Prototyp SKOT-IV

Prototyp SKOT-IV

V polovině 60. let představoval OT-64 SKOT (střední kolový obrněný transportér) jeden z nejmodernějších transportérů na světě. Do plánu vývoje se definitivně dostal v roce 1958. Řešením úkolu bylo pověřeno Ministerstvo všeobecného strojírenství, které jej přidělilo Automobilovým závodům Klementa Gottwalda Praha (AZKG Praha), kde se vývoj rozeběhl pod označením A-105. K 1. lednu 1961 došlo ke sloučení AZKG Praha (dříve PRAGA) se Závody Jiřího Dimitrova Letňany (dříve AVIA), čímž vznikl národní podnik Automobilové závody Letňany (AZ Letňany). V rámci vývoje transportéru SKOT byly postaveny celkem čtyři prototypy. Výroba prvního z nich, označeného SKOT-I, byla zahájena v prvním pololetí roku 1959 a prototyp byl dokončen k 30. květnu 1960. I když zcela neuspěl, při továrních zkouškách v termínu od 1. června do 31. prosince 1960 ověřil základní koncepci vozidla, která vyhověla. Druhý a třetí prototyp byly dodány do 30. září 1960.
Poslední prototyp SKOT-IV vznikl na základě řady československých, polských i sovětských připomínek v září 1962. Do korby č. VI, která již zcela odpovídala budoucímu sériovému provedení, byly pro ověření konstrukčních úprav pro sériovou výrobu namontovány rekonstruované agregáty z prototypu SKOT-I. Projekt SKOT se tak dostal do rozhodující fáze vývoje. V podobě prototypu SKOT-IV zde existovalo velmi moderní až futuristické bojové vozidlo, převyšující i přes řadu dětských nemocí světovou konkurenci.
Na základě stavu prototypu SKOT-IV a podle něho zpracované dokumentace pro sériovou výrobu z května 1963 byla definitivně stanovena delimitace výroby. Prototyp SKOT-IV zůstal v majetku AZ Letňany a probíhala na něm řada zkoušek.

V lednu 1971 byl z VZS 080 Praha převeden do sbírek VHÚ a stal se tak jedním z prvních přírůstků v nově budované sbírce automobilní a těžké bojové techniky.

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…