RICHTER, Karel. … a v zádech měli smrt

RICHTER, Karel. … a v zádech měli smrt

Dne 22. prosince 1941 proběhl v Brně stanný soud s celkem 33 osobami z řad československých výsadkářů a domácího odboje. Odsouzení byli popraveni spolu s dalšími 39 účastníky odboje 7. května 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Během podzimu roku 1941 totiž došlo k rozbití všech dosud vysazených parašutistických skupin (s výjimkou v operaci Benjamin prvního vysazeného rotného Otmara Riedla, kterému se nepodařilo navázat spojení s odbojem) a těžké ztráty utrpěly i odbojové organizace, které s výsadkáři spolupracovaly.

Výsadkové operace na území bývalého Československa zahájil zpravodajský odbor exilového Ministerstva národní obrany v Londýně výše zmíněnou operací Benjamin již v dubnu 1941, rotný Riedl byl ale omylem vysazen až na hranicích Rakouska a Itálie. Po kratším věznění se dokázal dostat do Protektorátu, nicméně jeho následné pokusy o kontaktování odboje selhaly. Větší množství výsadků pak bylo v létě 1941 připraveno v SSSR, přičemž část z nich organizovala sovětská rozvědka GRU a část NKVD z dobrovolníků z řad československých komunistů (zpravodajské a sabotážní operace Kaboš a Aroš).

Další dva výsadky pak s podporou sovětů připravila Československá vojenská mise v Moskvě ve snaze získat kontrolu nad zpravodajskými operacemi na vlastním území. Tyto dva výsadky (zpravodajská operace S-1) určené pro Slovensko (S-1/N) a pro Moravu (S-1/R) čítaly po 4 parašutistech. Celkem bylo tedy během srpna a září 1941 vysazeno 23 parašutistů, kteří měli plnit úkoly na území bývalého Československa. Bohužel většina z nich byla kvůli navigační chybě vysazena daleko od svého místa určení, většinou v Polsku, což situaci všech výsadkářů značně zkomplikovalo a v nejednom případě tak došlo k jejich zatčení.

Výsadek S-1/R patřil k těm šťastnějším, neboť 10. září alespoň dopadl skutečně na Moravě, byť mimo cílovou oblast. Po vysazení se parašutistům nepodařilo sejít se, a proto postupovali na vlastní pěst. Ukryli se nejprve u svých příbuzných, následně navázali spojení s odbojem a nakonec se sešli v Kroměříži u Ireny Svobodové, manželky plukovníka (později generála) Ludvíka Svobody. Po nástupu Reinharda Heydricha na pozici zastupujícího říšského protektora zahájili Němci tvrdou ofenzivu proti domácímu odboji, což vyvolalo všeobecnou atmosféru strachu a velmi ztížilo také práci výsadkářů. Těm se nakonec stala osudnou zrada z vlastních řad.

První byl zatčen 19. srpna krátce po seskoku u Krakova Rudolf Mišutka z výsadku Aroš I, který učinil rozsáhlou výpověď, a po předání brněnskému gestapu se z něho stal konfident. Dne 30. září 1941 se pak na gestapu v Olomouci dobrovolně přihlásil Ferdinand Čihánek z výsadku Aroš III, který pak prozradil veškeré údaje o připravovaných operacích, což se rovnalo katastrofě, neboť výsadkáři operací Aroš a S-1 byli školeni společně. Také z Čihánka se stal konfident gestapa, který aktivně pomáhal rozbít síť spolupracovníků parašutistů a domácího odboje. Ačkoliv Mišutka a Čihánek nejsou tak známí jako obdobní zrádci Karel Čurda a Viliam Gerik, jejich role v našich vojenských dějinách je stejně tragická.

Na přelomu října a listopadu tak byli zatčeni Bohuslav Němec, František Brauner a Jan Kasík (i z něho se stal konfident gestapa) z výsadku S-1/R (poslední František Ryš unikal gestapu až do května 1942, kdy náhodou v Brně potkal Rudolfa Mišutku, který jej následně předal Němcům) a také řada jejich spolupracovníků, což do značné míry paralyzovalo celé odbojové hnutí na Moravě. První výsadky ze SSSR tak skončily neúspěšně a další připravované operace S-2 a S-3 byly pozastaveny (mezi připravovanými dobrovolníky pro S-3 byl také Josef Buršík, budoucí hrdina SSSR a velitel čs. tankového praporu, a bývalí interbrigadisté Karel Vejvoda a Vendelín Opatrný). Československé výsadky do Protektorátu poté pokračovaly operacemi Anthropoid, Silver A, Silver B a dalšími z londýnské zvláštní skupiny D během jara 1942. K obnovení větší výsadkové činnosti ze SSSR došlo až roku 1943, kdy byly pro změnu omezeny výsadky z Velké Británie.

Prezentovaná kniha renomovaného historika a dříve dlouhodobého pracovníka VHÚ Praha plk. PhDr. Karla Richtera, CSc., přináší čtenáři nejen příběh výsadku S-1 a rodiny plukovníka Ludvíka Svobody, stejně jako dalších odbojářů podporujících parašutisty, ale vysvětluje také souvislosti počátečních československo-sovětských jednání o spolupráci a popisuje například také konflikt o čs. vojáky internované v SSSR. Publikace je psána typickým autorovým jazykem, lehce a čtivě v popularizačním stylu, nicméně bez použití poznámkového aparátu. Jedná se v podstatě o druhé opravené a doplněné vydání knihy Výsadek S-1, na níž se autorsky podílel také pplk. Vlastimil Kožnar a která vyšla již v roce 1988. Představovaná kniha se od původního vydání odlišuje objektivním vylíčením zpočátku problematických československo-sovětských vztahů, které z pochopitelných důvodů v předrevolučním vydání obsaženy nebyly. Samotný autorský text je poměrně hustě prokládán pasážemi vzpomínek pamětníků.

Citace:

RICHTER, Karel. … a v zádech měli smrt. Třebíč : Akcent, 1997. 325 s.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…