Spojovací materiál

Zdrojová část československé agenturní radiostanice Sparta I

Zdrojová část československé agenturní radiostanice Sparta I

  Pro domácí odboj mělo v letech 2. světové války zásadní význam udržení spojení s vedením zahraničního…
...

Německý opaskový zaměřovač Kapsch Fu G.P.c.

Německý opaskový zaměřovač Kapsch Fu G.P.c.

  Po okupaci českých zemí začali Němci s vyhledáváním ilegálních vysílačů, s jejichž pomocí udržoval domácí odboj…
...

Československý agenturní přijímač MARJÁNKA

Československý agenturní přijímač MARJÁNKA

  Zásadní roli ve spojení s protektorátem sehrála československá Vojenská rádiová ústředna (VRÚ) ve Velké Británii. Její…
...

Československá rádiová stanice vz. 36 (F3)

Československá rádiová stanice vz. 36 (F3)

  Od roku 1936 byla ve Vojenských telegrafních dílnách Kbely vyráběna moderní kompaktní pěchotní vodotěsná rádiová stanice…
...

Československý přijímač RP 16 rádiové stanice vzor 29 (F2)

Československý přijímač RP 16 rádiové stanice vzor 29 (F2)

  V roce 1929 byla ve Vojenských telegrafních dílnách Kbely vyvinuta pozemní, automobilní a letecká rádiová stanice…
...

Britská rádiová stanice č. 38 (Wireless Set No. 38, MK. II*)

Britská rádiová stanice č. 38 (Wireless Set No. 38, MK. II*)

  Jednalo se o lehkou stanici vyvinutou v roce 1941 pro pěchotu k zabezpečení spojení roty s…
...

Československá letecká rádiová stanice vz. 26

Československá letecká rádiová stanice vz. 26

V prosinci roku 1925 byl ve Vojenských telegrafních dílnách dokončen první model leteckého přijímače. Na základě mnoha…
...

Britská rádiová stanice č. 19, MK. III (Wireless Set No. 19, MK. III)

Britská rádiová stanice č. 19, MK. III (Wireless Set No. 19, MK. III)

Jedná se o nejrozšířenější britskou rádiovou stanici 2. světové války, která se vyráběla ve Velké Británii, Kanadě…
...

Sovětská rádiová stanice RBM z bojů na Dukle

Sovětská rádiová stanice RBM z bojů na Dukle

Rádiová stanice RBM byla určena ke spojení mezi pěším plukem a prapory. Vznikla modernizací stanice RB a…
...

Sovětská agenturní radiostanice SEVER

Sovětská agenturní radiostanice SEVER

Rádiová stanice SEVER vznikla v době blokády Leningradu úpravou předválečného typu OMEGA. Vyráběla se ve čtyřech verzích…
...

Sovětská rádiová stanice RBM

Sovětská rádiová stanice RBM

Rádiová stanice RBM, vyvinutá v průběhu 2. světové války modernizací stanice RB (radiostancija batalionnaja), byla určena ke…
...

Americký polní telefonní přístroj EE-8

Americký polní telefonní přístroj EE-8

Telefonní přístroj pochází z období 2. světové války. Jedná se o klasický systém MB s použitím induktorového…
...

Sovětská agenturní radiostanice Belka

Sovětská agenturní radiostanice Belka

Nutnost vybavit partyzánské jednotky moderními radiostanicemi vedla na počátku války ke vzniku několika zajímavých konstrukcí. Jednou z…
...

Československý vysílač RV3 rádiové stanice vz. 29

Československý vysílač RV3 rádiové stanice vz. 29

V říjnu 1926 se uskutečnilo přestěhování Vojenských telegrafních dílen do nových budov ve Kbelích. Díky tomu se…
...

Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vz. 23

Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vz. 23

Základním problémem, před kterým stálo telegrafní vojsko od samého vzniku, byl akutní nedostatek spojovacího materiálu. Kromě spojovacích…
...

Dálnopisný stroj D-302 Dalibor

Dálnopisný stroj D-302 Dalibor

Dalibor 302 byl elektromechanický páskový dálnopisný stroj vyvinutý na přelomu 50. a 60. let a vyráběný ve…
...

Československý polní telefon vzor 23

Československý polní telefon vzor 23

V roce 1922 vypsalo MNO soutěž na dodávku polních telefonů moderní konstrukce. Zúčastnily se jí i dílny…
...

Světelný signální přístroj X-01

Světelný signální přístroj X-01

Mezi nejstarší spojovací prostředky patřilo používání nejrůznějších světelných signalizačních přístrojů. Za jejich pravzor můžeme považovat ohňové světelné…
...

Rakouský zemní telegrafní přijímač Siemens & Halske AE 3.65

Rakouský zemní telegrafní přijímač Siemens & Halske AE 3.65

Po celou dobu 1. světové války usilovaly bojující strany o zdokonalení radiotelefonie, tedy bezdrátového přenosu mluveného slova.…
...

První československá rádiová stanice TRD vz. 23

První československá rádiová stanice TRD vz. 23

Základním problémem, před kterým stálo telegrafní vojsko čs. branné moci od samého vzniku, byl akutní nedostatek spojovacího…
...

Prototyp rádiové stanice RC-473 „PÁNEK II“

Prototyp rádiové stanice RC-473 „PÁNEK II“

Mezi konstrukce vyvinuté Vojenským technickým ústavem patřila rovněž známá rádiová stanice RF-11. Jedním z jejích předstupňů byl…
...

Přenosný zaměřovač RZ 301 „Pospíšil“

Přenosný zaměřovač RZ 301 „Pospíšil“

Snaha o odhalení místa vysílání agenturních radiostanic je stejně stará jako ony samy. V letech 2. světové…
...

Prototyp radiostanice RM 471 „TÁŇA“

Prototyp radiostanice RM 471 „TÁŇA“

V prvním desetiletí po 2. světové válce vzniklo množství prototypů československých národních konstrukcí. Mezi nejznámější radiostanice domácí…
...

12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

12 Francouzský telegrafní přístroj ECTM, 1907

Počátek 19. století probíhal ve znamení objevů, které zahájily novou kapitolu dálkové komunikace. Objevem elektromagnetizmu, elektřiny a…
...

1 2 3 5