Prototyp SKOT-IV

Prototyp SKOT-IV

V polovině 60. let představoval OT-64 SKOT (střední kolový obrněný transportér) jeden z nejmodernějších transportérů na světě. Do plánu vývoje se definitivně dostal v roce 1958. Řešením úkolu bylo pověřeno Ministerstvo všeobecného strojírenství, které jej přidělilo Automobilovým závodům Klementa Gottwalda Praha (AZKG Praha), kde se vývoj rozeběhl pod označením A-105. K 1. lednu 1961 došlo ke sloučení AZKG Praha (dříve PRAGA) se Závody Jiřího Dimitrova Letňany (dříve AVIA), čímž vznikl národní podnik Automobilové závody Letňany (AZ Letňany). V rámci vývoje transportéru SKOT byly postaveny celkem čtyři prototypy. Výroba prvního z nich, označeného SKOT-I, byla zahájena v prvním pololetí roku 1959 a prototyp byl dokončen k 30. květnu 1960. I když zcela neuspěl, při továrních zkouškách v termínu od 1. června do 31. prosince 1960 ověřil základní koncepci vozidla, která vyhověla. Druhý a třetí prototyp byly dodány do 30. září 1960.
Poslední prototyp SKOT-IV vznikl na základě řady československých, polských i sovětských připomínek v září 1962. Do korby č. VI, která již zcela odpovídala budoucímu sériovému provedení, byly pro ověření konstrukčních úprav pro sériovou výrobu namontovány rekonstruované agregáty z prototypu SKOT-I. Projekt SKOT se tak dostal do rozhodující fáze vývoje. V podobě prototypu SKOT-IV zde existovalo velmi moderní až futuristické bojové vozidlo, převyšující i přes řadu dětských nemocí světovou konkurenci.
Na základě stavu prototypu SKOT-IV a podle něho zpracované dokumentace pro sériovou výrobu z května 1963 byla definitivně stanovena delimitace výroby. Prototyp SKOT-IV zůstal v majetku AZ Letňany a probíhala na něm řada zkoušek.

V lednu 1971 byl z VZS 080 Praha převeden do sbírek VHÚ a stal se tak jedním z prvních přírůstků v nově budované sbírce automobilní a těžké bojové techniky.

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…