Letošní třetí číslo časopisu Historie a vojenství: pevnosti i osobnosti

Letošní třetí číslo časopisu Historie a vojenství: pevnosti i osobnosti

07. 10. 2019

Nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 3/2019 vychází právě v těchto dnech a přináší čtenářům i články, které připomínají letošní 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Kromě těchto materiálů zde čtenář nalezne také texty vracející se například k období Sedmileté války a některé portréty zajímavých osobností československé vojenské minulosti. Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, letos vychází již jeho 68. ročník.

 

K druhé světové válce, která vypukla před 80 lety, 1. září 1939, se vrací hned první větší materiál v čísle 3/2019 Historie a vojenství. Text nazvaný Vojáci České a slovenské legie v sovětském zajetí 1939-1941 napsal historik VHÚ Jiří Plachý a věnuje se v něm existenci československé jednotky v Polsku, respektive jejího nuceného pobytu na území Sovětského svazu.

SSSR a Německo si na podzim 1939 rozdělili polské území, situace trvala až do útoku Německa na Sovětský svaz v létě roku 1941. Autor na závěr své studie shrnuje: „Pobyt téměř devíti set čs. vojáků v sovětském zajetí sice nijak nemohl ovlivnit globální válečné události, měl však velmi výrazný negativní dopad na čs. zahraniční odboj. (…) Pobyt v sovětském zajetí vedl také k demoralizaci části mužstva a umožnil nejméně 114 příslušníkům legionu dobrovolně, ale i nedobrovolně opustit řady čs. zahraničního odboje.“

Dalším textem věnovaným druhé světové válce je stať Aleše Binara nazvaná Pohledem protivníka. Autor zde přináší rozbor týkající se informací německého vojenského zpravodajství o 1. Československém armádním sboru v průběhu karpatsko-dukelské operace od září do října 1944. Cílem studie je objasnit, jakými informacemi o čs. armádním sboru Němci disponovali.

K druhé světové válce se také vztahuje text Tomáš Jakla Německé oběti Pražského povstání evidované Oblastní kriminální úřadovnou Praha. Článek především obsahuje seznam německých obětí z květnových dnů roku 1945. Celá kartotéka eviduje 2 753 osob usmrcených během povstání, z toho bylo téměř 2000 Čechů, ale také 432 Němců. Z německých obětí bylo celkem 114 vojáků, najdeme zde ale také 19 dětí zavražděných svými rodiči, kteří poté spáchali sebevraždu. Sebevražd je uvedeno celkem 58. O kartotéce jsme psali ZDE. V článku také najdete webový odkaz na celý seznam obětí.

Do období sedmileté války, tedy bojů Rakouska s Pruskem z let 1756-1763, se vrací článek Jiřího Hofmana Koncepce obrany po sedmileté válce. Po prohrané válce se Rakousko rozhodlo pro lepší obranu českého území prostřednictvím fortifikací. „Od počátku bylo jasné, že se bude jednat o náročný a hlavně drahý, pro obranu země však zcela klíčový podnik,“ píše Jiří Hofman. „Marie Terezie a později ani Josef II. nehodlali rozhodnutí učinit sami a rádi si nechali poradit od svých vojenských odborníků – inženýrů i generálů. Ovšem jejich názor na to, kde mají budoucí pevnosti a opevnění stát, nebyl ani náhodou jednotný.“

Dodnes z toho období zůstaly na českém území především dvě unikátní pevnosti-města, a to Josefov u východočeské Jaroměře a Terezín na pomezí středních a severních Čech, u Litoměřic.

Historie a vojenství 3/2019 dále obsahuje druhý díl textu věnovaný generálu Bohuslavu Laštovičkovi (1905-1981) nazvaný Bývalý dělostřelec ve službách strany, státu a parlamentu. Tentokrát je zde popisováno období druhé světové války a éra komunistické vlády, kdy bývalý „španělák“ nejprve upadl v 50. letech do nemilosti, ale posléze se vrátil na výsluní a v 60. letech byl např. předsedou Národního shromáždění ČSSR. Autory článku jsou Jiří Rajlich a David Majtenyi.

Historik VHÚ Prokop Tomek se v textu Bohumír Lomský: Služba v nejistých časech vrací k osobě B. Lomského-Lence, který byl po dlouhé období let 1956-1968 ministrem obrany Československa. „O politickém konci Bohumíra Lomského panuje řada falešných představ,“ píše Prokop Tomek. „Paradoxně skončil ve funkci ministra jako údajný odpůrce reforem a o zbytek pozic a možnost návratu do funkcí přišel jako odpůrce okupace v srpnu 1968.“

K jedné z institucí VHÚ, Národnímu památníku hrdinů heydrichiády v pražské Resslově ulici, se obrací i zajímavý text Nedestruktivní archeologie v chrámu sv. Cyrila a Metoděje od Jiřího Šindeláře, Michala Buriana a Zdeňka Špitálníka. Text je popisem průzkumu některých prostor chrámu a krypty, který probíhal od sklonku roku 2017 do letošního roku. Pomocí moderních technologií zde probíhala rekognoskace míst a jejich přesné dokumentační zachycení.

Na závěr vydání Historie a vojenství 3/2019 najde čtenář článek z rubriky Příběhy sbírkových předmětů – Boty nadporučíka Oldřicha Pechala. Je zde také popsáno restaurování bronzové plastiky sv. Václava, dále zde jsou kratší texty a recenze některých nových publikací věnovaných oblasti vojenství a historie.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 3/2019 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích.

RED

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…