Mezinárodní konference k válečnému roku 1916

Mezinárodní konference k válečnému roku 1916

20. 09. 2016

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla v úterý 20. září zahájena mezinárodní vědecká konference nazvaná „1916 – V pasti války, mír v nedohlednu“, která je součástí dlouhodobého cyklu Léta do pole okovaná 1914-1918. Tento cyklus připomínající stoleté výročí první světové války pořádá Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a ministerstvem obrany České republiky.

 

Na konferenci zazní na čtyři desítky příspěvků od odborníků z České republiky i desítky dalších zemí – Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska atd.

Na úvod konference přivítal všechny účastníky ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek. Poté se ujal slova předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. Ten vyjádřil radost na faktem, že celý cyklus konferencí – nyní se koná již třetí setkání – si získává stále větší počet příznivců, počet diskutujících roste a účastní se také historici z většího počtu států. Ve svém projevu připomněl problematiku lidských obětí, obyvatel českých zemí zemřelých v první světové válce – a to jak z řad legionářů, tak z řad vojáků bojujících v rakousko-uherské armádě, ale i oběti mezi civilními obyvateli. Jan Hamáček také zmínil letošní stoleté výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. (zemřel 21. listopadu 1916), jehož panování v letech 1848-1916 bylo i ve znamení mimořádného vzestupu českého živlu v rakouském císařství. „Bylo by dobré se na tohoto panovníka dívat nečernobíle, vyvarovat se pohledů odezdi ke zdi,“ zmínil ve svém projevu Jan Hamáček.

Účastníky konference také pozdravila náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, která ve svém projevu krátce charakterizovala válečný rok 1916. Byl to rok ještě ničivější než ten předchozí, 1915, ale ani on nepřinesl na svých frontách zásadní rozhodnutí. Očekávání obou znepřátelených táborů se rozplynula v palbě sebezničujících ofenzív, mohutných bitev u Verdunu či na Sommě. Vedení války se stalo celostátním průmyslovým podnikem s bezohledným důrazem na efektivitu a maximální využití všech dostupných zdrojů, včetně těch lidských. Svět se ocitl v pasti války, z níž nebylo možné vyklouznout. Mír spojený s nutnými kompromisy, mír bez vítězů a poražených by údajně znehodnotil dosud prolitou krev a tak válčící strany dál a zbytečně mařily životy nevinných.

Jednání konference „1916 – V pasti války, mír v nedohlednu“ je rozděleno do celkem dvou jednacích dní a jedenácti panelů. Součástí konference je také výstava Válečný rok 1916 na frontách, jejímž autorem je Tomáš Kykal z Vojenského historického ústavu Praha a která je umístěna v hlavním jednacím sále.

V rámci konference bylo také uděleno vyznamenání jednomu z jejich stálých účastníků – Záslužný kříž ministra obrany III. st. obdržel rakouský historik Gerhard Artl. Plukovník v zál. a dvorní rada Dr. phil. Gerhard Artl (nar. 1955) patří k předním rakouským vojenským historikům a archivářům, dlouhodobě spolupracuje s příbuznými českými institucemi, zvláště s Vojenským historickým ústavem Praha. Vystudoval obor historie – politologie, v letech 1977-1998 sloužil jako důstojník v Rakouské spolkové armádě, od roku 1989 je zaměstnancem Rakouského státního archivu. Nyní působí ve Válečném archivu, spravuje fondy tzv. nových polních akt a řídí knihovnu. Dosud publikoval kolem 60 vědeckých prací, z toho 11 knih. Má vynikající podíl na vzájemné dlouhodobé spolupráci mezi českými a rakouskými vojensko-historickými pracovišti a na zpřístupňování rakouských archivních materiálů z období první světové války.

 

Aktuálně



Generál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

Generál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

28. 01. 2023
V sobotu 28. ledna 2023 zvítězil Petr Pavel ve volbě prezidenta České…
Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

27. 01. 2023
Pro novou expozici Armádního muzea Žižkov Vojenského historického ústavu Praha byla v…
Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

25. 01. 2023
V roce 1993 vznikly Armáda České republiky a Armáda Slovenskej republiky. Málokdo si…
V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

23. 01. 2023
Reportérka CNN Prima NEWS Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger zažili počátek…
Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

23. 01. 2023
V následujícím materiálu naleznete čtyři „předměty s příběhem“, které pocházejí z období…