Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

  Bodák byl používán s japonskou opakovačkou, kterou sestrojil tým vedený plukovníkem Arisaka Nariakirou v roce 1897…
...

Sovětský bodák vzor 1959, typ 2

Sovětský bodák vzor 1959, typ 2

  Tento typ bodáku byl od roku 1968 vyráběn pro pozdější výrobní série útočné pušky AKM, útočné…
...

Francouzský bodák na opakovačku MAS vzor 1936

Francouzský bodák na opakovačku MAS vzor 1936

Přímá čepel, křížového průřezu, mírně se zužující ke kuželovému hrotu. Válcový dřík s rybinovaným prstencem uprostřed nahrazuje…
...

Italský bodák pro pušku Vetterli vzor 1870

Italský bodák pro pušku Vetterli vzor 1870

Původní bodák vzor 1870 pro jednorannou zadovku systému Vetterli měl mosazný jílec prakticky totožný, jako měl francouzský…
...

Italský bodák na pušku Mannlicher-Carcano vzor 1891

Italský bodák na pušku Mannlicher-Carcano vzor 1891

Bodák má přímou, jednosečnou čepel s oboustranným výbrusem a středovým hrotem. Na vnitřní straně pod příčkou je…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1890 na pušku Mannlicher vzor 1890

Rakousko-uherský bodák vzor 1890 na pušku Mannlicher vzor 1890

První nožový bodák byl v rakousko-uherské armádě zaveden s puškou Mannlicher vzor 1886 ráže 11 mm. Vzhledem…
...

Ruský bodák na pěchotní a dragounskou pušku Mosin vzor 1891, trofejní úprava rakousko-uherské armády

Ruský bodák na pěchotní a dragounskou pušku Mosin vzor 1891, trofejní úprava rakousko-uherské armády

Na rozdíl od pušek ostatních evropských zemí byly ruské pušky Mosin vybaveny ještě klasickými tulejovými bodáky se…
...

Rakouský tulejový bodák vzor 1854 na myslivecké pušky Lorenz vzor 1854 a vzor 1862

Rakouský tulejový bodák vzor 1854 na myslivecké pušky Lorenz vzor 1854 a vzor 1862

V roce 1854 byla pro myslivecké jednotky zavedena nová puška systému Lorenz, jejíž bodák se zahnutou drážkou…
...

Rakouský tulejový bodák vzor 1798

Rakouský tulejový bodák vzor 1798

Kvalitativní posun ve způsobu uchycení bodáku na hlaveň pušky znamenalo v rakouské armádě zavedení tulejového bodáku na…
...

Rakousko-uherský náhradní bodák na pušku Mannlicher vzor 1895

Rakousko-uherský náhradní bodák na pušku Mannlicher vzor 1895

Náhradní bodáky byly vyráběny v období nedostatku původně zavedených vzorů v průběhu první světové války. Jejich škála…
...

Rakouský bodák vzor 1748 na pušky vzor 1748 a vzor 1754

Rakouský bodák vzor 1748 na pušky vzor 1748 a vzor 1754

První bodák se svařenou tulejí byl do výzbroje rakouské armády zaveden s puškou vzor 1748. Čepel trojúhelníkového…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 na pušku Werndl vzor 1867

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 na pušku Werndl vzor 1867

Početnou skupinu mezi bodáky užívanými v habsburské armádě tvořily dlouhé bodáky se šavlovou (jataganovou) čepelí. Pro svou…
...

Rakouský bodák vzor 1873 (úprava po roce 1881) na pušky Werndl vzor 1873 a vzor 1873/77 pro mužstvo

Rakouský bodák vzor 1873 (úprava po roce 1881) na pušky Werndl vzor 1873 a vzor 1873/77 pro mužstvo

Od roku 1873 byly čepele i pochvy rakouských bodáků vzor 1867 zkracovány o 105 mm a v…
...

Československý bodák pro samopal vzor 58

Československý bodák pro samopal vzor 58

Československý samopal vzor 58 byl do výzbroje naší armády zaveden ve dvou variantách: pěchotní s pevnou pažbou,…
...

Rakouský bodák vzor 1867 na pušky pro zvláštní sbory Werndl vzor 1867, vzor 1867/77, vzor 1873, vzor 1873/77, Fruwirth vzor 1872 a Kropatschek vzor 1881

Rakouský bodák vzor 1867 na pušky pro zvláštní sbory Werndl vzor 1867, vzor 1867/77, vzor 1873, vzor 1873/77, Fruwirth vzor 1872 a Kropatschek vzor 1881

Posledním z řady klasických tulejových bodáků s křížovým průřezem čepele se u ozbrojených složek habsburské monarchie stal…
...

Norský dlouhý bodák vzor 1894 pro pušku Krag-Jörgenson vzor 1894

Norský dlouhý bodák vzor 1894 pro pušku Krag-Jörgenson vzor 1894

Bodák byl kompletován s puškou Krag-Jörgenson vzor 1894, karabinou vzor 1904, karabinou polního dělostřelectva vzor 1907 a…
...

Rakouský tulejový bodák vzor 1854

Rakouský tulejový bodák vzor 1854

Pravděpodobně nejznámějším a mezi sběrateli nejrozšířenějším typem rakouského tulejového bodáku se stal bodák na pěchotní pušky systému…
...

Československý bodák pro pušku Mauser vzor 33

Československý bodák pro pušku Mauser vzor 33

Bodák byl určen pro krátkou československou opakovačku Mauser vzor 33 v ráži 7,92 mm, která byla přidělena…
...

Francouzský bodák vzor 1886 na pušku Lebel

Francouzský bodák vzor 1886 na pušku Lebel

Dlouhý bodák vzor 1886 je prvním z řady vzájemně si značně podobných francouzských bodáků s čepelí křížového…
...

Německý bodák pro příslušníky policie; 30. léta 20. století

Německý bodák pro příslušníky policie; 30. léta 20. století

Zákonem z roku 1934 byly policejní jednotky jednotlivých německých států sjednoceny a jejich kontrola převedena pod úřad…
...

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo, vycházkové provedení

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo, vycházkové provedení

Bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher byl posledním všeobecně zavedeným bodákem v rakousko-uherské armádě. Stal se charakteristickou…
...

Zátkový bodák; kolem 1700

Zátkový bodák; kolem 1700

Je všeobecně známo, že první typy bodáků se objevily ve druhé polovině 17. století ve Francii a…
...

Lovecký zátkový bodák; kolem 1700

Lovecký zátkový bodák; kolem 1700

Za duchovního otce bodáku bývá označován maršálek F. Lauvois, ministr vojenství francouzského krále Ludvíka XIV. Tento exemplář…
...

1 2 3 4 5