Jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě

Jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě

Na snímku je zachycena nastoupená jednotka rakousko-uherské armády na ruské frontě v letech 1914-15. Snímek byl pořízen námořním důstojníkem, poručíkem řadové lodi Emmerichem von Thun.

Před vypuknutím první světové války nebyly Rakousko-Uhersko a Německo schopny efektivně koordinovat své plány pro případ války s Ruskem. Proti Rusku tak v létě 1914 bojovaly menší německé síly, než Vídeň doufala, a hlavní tíha počátečních bojů tak ležela na bedrech c. a k. armády a na rozvaze náčelníka generálního štábu Franze Conrada von Hötzendorf.

Válečné operace na ruské frontě byly zahájeny rakousko-uherským vpádem do ruské části Polska. První armáda generála Viktora Dankla zvítězila 23.–25. srpna 1914 u Kraśniku, východně od ní Čtvrtá armáda generála Moritze von Auffenberga porazila ve dnech 26. srpna – 2. září Rusy u Komarowa. Současně však ruská Třetí armáda generála Ruzského a Osmá armáda generála Brusilova ohrožovaly Halič z východu. Rakousko-uherské síly na východním úseku ruské fronty byly poraženy na Gnilé Lipě, Lvov padl již 3. září. Auffenbergova armáda dostala rozkaz přesunout se na jihovýchod, tím vznikla mezera v rakousko-uherských liniích. V bitvě, jež probíhala ve dnech 3.–11. září u Rawy Ruské, byl Auffenberg poražen. Přesun divizí ze srbské fronty nemohl situaci zvrátit, následoval všeobecný ústup c. a k. armády směrem ke Karpatám, obležena byla pevnost Přemyšl. Větší část Haliče se ocitla pod ruskou okupační správou, pronásledováno bylo zejména ukrajinské národní hnutí i uniatská církev.

Koncem září 1914 zahájily síly Centrálních mocností ofenzivu na široké frontě s hlavním cílem dobýt Varšavu. V průběhu operace došlo k dočasnému vyproštění pevnosti Přemyšl, ofenziva přesto skončila nezdarem a do konce října 1914 ústupem na výchozí pozice. Hrozba ruského postupu na Krakov byla zažehnána v bitvě u Limanowa v prosinci 1914. Těžké boje se však po celou zimu vedly o karpatské průsmyky, carská armáda dobyla Medzilaborce, hrozil ruský postup do Velké uherské nížiny, na Vídeň i Budapešť. Ruské ztráty v těchto bojích činily 220 000 mužů, rakousko-uherské 350 000, dalších hodně přes 100 000 bylo ztraceno při dobytí Přemyšlu 22. března.

Počátkem května 1915 však provedly rakousko-uherská 3. a 4. armáda spolu s německou 11. armádou průlom u Gorlice, jenž vedl k osvobození většiny Haliče. 3. června byl v rakousko-uherských rukou Přemyšl, 22. června byl osvobozen Lvov, Centrální mocnosti ovládly ruské Polsko.

Přestože Rusko zprvu dosáhlo významných úspěchů, předválečné obavy z nezadržitelného ruského „parního válce“ se ukázaly být nepodložené. Rakousko-uherské ztráty v boji proti Rusům v této úvodních fázích války však činily hodně přes milion mužů, obzvlášť tíživé byly vysoké ztráty mezi profesionálními důstojníky. Akceschopnost rakousko-uherské armády v dalším průběhu konfliktu tak byla počátečními ztrátami oslabena a mocnářství bylo nuceno stále více spoléhat na německého spojence.

 

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…