Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vz. 23

Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vz. 23

Základním problémem, před kterým stálo telegrafní vojsko od samého vzniku, byl akutní nedostatek spojovacího materiálu. Kromě spojovacích prostředků zanechaných na území nově vzniklé Československé republiky bývalou rakousko-uherskou armádou, tak tvořil základ počátečního vybavení telegrafního vojska především materiál z původní výbavy československých legií. Určitým přelomem ve vývoji telegrafního vojska se stal rok 1923. Připravované první velké manévry československé branné moci si vyžádaly nutnost jeho urychlené výstavby. Současně probíhalo i dovybavování nedostatkovým spojovacím materiálem. Telegrafní dílny začaly v tomto roce branné moci dodávat nejen nový model telefonního přístroje vz. 23 a první československou vojenskou rádiovou stanici vz. 23, ale i osminásobné a patnáctinásobné telefonní přepojovače sloužící ke spojování telefonních stanic různých vojenských formací. Všechna uvedená technika byla s úspěchem poprvé vyzkoušena v témže roce na manévrech u Poličky.
Oproti starším přístrojům se patnáctinásobný telefonní přepojovač vyznačoval malými rozměry a hmotností, jednoduchostí, snadnou přenosností a obsluhou. Přístroj byl uložen v dubové leštěné skříňce opatřené odklápěcím víkem. Na přední straně skřínky bylo patnáct základních desek potřebných ke spojování a sklápěcí rám pro spojovací šňůry. Podstavec tvořilo přední víko přístroje a jako manipulační telefon byl používal polní telefonní přístroj vz. 23, který ale byl na přepojovači zcela nezávislý.

Přepojovač byl do sbírek Vojenského historického ústavu získán v roce 1991 převodem z Národního technického muzea.

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…