Spojovací materiál

12 Československá radiostanice RF13/01, 1995

12 Československá radiostanice RF13/01, 1995

Počátkem 90. let byla vyvinuta nová vkv rádiová stanice RF-13 s parametry odpovídajícími standardům NATO. Armáda České republiky…
...

07 Vysílač TI-699 TOPAS odposlouchávacího zařízení StB, 1977

07 Vysílač TI-699 TOPAS odposlouchávacího zařízení StB, 1977

Součástí činnosti Státní tajné bezpečnosti (StB) byla realizace prostorových odposlechů pomocí operativních technických prostředků, tzv. „štěnic“. Odposlechy…
...

04 Československá autonomní unifikovaná záznamová jednotka TI-691 Špičák, 1980

04 Československá autonomní unifikovaná záznamová jednotka TI-691 Špičák, 1980

Záznamová jednotka představující jedno z vrcholných záznamových zařízení StB. Unifikované systémové zařízení vyvinuté a vyrobené StB pro…
...

14 Polská radiostanice R-109, 70. léta 20. století

14 Polská radiostanice R-109, 70. léta 20. století

Převážná část spojovací techniky středního a vyššího výkonu byla dovážena ze Sovětského svazu, Polska a Maďarska, případně se…
...

10 Československý agenturní vysílač 300AB, 60. léta 20. století

10 Československý agenturní vysílač 300AB, 60. léta 20. století

Pro potřeby I. správy Ministerstva vnitra (Hlavní správa rozvědky), která byla hlavním útvarem zpravodajské služby navazujícím na…
...

05 Americká nouzová radiostanice ACR a zábleskový signalizační přístroj, 60. léta 20. století

05 Americká nouzová radiostanice ACR a zábleskový signalizační přístroj, 60. léta 20. století

Základní sada pro komunikaci pilotů sestřelených amerických letounů či vrtulníků ve Vietnamu tvořila nouzová miniaturizovaná radiostanice ACR…
...

05 Československá výsadková radiostanice RM-33 „Zpráva“, 60. léta 20. století

05 Československá výsadková radiostanice RM-33 „Zpráva“, 60. léta 20. století

Se vznikem Varšavské smlouvy je spojen postupný útlum vývoje rádiových stanic československé konstrukční školy. Poslední československý projekt…
...

08 Americký elektromechanický morse rychlodávač CK-8 / AN/GRA-71, 1964

08 Americký elektromechanický morse rychlodávač CK-8 / AN/GRA-71, 1964

Kodér/klíčovač CK-8 patřil k agenturní radiostanici RS-6. Byl vyvinut pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA) a umožňoval vysílat…
...

05 Československý polní telefon TP-25, 50. léta 20. století

05 Československý polní telefon TP-25, 50. léta 20. století

V letech 1951 až 1954 se podařilo postupné přezbrojení československé armády, která se tak stala plně bojeschopnou soudobou…
...

02 Československý pevnostní telefon vzor 35, 1938

02 Československý pevnostní telefon vzor 35, 1938

Význam spojení nepodceňovali ani projektanti československého systému opevnění budovaného od poloviny třicátých let. Spojení mezi jednotlivými těžkými…
...

03 Československá radiostanice vzor 36, 1938

03 Československá radiostanice vzor 36, 1938

V době mobilizace byla československá branná moc vybavena spojovací technikou evrop­ské úrovně, větši­nou nezávisle na cizích státech. Ke…
...

05 Československý polní telefon vzor 35, kolem 1935

05 Československý polní telefon vzor 35, kolem 1935

Rok 1935 se stal významným předělem ve vývoji československého radiotechnického průmyslu. Do této doby je vyráběly armádní…
...

03 Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vzor 23, 1926

03 Československý patnáctinásobný telefonní přepojovač vzor 23, 1926

Základ počátečního vybavení telegrafního vojska nově vzniklé Československé republiky tvořily spojovací prostředky bývalé rakousko-uherské armády a materiál…
...

12 Torzo panelu první československé radiotelegrafní stanice na Petřínské rozhledně, 1918

12 Torzo panelu první československé radiotelegrafní stanice na Petřínské rozhledně, 1918

Na základě nařízení Národního shromáždění se telegrafní vojsko pokoušelo vyřešit nedostatky ve spojení se zahraničím, především s Francií.…
...

07 Československý přenosný dohledávací přijímač RZ 301 „POSPÍŠIL“, 1951

07 Československý přenosný dohledávací přijímač RZ 301 „POSPÍŠIL“, 1951

Snaha o odhalení místa vysílání agenturních radiostanic je stejně stará jako ony samy. V letech 2. světové války…
...

06 Německá agenturní radiostanice Telefunken B2M, 1950

06 Německá agenturní radiostanice Telefunken B2M, 1950

Radiostanice vyvinutá v Německu pro francouzskou zpravodajskou službu byla v podstatě nelegální kopií britské druhoválečné 3 Mk.…
...

05 Americká agenturní radiostanice SSTR-1 skupiny „Nechanský“, 40. léta 20. století

05 Americká agenturní radiostanice SSTR-1 skupiny „Nechanský“, 40. léta 20. století

Agenturní radiostanice byla vyvinuta v letech 2. světové války americkou vojenskou zpravodajskou službou OSS. Po válce byly tímto…
...

1 2 3 4 5