Čs. pistole Little Tom, 6,35 mm

Čs. pistole Little Tom, 6,35 mm

Český puškař a konstruktér Alois Tomiška (1867−1946) stál u zrodu Jihočeské zbrojovky spol. s.r.o., po fúzi s firmou Hubertus přejmenované v prosinci 1921 na Českou zbrojovku, akc. spol. v Praze. Firmu na výrobu zbraní založil stavitel Karel Bubla v Plzni, v jehož společnosti zastával funkci technického ředitele. Tomiškova předválečná praxe ve Vídni a invence představovala pro nový závod zásadní impulz a jeho konstrukce kapesní pistole se sklopnou spouští s obchodním názvem Fox se stala prvním výrobním programem závodu.

Do povědomí v širším slova smyslu se Alois Tomiška zapsal především svojí konstrukcí pistole se spoušťovým napínáním, jež odstraňovalo nevýhodu jednočinných samonabíjecích pistolí oproti revolverům. Jeho konstrukci, chráněnou rakouským patentem č. 53 261 z roku 1909, vyráběla před válkou vídeňská továrna Wiener Waffenfabrik pod obchodním názvem Little Tom. Alois Tomiška byl ostatně také jedním ze tří zakladatelů vídeňské zbrojovky, založené v květnu 1911.

Tomiškovo působení v České zbrojovce, jakkoliv iniciačně přínosné, trvalo pouze do poloviny roku 1923, kdy s ním vedení továrny rozvázalo pracovní poměr. Formálně jej zdůvodnilo jeho neproduktivností a nezpůsobilostí pro práci v konstrukčním oddělení. Ve skutečnosti se do sporu s vedením zbrojovky dostal díky své snaze protestovat prostřednictvím některých poslanců v branném výboru parlamentu proti zavádění pistolí konstrukce Nickl a prosadit svůj model armádní pistole. Vedení zbrojovky mu s ukončením pracovního poměru poskytlo odstupné ve výši 30 000 korun.

Po svém propuštění z České zbrojovky se Tomiška rozhodl založit si vlastní firmu na výrobu pistolí Little Tom. Na sklonku roku 1923 dovezl z Vídně menší množství pistolí Little Tom, jež předložil k ověření zkušebnímu úřadu. Celkem se jednalo o 34 pistolí v ráži 6,35 mm a dva kusy v ráži 7,65 mm Browning. V téže době si Alois Tomiška požádal o udělení koncese pro výrobu a prodej zbraní a střeliva, jež mu Okresní politická správa v Plzni udělila 12. ledna 1924 pod číslem 146 059/1923. Oficiální název nové firmy zněl: „Výroba zbraní Alois Tomiška v Plzni“, se sídlem v ulici Šipka č. 13.

Počátkem roku ještě dovezl z Vídně menší partie pistolí, první kusy zhotovené v Plzni předložil zkušebně v polovině dubna 1924. Hlavní odlišností plzeňských pistolí v ráži 6,35 mm byly, kromě popisu, jejich dřevěné střenky osazené v horní části emblémem s písmeny AT. Pistole pocházející z Wiener Waffenfabrik měly střenky z tvrzené pryže s vylisovaným nápisem Little Tom nebo s emblémem dvou písmen W.

Vzhledem k tomu, že vzájemné výrobní odlišnosti mezi plzeňskými a vídeňskými pistolemi byly prakticky zanedbatelné, se lze domnívat, že pistole prodávané Tomiškovou firmou pocházely z vídeňské výroby a Alois Tomiška je dovážel, prováděl finální povrchovou úpravu a osazoval je svými dřevěnými střenkami. Přímé důkazy, že tomu tak skutečně bylo, chybí, některé nepřímé tomu nasvědčují.

Pistole Little Tom jsou dodnes považovány za první sériově vyráběné modely se spoušťovým napínáním. Jejich konstrukční řešení ukázalo sice směr, nikoliv však cestu: délka kroku spouště zůstávala v obou režimech stejná. Střelec tak musel stlačit spoušť stejně, ať již byl kohout napnutý nebo ve vypuštěné poloze.

Charakteristickým rysem Tomiškových pistolí byly rovněž zásobníky, vyráběné z mosazného nebo z ocelového plechu, jejichž dno postrádalo výstupek, takže po vystřelení posledního náboje mohl střelec při závěru zachyceném pojistkou v zadní poloze vytlačit plným zásobníkem prázdný skrze výhozný otvor.

Dokumenty z činnosti Tomiškovy firmy se nedochovaly, její produkci tak lze nastínit pouze z protokolů pražské zkušebny zbraní. Během roku 1924 předložil Tomiška k ověření celkem 193 pistolí v ráži 6,35 mm, o rok později 136 kusů, avšak ještě 39 pistolí v ráži 7,65 mm Browning. V roce 1926 prošlo zkušebnou 91 kapesních pistolí ráže 6,35 mm a pět kusů v ráži 7,65 mm. Nejmenší objem zaznamenávají protokoly za rok 1927, kdy zkušebna ověřila 37 kusů v ráži 6,35 mm a pouze jeden velký 7,65mm model. V posledním roce existence firmy prošlo zkušebnou 91 kapesních pistolí a 5 kusů v ráži 7,65 mm Browning. Rok 1928 tak nepochybně znamenal ukončení činnosti, jelikož během roku 1929 předložil konstruktér zkušebně pouze jeden 7,65mm exemplář. Celkově tak v letech 1924−1929 ověřila zkušebna pouze 549 pistolí v ráži 6,35 mm Browning.

Od července 1930 již pracoval Alois Tomiška u firmy Košař a spol. v Praze VII, Ohradní ulici čp. 799. Neznáme však jeho pracovní zařazení, ani nevíme, zda se v následujících letech ještě konstrukci zbraní věnoval.

Exemplář s výrobním číslem 1295 získalo muzeum v roce 1995 převodem z Prototypy, a. s., Brno.

 

Ráž: 6,35 mm Browning

Celková délka: 114 mm

Výška: 83 mm

Šířka: 22,6 mm

Délka hlavně: 58,5 mm

Kapacita zásobníku: 7 nábojů

Hmotnost pistole s prázdným zásobníkem: 370 g

AktuálněCarl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…