Německý bodák (útočný nůž) Seitengewehr 42

Německý bodák (útočný nůž) Seitengewehr 42

Zrození dnes již legendárního útočného nože SG-42 souviselo s bezprostřední snahou velení německé armády vyzbrojit mužstvo univerzálnější…
...

Britský bodák vzor 1913 na pušku vzor 14

Britský bodák vzor 1913 na pušku vzor 14

Bodák byl používán v britské armádě s puškou systému Ross-Enfield P-14. Tato opakovačka kanadského původu byla do…
...

Ruský experimentální bodák na pušku Mosin-Nagant vzor 1891

Ruský experimentální bodák na pušku Mosin-Nagant vzor 1891

Na rozdíl od pušek ostatních evropských států měly pušky Mosin vzor 1891 ještě klasické tulejové bodáky se…
...

Zátkový bodák, Rakousko, konec 17. století

Zátkový bodák, Rakousko, konec 17. století

První typy bodáků se objevily ve druhé polovině 17. století ve Francii a velmi záhy se jako…
...

Rakouský tulejový bodák vzor 1796 na myslivecké pušky vzor 1796, vzor 1807, vzor 1807/35 a vzor 1842

Rakouský tulejový bodák vzor 1796 na myslivecké pušky vzor 1796, vzor 1807, vzor 1807/35 a vzor 1842

  Tvarově zcela specifickým bodákem s robustní a širokou sečnou čepelí byli v habsburské armádě po dlouhá léta…
...

Italský bodák Mannlicher-Carcano vzor 1891, individuální úprava

Italský bodák Mannlicher-Carcano vzor 1891, individuální úprava

  Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nachází velké množství velmi vzácných a unikátních předmětů. Některé…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1888 na pušku Mannlicher vzor 1888

Rakousko-uherský bodák vzor 1888 na pušku Mannlicher vzor 1888

  První nožový bodák byl v rakousko-uherské armádě zaveden s puškou Mannlicher vzor 1886 ráže 11 mm.…
...

Lovecký tulejový bodák, Itálie, 2. polovina 18. století

Lovecký tulejový bodák, Itálie, 2. polovina 18. století

Vývojově nejstarší typ bodáku, zátkový bodák, nahrazoval při lovu kopí zvané kančí pero, používané od 15. století…
...

Lovecký zátkový bodák, jižní Německo, kolem 1740

Lovecký zátkový bodák, jižní Německo, kolem 1740

  Vývojově nejstarší typ bodáku nahrazoval při lovu kopí zvané kančí pero, používané od 15. století k…
...

Zátkový bodák, Francie, 1688

Zátkový bodák, Francie, 1688

  První typy bodáků se objevily ve druhé polovině 17. století ve Francii a velmi záhy se…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 pro mužstvo na pušku Werndl vzor 1867 a vzor 1867/77 (úprava zkrácením)

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 pro mužstvo na pušku Werndl vzor 1867 a vzor 1867/77 (úprava zkrácením)

  Početnou skupinu mezi bodáky užívanými v habsburské armádě tvořily dlouhé bodáky se šavlovou (jataganovou) čepelí. Pro…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo

  Bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher byl posledním všeobecně zavedeným bodákem v rakousko-uherské armádě. Stal se…
...

Švýcarský bodák na útočnou pušku Stgw 90

Švýcarský bodák na útočnou pušku Stgw 90

  V roce 1978 vypsala švýcarská armáda požadavky na konstrukci nové útočné pušky, která by nahradila sice…
...

Československý bodák k pokusnému vzoru opakovačky Mauser-Jelen

Československý bodák k pokusnému vzoru opakovačky Mauser-Jelen

  Krátce po vzniku Československa musela nově budovaná armáda řešit zásadní problém své výzbroje. U pušek a…
...

Československý bodák na pušku Mauser vzor 23

Československý bodák na pušku Mauser vzor 23

  Bodák byl určen pro československou opakovačku Mauser vzor 23 ráže 7.92 mm, která byla posledním předchůdcem…
...

Rakousko-uherský náhradní bodák na rumunskou pušku Mannlicher vzor 1893

Rakousko-uherský náhradní bodák na rumunskou pušku Mannlicher vzor 1893

  Krátce po vypuknutí první světové války v červenci 1914 bylo ve skladech štýrské zbrojovky a Mauserových…
...

Rakousko-uherský bodák pro poddůstojníky na pušky Mannlicher vzor 1885 a vzor 1886

Rakousko-uherský bodák pro poddůstojníky na pušky Mannlicher vzor 1885 a vzor 1886

  Posledním šavlovým bodákem, který byl v rakousko-uherské armádě zaveden, byl bodák pro první opakovačku systému Mannlicher…
...

Prototyp československého cvičného bodáku ZK-522 (1952)

Prototyp československého cvičného bodáku ZK-522 (1952)

  V československé armádě se praktikoval výcvik šermu bodákem ještě v šedesátých letech 20. století. Taktickou přípravu…
...

Francouzský bodák vzor 1874

Francouzský bodák vzor 1874

  Bodák byl používán s pěchotní puškou systému Gras vzor 1874 a pěchotní puškou vzor 1866/74 systému…
...

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

  Transformací tulejového bodáku vzor 1799 byl vytvořen bodák pro pěchotní pušku systému Augustin vzor 1838, který…
...

Rakousko-uherské náhradní bodáky na pušku Mannlicher vzor 1895, úprava pro mužstvo a poddůstojníky

Rakousko-uherské náhradní bodáky na pušku Mannlicher vzor 1895, úprava pro mužstvo a poddůstojníky

  Náhradní bodáky byly vyráběny v období nedostatku původně zavedených vzorů v průběhu první světové války. Jejich…
...

Sovětský bodák na pušku Mosin vzor 1891/30

Sovětský bodák na pušku Mosin vzor 1891/30

  Zlepšený původní model opakovačky vzor 1891 byl do výzbroje sovětské armády zaveden jako vzor 1891/30. Bylo…
...

Mexický bodák vzor 1912 na pušku Mauser vzor 1912

Mexický bodák vzor 1912 na pušku Mauser vzor 1912

  Opakovačky systému Mauser, které byly určeny pro mexickou armádu, vyráběla rakouská zbrojovka ve Štýru. Po zahájení…
...

Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

  Bodák byl používán s japonskou opakovačkou, kterou sestrojil tým vedený plukovníkem Arisaka Nariakirou v roce 1897…
...

1 2 3 5