Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1930)

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1930)

Honební jízdy, tzv. parforsní hony, neměly původně žádnou přímou vazbu na vojenské prostředí. Název této lovecké disciplíny z 18. století pochází z francouzského termínu par force de chiens – „silou psů“, který označoval druh lovu, při němž bylo cílem uštvat zvíře s pomocí psů do okamžiku, kdy již padalo vyčerpáním. Z této lovecké disciplíny se postupně rozvinula tradice jízdy sv. Huberta, kdy jezdci při dodržovaní smluvených pravidel pronásledují „lišku“, tedy jezdce označeného liščí kožešinou, a překonávají různé překážky v terénu.

V období první Československé republiky bývaly tradiční podzimní jízdy sv. Huberta poměrně oblíbené a jejich organizátory byly nejen různé jezdecké kluby, ale například i Svaz československého důstojnictva, konkrétní útvary Československé armády s přímým vztahem ke koním či Válečná škola. Účastníci jízdy, jimiž mohli být jak vojáci, tak i přizvaní četníci a civilisté, obvykle obdrželi pamětní odznaky zhotovené v kvalitě a materiálu podle ekonomických možností pořadatele. Zde prezentovaný exemplář představuje poměrně honosně zpracovaný odznak účastníka jízdy Válečné školy Praha z roku 1930.

Popis:

Mírně konvexně vyklenutý odznak je oválného tvaru o výšce 51 mm a šířce 46,5 mm. Na středu odznaku se v zeleně smaltovaném poli nachází stříbrošedá hlava jelena sv. Huberta en face s křížem mezi parohy, které zasahují až do bíle smaltované plochy podkovy. Plocha podkovy nese opis: SV. HUBERT – VÁLEČNÁ ŠKOLA – PRAHA. Podkovu lemují zlaté lipové lístky. Na bíle smaltovaném poli pod hlavou jelena se nachází vročení: 1930. Pod ním je položena čtveřice zlatých lipových lístků. Odznak je podložen zkříženými zlatými meči orientovanými hroty vzhůru. Hroty a jílce přesahují okraje obvodu odznaku. Na reversní straně se nachází vodorovná připínací jehlice a dvě očka ve svislé ose.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1977.

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…