Halapartníci, kolem 1476

Halapartníci, kolem 1476

Roky 1476 a 1477 se zapsaly do vojenské historie evropského západu konfliktem, zvaným burgundské války. Hlavní znepřátelené strany představoval na jedné straně burgundský vévoda Karel Smělý, na straně druhé členové švýcarského Spříseženstva a jeho spojenců. Mocný burgundský vévoda se v první polovině sedmdesátých let 15. století snažil strategickými územními zisky o geografické propojení svých domén v historickém Burgundsku se svými državami ve vlámských a valonských regionech na severu. Roku 1475 opanoval také Lotrinsko a dostal se do sporu s členy Spříseženstva, jemuž nebyl takto rozpínavý soused vhod. Karel smělý disponoval silnou profesionální armádou a kvalitním dělostřelectvem, o to více měl však být událostmi vypuknuvšího konfliktu nepříjemně překvapen.

Na počátku války vytáhl k městu a hradu Grandson, patřícím jeho spojenci Jakubovi Savojskému a před nedávným časem obsazené oddíly Spříseženstva. Vévoda město oblehl ve druhé polovině února 1476 a zahájil ostřelování. Ke švýcarské posádce se nedostaly včas informace o blížícím se pomocném švýcarském kontingentu, a tak pod vzniklým tlakem i dojmem bezvýchodné situace kapitulovala.

Vévoda však naložil s posádkou krutě i na dobové poměry, neboť všech více jak 400 mužů nechal 28. února popravit, dílem oběšením, dílem utopením v jezeře. Tento akt se mu měl však brzy vymstít. Krátce na to, 2. března 1476, dorazily ke Grandsonu síly Spříseženstva a burgundské jednotky napadly. Švýcaři postupovali ve třech po sobě jdoucích houfech. Karel Smělý byl zpraven o prvním houfci a soustředil na něj tlak palbou lehkých polních děl, najatých anglických lučištníků a útoků těžké jízdy. Když pak v klíčovém okamžiku vydal jízdě rozkaz, aby se dočasně stáhla a uvolnila opět prostor lučištníkům, dopustil se nevědomky osudné chyby. V tomto momentu totiž přibyl na bojiště druhý švýcarský houf a za pochodu zaútočil, přičemž se jeho obětí stali zejména předsunutí lučištníci.

Navíc v téže chvíli docházely na bojiště další oddíly vévodovy pěchoty, které obraz útočících Švýcarů, pobíjených lučištníků a současně stahujících se jezdců uvrhl v přesvědčení, že je bitva prohrána. Vypukla panika, jež se zakrátko rozšířila na celé burgundské vojsko, a Karel Smělý jí nedokázal zabránit. Vojsku Spříseženstva poté padl do rukou celý burgundský tábor s velkou kořistí a celým dělostřeleckým parkem.

Tvarově totožné figurky představují dvojici pěších halapartníků vzhledem odpovídající švýcarským pěšákům druhé poloviny 15. století. Oba muži v nízkých střevících jsou oblečeni do přiléhavých nohavic, jež se v tomto období přivazovaly ke spodním kabátcům, které zde však nejsou viditelné, neboť na figurkách jsou patrné pouze kabátce svrchní. Jejich zbroj tvoří tzv. dvoudílné kyrysy, zastoupené předními i zadními plechy, plátová podbradí a železné klobouky.

Primární útočnou výzbroj zde zastupují dřevcové zbraně – halapartny, doplněné jednoručními meči v roli pobočních zbraní. Akcent barev, použitých pro kolorování, spočívá především na prvcích textilií: na šedém kabátci a fialových nohavicích v případě prvního a na tmavozeleném kabátci a rudých nohavicích v případě druhého halapartníka. Značný prostor je věnován stříbřitě metalické barvě, pokrývající části plátové zbroje a kovové součásti ofenzivní výzbroje.

Z rozsahu použití této barvy je zřejmé, že se kolorující dopustil omylu, neboť metalickým odstínem natřel také z pod kyrysů vybíhající přední a zadní cípy svrchních kabátců, patrně v domnění, že se jedná o součást dolní lamelové součásti kyrysů, tzv. šorce. Jeden až dva odstíny hnědé barvy znázorňují dřevo ratišť a kožené prvky výstroje včetně střevíců. Posledními využitými barvami jsou pleťová na obličejích a rukou spolu s barvou podstavců v kombinaci odstínů hnědo-šedo-zelené.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

 

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…