Československý kulometný pás vz. 24

Československý kulometný pás vz. 24

Rozhodnutí o zavedení německého náboje 7,92 mm a pušky systému Mauser postavilo hlavní štáb MNO před otázku adaptace rakouských kulometů Schwarzlose vz. 7, 7/12 a 16 A v ráži 8 mm Mannlicher (náboj vz. 93). Rozdíly mezi oběma náboji nespočívaly pouze v odlišných rozměrech, nýbrž také v použitém druhu prachu, velikosti prachové náplně, tlaku při výstřelu a hmotnosti střel.

Práce na adaptacích svěřilo MNO Zbrojovce Ing. F. Janeček v Praze – Nuslích, jež se výrobou součástí pro rakouské kulomety zabývala již od roku 1922 a v následujícím období úspěšně zvládla přestavbu na náboj 7,92 mm Mauser, podmíněnou ze strany zbrojního odboru možností využití kulometu v obou rážích výměnou minimálního množství součástí.

Na základě rozhodnutí výzbrojní komise ze dne 6. listopadu 1924 dostaly adaptované rakouské kulomety vz. 7/12  a 16 A označení „kulomet (Schwarzlose) vz. 7/24“, v budoucnu zcela nové vyráběné zbraně měly být pro odlišení označeny jakožto „kulomet (Schwarzlose) vz. 24“. Jelikož si adaptace vyžádala rovněž vývoj nových nábojových pásů odlišného provedení, rozhodla komise o jejich zavedení pod označením „nábojové pasy vz. 24“.

Pásy pro adaptované kulomety se na první pohled odlišovaly od rakouských koženým zaváděcím jazykem s nalisovaným mosazným kroužkem s vnitřním průměrem 10 mm. Lišily se rovněž šířkou 37 mm, rakouské byly o 3 mm širší. Rakouské vzory 7/12 a 17 také měly na obou koncích kožený zaváděcí jazyk, avšak bez kroužku. Sešité dva popruhy z konopné tkaniny spojovala s koženým jazykem pásu vz. 24 mosazná spojka, zajištěná pěti dutými nýtky. Na lícové straně spojky bylo vyraženo písmeno S, označující náboj 7,92 mm Mauser a číslo 100 nebo 250, označující počet nábojů v pásu. Rubová strana nesla značku výrobce v podobě spojených písmen FJ a letopočet roku výroby. Pásy, převzaté zbrojně technickým úřadem (ZTÚ) u firmy Janeček, měly na koženém jazyku vyraženo písmeno F, přejímací značku v podobě čs. lvíčka v kroužku a poslední dvojčíslí roku převzetí.

Lůžka pro jednotlivé náboje, nazývané průvlečky, oddělovaly dvě mosazné spojky, spojené s pásem pomocí tří dutých nýtů, zatímco u rakouských pásů tvořil spojku jeden ohnutý ocelový pásek, zajištěný také třemi dutými nýty. Pro snazší orientaci o počtu vystřílených ran nesly obě strany pásu protichůdně vytištěná čísla černou razítkovací barvou, vždy po 25, takže nabíječ střelce mohl registrovat ubývající počet nábojů v pásu. Blíže mosazné spojky nesl pás také písmenné a číselné označení partie tkaniny a na konci koženého jazyku byla vyražena velká číslice, označující výrobní napětí tkaniny.

Spolehlivá funkce kulometu závisela do značné míry na mechanických vlastnostech pásu, zejména na jeho elasticitě. Způsobů, jakými bylo možné skladové, zejména dosud nepoužité pásy připravit k používání, aniž by hrozilo riziko většího množství zádržek při střelbě, se osvědčilo v průběhu let používání několik. První z nich spočíval v úplném ponoření nového pásu do oleje a jeho promnutí rukama s následným protažením jednotlivých průvleček dřevěným kolíkem. V poslední fázi byl celý pás násilím natažen a poté sušen, jelikož olejem nasátý pás zvyšoval pasivní odpory při vytahování jednotlivých nábojů při střelbě.

Jiný osvědčený způsob spočíval ve vyprání nového pásu v teplé vodě s mazlavým mýdlem, protažení průvleček silnějším dřevěným kolíkem, jeho natažením a následným usušením. Pro zvláčnění nových suchých pásů pomáhalo také jejich důkladné promnutí a protažení každé průvlečky pomocí kolíku namočeného v oleji.

Nejméně pracný, avšak ekonomicky značně nevýhodný způsob zvláčnění jednotlivých pásů spočíval v jejich 3 až 4násobném protažení zbraní střelbou ostrými či cvičnými náboji, což by však vzhledem k počtu, přidělenému ke každé zbrani, představovalo značnou zátěž. V polních podmínkách se rovněž osvědčilo kroucení naplněných pásů v nataženém stavu, což vedlo ke zvýšení elasticity, a tím i spolehlivější funkce pásu.

Pás z roku 1929 vyrobený firmou Zbrojovka Ing. F. Janeček v Praze získalo muzeum v roce 1995 převodem z Prototypy, a. s., Brno.

 

Délka pásu: 6470 mm

Šířka pásu: 37 mm

Počet nábojů v pásu: 250 ks

Hmotnost prázdného pásu: 1044 g

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…