Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Rok 1924 byl nejen rokem udělování znaků jednotlivým leteckým plukům československé armády, ale rovněž pomyslným počátkem zavádění tzv. neoficiálních čestných plukovních odznaků, které měly povahu neoficiálního čestného ocenění a které vznikaly ponejprve právě u leteckých pluků z iniciativy tam sloužících důstojníků. Později začal tento fenomén pronikat i k útvarům jiných zbraní a zároveň vedle toho docházelo i k výrobě jednoduchých pamětních odznaků, které si vojáci mohli obvykle zakoupit přímo u svých pluků. Odznaky obou skupin vznikaly rovněž u jezdeckých útvarů. V této souvislosti je na místě zmínit tzv. odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice – jedná se o dekoraci, která kvalitou zpracování odpovídá tzv. neoficiálním čestným plukovním odznakům a ve faleristické literatuře je označována jako neoficiální dekorace udělovaná absolventům Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice.

Popis:

Jednostranný odznak o výšce 57 mm, šířce 49 mm, síle 3 mm a hmotnosti 36 g je ražený z bronzu. Na středu se na žlutě smaltovaném poli nacházejí iniciály VJU (Vojenské jezdecké učiliště), ve spodní části jsou umístěny dvě zkřížené plasticky převýšené šavle. Obvod odznaku tvoří z 5/6 reliéf plasticky převýšené podkovy, v horní části přeložený plasticky převýšeným malým státním znakem Československé republiky (pole erbu je smaltováno červeně, čestný štítek Slovenska červeně a modře). Revers odznaku je hladký, částečně spojovaný s podložkou nýtováním, v horní polovině plochy se nachází vodorovně orientovaná připínací jehlice.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1981.

AktuálněVe čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Ve čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

04. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov ve…
Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…