkol likvidaci nacistického válečného zločince, zastupujícího říšského protektora…
...

ATENTÁT 80: Leden 1942 – sokolové proti Heydrichovi

ATENTÁT 80: Leden 1942 – sokolové proti Heydrichovi

28. 01. 2022

Leden roku 1942 byl klíčovým měsícem pro celkový úspěch operace ANTHROPOID. Krátce po seskoku se Janu Kubišovi…
...

ATENTÁT 80: Nová protektorátní vláda, poslušné převodové kolečko okupačního aparátu

ATENTÁT 80: Nová protektorátní vláda, poslušné převodové kolečko okupačního aparátu

18. 01. 2022

Po zatčení generála Aloise Eliáše 27. září 1941 přestala protektorátní vláda jako kolektivní orgán v podstatě existovat. Heydrichovi…
...

ATENTÁT 80: Výsadek ve vlasti, historický seskok z 28. na 29. prosince 1941

ATENTÁT 80: Výsadek ve vlasti, historický seskok z 28. na 29. prosince 1941

29. 12. 2021

Noční výsadek parašutistů v hlubokém týlu nepřítele v první polovině 2. světové války představoval pro britské Královské letectvo (RAF)…
...

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021

V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka a specialisty na sebeobranu Williama…
...

ATENTÁT 80: Heydrichova sociální politika aneb „Potřebuji v tomto prostoru klid…“

ATENTÁT 80: Heydrichova sociální politika aneb „Potřebuji v tomto prostoru klid…“

04. 11. 2021

Březnovou okupací českých zemí v roce 1939 získalo nacistické Německo nejen výzbroj a výstroj významné části československé…
...

ATENTÁT 80: Protižidovská opatření a vznik Ghetta Terezín

ATENTÁT 80: Protižidovská opatření a vznik Ghetta Terezín

19. 10. 2021

Dne 16. října 1941 odjel z Prahy první hromadný transport protektorátních židů směřující do Lodže, tehdejšího Litzmannstadtu, ležícího…
...

ATENTÁT 80: Akce Sokol – Heydrich si podepsal rozsudek smrti 8. října 1941

ATENTÁT 80: Akce Sokol – Heydrich si podepsal rozsudek smrti 8. října 1941

07. 10. 2021

Na počátku října 1941 vrcholila první vlna teroru, který Reinhard Heydrich rozpoutal krátce po svém příchodu do…
...

ATENTÁT 80: Londýnská reakce a první příprava operace Anthropoid

ATENTÁT 80: Londýnská reakce a první příprava operace Anthropoid

03. 10. 2021

Svobodný svět i československý exil byl Heydrichovým nástupem překvapen a zasažen. Exil mohl reagovat na vyhlášení stanného…
...

ATENTÁT 80: Období prvního stanného práva v Protektorátu Čechy a Morava

ATENTÁT 80: Období prvního stanného práva v Protektorátu Čechy a Morava

28. 09. 2021

Napadením Sovětského svazu nacistickým Německem dne 22. června 1941, kterým Německo porušilo do té doby platný pakt…
...

ATENTÁT 80: Bestie z rodu smrtihlavů přilétá do Prahy

ATENTÁT 80: Bestie z rodu smrtihlavů přilétá do Prahy

26. 09. 2021

Praha – sobota 27. září 1941. Počasí 927. dne německé okupace odpovídalo běžnému středoevropskému podzimnímu dnu. Byl…
...

ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

Vojenský historický ústav Praha připravil od září 2021 až do léta 2022 projekt ATENTÁT –  OPERACE ATHROPOID…
...