Legitimace Pracovního praporu, 1939

Legitimace Pracovního praporu, 1939

Mezi akutní problémy způsobené odstoupením československého pohraničí na podzim 1938 patřil i vzestup nezaměstnanosti. Na základě vládního nařízení č. 223/1938 Sb. byly k dočasnému hospodářskému zajištění nezaměstnaných osob a využití jejich pracovních schopností zřizovány pracovní jednotky. Hlavní náplň jejich činnosti byly všeobecně prospěšné práce, jako stavba silnic, výpomoc v zemědělství nebo pomoc při živelných pohromách.

Pracovní útvary byly organizovány podle zásad branné moci, nebyly však její součástí. Skládaly se z tzv. vojenského rámce a z příslušných pracovníků. Nejvyšší organizační jednotkou byl prapor, ale mohly vznikat i samostatné pracovní roty. Jednotlivé pracovní útvary byly zpravidla podřízeny velitelství sboru, v jehož oblasti se nacházely. Prapory se označovaly trojmístnými arabskými číslicemi, jejichž první číslo indikovalo příslušnost ke konkrétnímu sboru (např. 101 u I. sboru, 201 u II. sboru). Všechny pracovní útvary byly likvidovány v roce 1939.

Jednoduchá legitimace pracovního praporu 105 (Tábor) má formu přehnutého listu a svou podobou jakoby ilustrovala provizorní charakter pracovních útvarů. Legitimaci vlastnil bývalý ruský legionář a španělský interbrigadista Rudolfu Bretschneider (nar. 18. 6. 1897, Dolní Jiřetín).

Rozměry: 10,5 x 15 cm

Legitimace byla do sbírky VHÚ Praha věnována v roce 2016.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…