Anglická pistole Webley & Scott Mark I M 1912

Anglická pistole Webley & Scott Mark I M 1912

Kořeny pozdější firmy Webley & Scott sahají až do roku 1835, kdy Philip Webley začal se svým bratrem Jamesem vyrábět součásti zbraní, jež záhy začali dodávat vládnímu arzenálu, ale také Východoindické společnosti. S výrobou perkusních revolverů začali v roce 1853, ovšem museli čelit silné konkurenci americké firmy Colt, která již tehdy v Anglii vyráběla revolvery na vysoké strojní úrovni, zajišťující vyměnitelnost součástí.

Po smrti Philipa Webleyho v roce 1880 převzali vedení firmy jeho synové. Prosperující závod v Birminghamu posílilo spojení s firmami W & C Scott and Sons a Richard Ellis & Sons, takže od roku 1897 nesla název Webley & Scott Revolver & Arms Co. Ltd. V roce 1906 firma změnila název na Webley & Scott Ltd. a postupně se vypracovala do pozice výhradního dodavatele armádních revolverů.

Po ukončení druhé búrské války v roce 1902 se firma dostala v důsledku absence vládních zakázek do období stagnace, z něhož mu mohlo pomoci rozšíření výrobního sortimentu o samonabíjecí pistole. Zaměstnanec firmy William John Whiting spolupracoval v letech 1900–1903 s konstruktérem pistole s označením Mars, známé také pod názvem Webley-Mars, Hughem Gabbet-Fairfaxem. Práce na technicky sice zajímavé, avšak obchodně neúspěšné pistoli s velmi neobvyklým způsobem podávání nábojů poskytla Whitingovi nepochybně řadu zkušeností, s nimiž se pustil do vývoje vlastních konstrukcí. V roce 1903 se stal členem představenstva firmy a mohl zcela volně pracovat na vývoji pistolí s využitím strojního zařízení továrny.

Nejstarší Whitingův patent na pistoli s uzamčeným závěrem pochází také z roku 1903, další tři patenty následovaly o rok později. Následně ovšem Whiting pracoval také na modelu pistole s dynamickým závěrem, i když prací na konstrukci armádního modelu se nevzdával.

V roce 1906 vyvinul a k patentové ochraně přihlásil konstrukci pistole s uzamčeným závěrem a krátkým zpětným pohybem hlavně. Systém uzamčení spočíval v pohyblivé hlavni, jež klouzala svými bočními žebry v odpovídajících drážkách na těle pistole. Pevné spojení hlavně se závěrem zajišťovala horní plocha na hlavni, zapadající do výhozného okénka. Funkci vratné pružiny plnilo listové pero ve tvaru písmene V, uložené na pravé straně rukojeti pod střenkou. Tímto způsobem měly řešeny vratný mechanismus všechny samonabíjecí pistole Whitingovy konstrukce vyráběné firmou Webley & Scott.

Pokusný model v ráži .455 Webley chtěl Whiting přihlásit do soutěže pistolí ve Spojených státech, k čemuž ale nedošlo. V následujících letech vyrobila firma další vzorky, určené k vojenským zkouškám, v roce 1909 je zkoušelo rovněž britské královské námořnictvo. Zkušební pistole byly původně zařízeny na revolverový náboj .455 Webley, avšak v roce 1912 došlo ke standardizaci náboje v pistolovém provedení se zesíleným dnem a drážkou, jež dostal označení .455 Webley Automatic Mk. I.

Přestože pistole Webley s uzamčeným závěrem zkoušelo v letech 1910–1912  královské jízdní dělostřelectvo, nakonec dalo přednost revolverům Webley & Scott, zařízených na náboj .455 Webley. Neúspěšné nabízení u pozemních složek armády vynahradilo firmě v únoru 1912 zavedení pistole Mk. I do výzbroje královského námořnictva. Z objemového hlediska se v porovnání s revolvery sice nejednalo o příliš lukrativní záležitost, avšak firmě zvýšila renomé v armádních kruzích.

Prvních dvacet zkušebních pistolí dodala firma Webley & Scott námořnictvu až v dubnu 1913, dalších šedesát v květnu téhož roku. Na základě připomínek ze zkoušek došlo k několika dílčím změnám, týkajících se např. konstrukce poutka pro závěsnou šňůru. Kromě dodávek pro královské námořnictvo dodávala továrna identické pistole také na civilní trh. Lišily se pouze umístěním výrobního čísla na těle před lučíkem a absencí dodatkového písmene N za označením MARK I na levé straně závěru. V roce 1913 dodala firma na civilní trh 426 pistolí, o rok později to bylo jen 393 kusů. S vypuknutím války došlo k zastavení jejich výroby, obnovena byla až v květnu 1919, kdy továrna vyrobila 222 pistolí. Dalších 100 kusů zhotovila až v roce 1923 a mezi lety 1924 až 1933 vyrobila pouhých 100 pistolí. Do výzbroje královského námořnictva se do ukončení výroby dostalo 7530 kusů, na civilním trhu skončilo jen 1260 exemplářů. Nejednalo se tedy o nikterak závratná množství, což se také s odstupem let promítá do ceny dochovaných exemplářů.

Exemplář z roku 1913 získalo muzeum v roce 2018 nákupem od firmy Sběratelské zbraně, s r. o.

 

Ráž: .455 Webley

Celková délka: 215 mm

Výška: 142 mm

Šířka: 37,3 mm

Délka záměrné: 183 mm

Délka hlavně: 127 mm

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 1116 g

Kapacita zásobníku: 7 nábojů

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…