Snímek kapitána in memoriam Otakara Jaroše

Snímek kapitána in memoriam Otakara Jaroše

Otakar Jaroš se narodil 1. srpna 1912 v Lounech. Vojenskou prezenční službu absolvoval u Telegrafního praporu 3, následně u Pěšího pluku 17. Prošel školou pro důstojníky telegrafního vojska v záloze. Na začátku září 1936, po skončení prezenční služby, se rozhodl zůstat v armádě, a proto byl poslán na Vojenskou akademii v Hranicích. V létě 1937 zde úspěšně zakončil studium a byl zařazen jako velitel náhradní roty u Telegrafního praporu 4, kde zůstal až do zániku československé branné moci v roce 1939.

Po propuštění z armády byl umístěn do Náchoda, kde dostal práci na poště. Tam ale dlouho nezůstal a 12. srpna 1939 odešel do Polska. Zde byl 24. srpna 1939 zapsán v Malých Bronowicích, kde se rodila československá zahraniční armáda. Po pádu Polska s jednotkou přešel do Sovětského svazu, kde byl internován. Po propuštění z tábora se zapojil do činnosti v rámci rodícího se československého vojska v SSSR. Později jeho cesta vedla do Buzuluku, kde vznikala československá jednotka. Dne 7. února 1942 byl ustanoven velitelem 1. pěší roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. Od dubna do poloviny července 1942 stál v čele poddůstojnické školy, poté opět zastával funkci velitele 1. pěší roty. Dne 8. března 1943 se Otakar Jaroš jako velitel zúčastnil bojů u Sokolova, kde také téhož dne hrdinně padl. Byl mu udělen za vzorné splnění bojových úkolů, prokázanou odvahu a hrdinství Leninův řád, Zlatá hvězda a titul Hrdiny SSSR. In memoriam získal i další vyznamenání a 5. května 1943 byl povýšen na kapitána pěchoty.

Snímek byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán před rokem 1989.

AktuálněObtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…
Oldřich Doležal / 1912 – 1983

Oldřich Doležal / 1912 – 1983

28. 11. 2023
V roce 1935 nastoupil na firemní letiště společnosti Baťa v Otrokovicích jako…