Legitimace Pracovního praporu, 1939

Legitimace Pracovního praporu, 1939

Mezi akutní problémy způsobené odstoupením československého pohraničí na podzim 1938 patřil i vzestup nezaměstnanosti. Na základě vládního nařízení č. 223/1938 Sb. byly k dočasnému hospodářskému zajištění nezaměstnaných osob a využití jejich pracovních schopností zřizovány pracovní jednotky. Hlavní náplň jejich činnosti byly všeobecně prospěšné práce, jako stavba silnic, výpomoc v zemědělství nebo pomoc při živelných pohromách.

Pracovní útvary byly organizovány podle zásad branné moci, nebyly však její součástí. Skládaly se z tzv. vojenského rámce a z příslušných pracovníků. Nejvyšší organizační jednotkou byl prapor, ale mohly vznikat i samostatné pracovní roty. Jednotlivé pracovní útvary byly zpravidla podřízeny velitelství sboru, v jehož oblasti se nacházely. Prapory se označovaly trojmístnými arabskými číslicemi, jejichž první číslo indikovalo příslušnost ke konkrétnímu sboru (např. 101 u I. sboru, 201 u II. sboru). Všechny pracovní útvary byly likvidovány v roce 1939.

Jednoduchá legitimace pracovního praporu 105 (Tábor) má formu přehnutého listu a svou podobou jakoby ilustrovala provizorní charakter pracovních útvarů. Legitimaci vlastnil bývalý ruský legionář a španělský interbrigadista Rudolfu Bretschneider (nar. 18. 6. 1897, Dolní Jiřetín).

Rozměry: 10,5 x 15 cm

Legitimace byla do sbírky VHÚ Praha věnována v roce 2016.

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…