Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 (Jubiläums – Erinnerungsmedaille 1898), která byla založena císařem Františkem Josefem I. v roce 1898 při příležitosti 50. výročí nástupu na trůn, měla jak charakter pamětní dekorace, tak jistého vyznamenání za zásluhy. Udělovala se v několika variantách. Bronzová medaile odpovídající zde prezentovaným exemplářům se udělovala na červené stuze všem příslušníkům ozbrojených sil, kteří byli mezi 2. prosincem 1848 a 2. prosincem 1898 v aktivní službě. Zmíněná dekorace byla velice běžná a oficiálně se udělovala pouze jednorázově, nicméně nelze vyloučit ani neoficiální duplicitní udělování – takové úvahy navozuje dvojice exemplářů zmíněné dekorace, která pochází z pozůstalosti někdejšího zdravotníka rakousko-uherské armády Vojtěcha Kračmara.

Jedná se o dva exempláře zmíněné Jubilejní pamětní medaile 1898, které však nejsou identické pouze klenotem, ale také stuhou, která u obou exemplářů vykazuje individuální úpravu. Klenoty nejsou zavěšeny na klasických červených hedvábných stuhách poskládaných do trojúhelníku, ale jsou zavěšeny na jednoduchých trojúhelnících z červeného sukna se založenými okraji, které originální stuhu pouze napodobují tvarem. Na obou trojúhelnících jsou dále našité vždy dva kosmo orientované proužky bílého sukna, které by teoreticky mohly značit opakované (a tudíž neoficiální) udělení uvedené pamětní dekorace Vojtěchu Kračmarovi – snad jako jakousi další a neoficiální formu vyznamenání. Za pozornost stojí také skutečnost, že jedna z dekorací má obrácený klenot reversní stranou dopředu.

Popis:

Bronzové medaile o průměru 34 mm. Medaile jsou zavěšeny na nepůvodních trojúhelníkových stuhách z červeného sukna se dvěma kosmo našitými proužky bílého sukna.

Avers:

V ploše aversu medaile je doprava natočená busta císaře Františka Josefa I. v maršálském stejnokroji s patrným řádem Zlatého rouna a velkostuhou Vojenského řádu Marie Terezie. Opis: FRANC-IOS-I-D-G-IMP-AVSTR-REX-BOH-ETC-ET REX AP-HUNG- (František Josef I. z Boží milosti císař rakouský, král český a uherský).

Revers:

Na středu plochy je umístěna tabulka s latinským nápisem: SIGNVM MEMORIAE. Tabulka je obklopená věncem z dubových a vavřínových ratolestí. V horní časti medaile je umístěn nápis: MDCCCXLIII – MDCCCXCVIII (1848-1898).

Exempláře byly do sbírky Vojenského historického ústavu získány koupí v roce 2018.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…