Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Rok 1924 byl nejen rokem udělování znaků jednotlivým leteckým plukům československé armády, ale rovněž pomyslným počátkem zavádění tzv. neoficiálních čestných plukovních odznaků, které měly povahu neoficiálního čestného ocenění a které vznikaly ponejprve právě u leteckých pluků z iniciativy tam sloužících důstojníků. Později začal tento fenomén pronikat i k útvarům jiných zbraní a zároveň vedle toho docházelo i k výrobě jednoduchých pamětních odznaků, které si vojáci mohli obvykle zakoupit přímo u svých pluků. Odznaky obou skupin vznikaly rovněž u jezdeckých útvarů. V této souvislosti je na místě zmínit tzv. odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice – jedná se o dekoraci, která kvalitou zpracování odpovídá tzv. neoficiálním čestným plukovním odznakům a ve faleristické literatuře je označována jako neoficiální dekorace udělovaná absolventům Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice.

Popis:

Jednostranný odznak o výšce 57 mm, šířce 49 mm, síle 3 mm a hmotnosti 36 g je ražený z bronzu. Na středu se na žlutě smaltovaném poli nacházejí iniciály VJU (Vojenské jezdecké učiliště), ve spodní části jsou umístěny dvě zkřížené plasticky převýšené šavle. Obvod odznaku tvoří z 5/6 reliéf plasticky převýšené podkovy, v horní části přeložený plasticky převýšeným malým státním znakem Československé republiky (pole erbu je smaltováno červeně, čestný štítek Slovenska červeně a modře). Revers odznaku je hladký, částečně spojovaný s podložkou nýtováním, v horní polovině plochy se nachází vodorovně orientovaná připínací jehlice.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1981.

AktuálněDigitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…
Sokol v první světové válce a krátce po ní

Sokol v první světové válce a krátce po ní

25. 11. 2022
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme si připomněli 107 let od chvíle, kdy…
Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

23. 11. 2022
Dne 11. října 2022 proběhla v polské Vratislavi mezinárodní vědecká konference věnovaná počátkům…
Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

18. 11. 2022
Nově otevřenou stálou expozici v nedávno rekonstruovaném objektu Armádního muzea VHÚ na…