Po obecních volbách 1938

Po obecních volbách 1938

Ve dnech 22., 29. května a 12. června 1938 proběhly v Československé republice volby do obecních zastupitelstev. Byly to poslední volby v meziválečné ČSR a až do roku 1990 také poslední volby u nás, které byly vyhlášeny s respektem ke všem principům moderní demokracie.

Obecní volby proběhly na pozadí politické krize v Československu vyvolané zahraniční politikou hitlerovského Německa a aktivitami Sudetoněmecké strany (SdP), která v duchu instrukcí německých nacistů pracovala na destrukci prvorepublikové ČSR. Strana brala chystané obecní volby jako prostředek k tomu, aby dokázala, že je výhradním politickým zástupcem a mluvčím německé menšiny v Československu. Po úspěchu v parlamentních volbách roku 1935 svůj volební výsledek dokázala SdP v obecních volbách ještě vylepšit. Je však nutné podotknout, že ačkoliv volby byly vypsány jako demokratické, v Němci osídleném pohraničí byla jejich příprava a průběh silně ovlivněny bezohlednou agitací SdP. Ve výsledku se tak o široké soutěži kandidátů a politických stran nedalo hovořit. Po anšlusu Rakouska, který na české Němce silně zapůsobil, SdP pohltila zavedené německé strany v ČSR, jako byl Německý svaz zemědělců (agrárníci) a Německá křesťanskosociální strana lidová. Do voleb tak své kandidáty v pohraničí dosazovaly ve statisticky významnějším množství pouze československé menšiny, němečtí sociální demokraté a komunisté. Voliči a kandidáti antifašistických stran však byli vystaveni ze strany SdP nevybíravému nátlaku. Na denním pořádku byly provokace, výhružky i fyzické násilí, ke kterým se připojili i realizované hrozby propuštění ze zaměstnání a bojkot živnostníků podporujících antifašisty. V důsledku se tak téměř v polovině obcí s majoritou německého obyvatelstva ustanovila jen jednotná kandidátka SdP a nutnost voleb zde odpadla. Jelikož se již nestihlo volby v celku statisticky zpracovat, jsou k dispozici jen kvalifikované odhady, které hovoří přibližně o 90 % německých hlasů pro SdP. Takové číslo mohlo Henleinově straně sloužit jako velmi účinný nástroj k prosazování svých zájmů i před světovou veřejností.

Reakce na výsledky voleb však nebyla v českém tisku příliš alarmující. Komentář v Lidových novinách zdůrazňoval, že „nelze mluvit o henleinovské totalitě“ a ocenil životnost českých menšin. Stejný tón k výsledkům v pohraničí nasadil i deník Československé obce legionářské Národní osvobození, který navíc ocenil výsledky v oblastech s majoritou „československého“ obyvatelstva, které dle deníku podpořily současnou vládu a ty, kteří připravují novou úpravu národních poměrů. Obecní volby a jejich propagandistické využití SdP, potažmo nacisty, byly přitom jedním z důležitých kroků na cestě k destrukci meziválečné republiky, která již za necelý rok neměla existovat.

Národní osvobození s komentářem k výsledkům obecních voleb je k dispozici online zde.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…