EVŽEN ČÍŽEK / 10. prosince 1904 – 26. listopadu 1942

EVŽEN ČÍŽEK / 10. prosince 1904 – 26. listopadu 1942

15. 11. 2022

Před osmdesáti lety zahynul v prostoru Bristolského zálivu u Cardiffu major letectva (plukovník in memoriam), letec – stíhací pilot, příslušník GC III/3, 1. peruti a velitel 312. peruti Evžen Čížek. Během svého působení za druhé světové války ve Francii sestřelil pět letounů, za což byl mj. vyznamenán řádem Čestné legie. Účastnil se závěrečné fáze bitvy o Británii. Zahynul nešťastnou náhodou 26. 11. 1942 při letu spojovacího letounu, když se měl účastnit pohřbu československého vojáka Františka Remeše, jenž zemřel několik dní před tím při cvičném letu poblíž Flemingstonu u St. Athanu.

 

Evžen Čížek se narodil 10. 12. 1904 ve Slezské Ostravě. Po maturitě na ostravské reálce nastoupil roku 1922 do VA v Hranicích, odkud byl v roce 1924 vyřazen jako por.pěch. Poté následovala aplikační pěchotní škola v Milovicích a služba u různých pěších pluků.

Roku 1928 však přestoupil k letectvu, kde nejprve létal jako pozorovatel, ale roku 1932 prodělal pilotní i stíhací výcvik ve VLU v Prostějově. Poté vystřídal řadu funkcí u let. pl. 1 T. G. Masaryka v Praze-Kbelích. Roku 1934 nastoupil do funkce velitele zdejší 43. stíhací letky a 31. 3. 1937 – již v hodnosti škpt. – se ujal velení tamtéž umístěné 44. stíhací letky (která byla později přečíslována na 32. stíhací letku), v jejímž čele zůstal dva roky. Zároveň vykonával funkci zástupce velitele III/1 peruti.

Létal především na stíhacích letounech Avia Ba-33, později B-534, s nimiž byla jeho letka v době ohrožení ČSR zařazena do sestavy 3. armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde čelila maď. letounům. Je zcela zřejmé, že u své 32. letky udržoval vynikající bojovou morálku – soudě alespoň podle toho, že tři čtvrtiny pilotů jeho letky později odešlo do zahraničního odboje.

V červnu 1939 uprchl do Polska a odtud se 31. 7. 1939 dostal lodí Chrobry do Francie. Po přeškolení v Chartres byl 2. 12. 1939 odeslán na frontu jako velitel roje a hodnostně nejvyšší důstojník celé skupiny. Přidělili jej ke GC III/3, létající nejprve na stíhačkách Morane Saulnier MS-406, později na vynikajících Dewoitine D-520. Během fr. kampaně, při níž nalétal celkem 85,35 operačních hodin, sestřelil škpt. Evžen Čížek celkem pět nepřátelských letounů (z toho tři ve spolupráci), za což byl mj. vyznamenán řádem Čestné legie.

V červnu 1940 odletěl do severní Afriky, kde řídil odsun čs. letců do Británie. Sám se tam však dostal až o něco později, neboť onemocněl zánětem pohrudnice. Ještě s dalšími třemi letci pak působil v marocké Casablance, kde fungovali jako styční důstojníci pro odsun opozdilých čs. letců. Teprve 13. 8. 1940, kdy se již rozhořela bitva o Británii, opustili na lodi Nereida africké břehy a odpluli do portugalského Lisabonu. Odtud se pak za dramatických okolností dostali na palubě civilního dopravního Fokkeru do Británie. Na londýnském letišti Hendon přistáli 17. 8. 1940.

Po zotavení z následků nemoci byl do řad RAF přijat v nejnižší důstojnické hodnosti Pilot Officer a prodělal přeškolení na britské Hurricany u 6. OTU v Sutton Bridge. Po jeho úspěšném završení pak 14. 10. 1940 opět nastoupil bojovou službu, a to u britské 1. stíhací perutě, s níž se účastnil závěrečné fáze bitvy o Británii. Ke 12. 12. 1940 byl povýšen do hodnosti Squadron Leader a jmenován velitelem 312. čs. stíhací perutě, u níž nahradil S/Ldr Jána Ambruše. Pro svůj, na stíhacího pilota již pokročilý věk (bylo mu 37 let), jakož i pro stále se ještě ozývající onemocnění z Afriky však musel záhy, k 27. 5. 1941, operační službu opustit. Poté byl přidělen ve funkci referenta letectva do Londýna k přednostovi VKPR div.gen. Antonínu Hasalovi-Nižborskému. Setrval zde do 30. 9. 1941, kdy se ujal funkce čs. styčného důstojníka ve štábu Fighter Command. Převzal ji od svého předchůdce, W/Cdr Alexandera Hesse, jenž odcházel na diplomatickou misi do USA.

V té době byl E. Čížek povýšen na mjr. a Britové mu propůjčili hodnost Group Captain. V této funkci byl fakticky administrativním nadřízeným všech čs. letců zařazených v rámci tohoto velitelství. Z titulu své funkce se měl 26. 11. 1942 v Llantwitu zúčastnit pohřbu frekventanta 53. OTU, Sgt Františka Remeše, jenž 22. 11. zahynul při cvičném letu poblíž Flemingstonu u St. Athanu.

Odstartoval z letiště Northolt jako pasažér lehkého spojovacího letounu Foster Wickner Warferry, řízeného S/Ldr Josefem Jaškem. Za nepříznivého počasí a nízké oblačnosti letoun narazil do lana balonové baráže u Penarth Pointu nedaleko od Cardiffu a zřítil se do vod Bristolského zálivu. Zatímco S/Ldr Jaške vyvázl se zlomenou páteří, G/Cpt Čížek zemřel při nárazu na hladinu. Byl pohřben na vojenském hřbitově v Brookwoodu. Po válce byl in memoriam povýšen na podplukovníka letectva (1. 2. 1947) a později na plukovníka (1. 6. 1991).

Převzato z publikace Vojenské osobnosti československého odboje; sestavil kolektiv autorů.

AktuálněDětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…
Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

Armádní muzeum na Žižkově navštívili současný i bývalý velitel Nebraské národní gardy

19. 09. 2023
Bývalý i současný velitel Nebraské národní gardy v minulých dnech navštívili Armádní…
Když prší v poušti…

Když prší v poušti…

19. 09. 2023
Nedávná přírodní katastrofa s tisíci mrtvými v prostoru přístavního města Derna (arabsky Darná, درنة‎)…
Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

Problémy výstavby důstojnického sboru v druhé polovině 50. let

15. 09. 2023
Jednání a usnesení IX. a X. sjezdu Komunistické strany Československa v letech 1949…
Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

Výstava o atentátu na Heydricha v Kišiněvě

11. 09. 2023
Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhla ve Vojenském muzeu v Kišiněvě (Muzeul armatei…