Film „Pátá kolona“

Film „Pátá kolona“

Na začátku šedesátých let vytvořil režisér Rudolf Krejčík v Československém armádním filmu dokumentární film, který mapoval předválečnou a válečnou činnost šesti představitelů takzvaných sudetských Němců aktivně působících v poválečných organizacích odsunutých Němců v SRN. Dokládá, že ačkoliv nebyli aktivními nacisty, byli jednoznačné lidmi, kteří od počátku stáli na protičeskoslovenských pozicích a nesouhlasili s vytvořením Československa v roce 1918 v historických hranicích českých zemí.

Zvláštní pozornost je věnována osobě Lodgmana von Auen, který se spolu s dalšími německými poslanci Provizorního národního shromáždění Německého Rakouska již na podzim roku 1918 snažil o odtržení rozsáhlých pohraničních území od nově vzniklého Československa vytvořením německých provincií Deutschbӧhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a Bӧhmerwaldgau. Po tomto nezdařeném pokusu byl na počátku dvacátých let činný v československém Národním shromáždění jako vedoucí představitel nacionalistické Deutsche Nationalpartei. Ta prosazovala německou negativistickou politiku trvale zaměřenou proti ČSR. V roce 1925 se Lodgman von Auen již do parlamentu nedostal a částečně se stáhl z politického života. Po válce se stal, jako člověk údajně nezkompromitovaný německým nacismem, ideovým vůdcem a mluvčím Sudetendeutsche Landsmannschaft v Mnichově. Avšak v této souvislosti komentář cituje jeho pozdravné telegramy Adolfu Hitlerovi a další kompromitující písemné materiály zachované v našich archivech, které napsal po záboru československého území v roce 1938.

Film upozorňuje na vzájemnou provázanost organizací odsunutých Němců (Sudetendeutsche Landsmannschaft, Witikobund, Gesamdeutsche Partei atd.) i na jejich vliv na další politické organizace v SRN. Uvádí krátké příběhy některých jejich dalších aktivních členů, kteří předtím zastávali významné funkce v nacistické správě a podíleli se na likvidaci ČSR. Představen je tak Rudolf Staffen, autor jednoho z plánů na germanizaci českých zemí. Paul Illing, nacista odsouzený v Československu v procesu s představiteli Volkssportu. Následuje Henleinův blízký spolupracovník v SdP Wilhelm Sebekovsky, hlavní propagandista SdP Rudolf Sandner a Franz (Frank) Seiboth, župní vedoucí školení NSDAP a spolupracovník Sicherheitsdienstu v Protektorátu.

Film byl vyroben v roce 1962 a končí optimistickým, ale zároveň varujícím komentářem „Lidé, kteří zapomenou na minulost, musí ji prý prožít ještě jednou. Nezapomněli jsme a nezapomeneme. Udělali jsme navždycky konec naší páté koloně“.

Výrobce: Československý armádní film, 1962

Tvůrci: kamera Zbyněk Olmer, dramaturgie npor. Ivan Šářec, režie Stanislav Brožík

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, IV. kombinovaná kopie, černobílá, 1084 metrů (38 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…