Mgr. Tomáš Kykal

Mgr. Tomáš Kykal

Vědecký pracovník historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1982. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ působí od roku 2007. Zabývá se dějinami vojenství a armády v Rakousku-Uhersku a Československu s důrazem na období první světové války a prvních meziválečných let. Věnuje se také problematice digitalizace historických pramenů a uplatnění technologických inovací při jejich zpracování. Je členem Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s.

 

Kontakt: [email protected]

 

Projekty:

Digitální studovna Ministerstva obrany ČR (DSMO), platforma pro centrální zpřístupnění digitalizovaných knih, novin, časopisů, map, plánů a archiválií z fondů a sbírek paměťových institucí v rezortu MO ČR (VHÚ Praha a VÚA–VHA) a dalších partnerů

EGO-DOK, dokumentace, digitalizace, archivace, zpřístupnění a výzkum pramenů osobní povahy s tematikou služby ve vojsku (zejména v první světové válce), uchovávané v rodinných pozůstalostech či fondech a sbírkách státních i nestátních institucí v ČR

EGO-DOK – Památníky z vojnypodprojekt zaměřený na památníky, které si vojáci vedli během své prezenční, resp. základní vojenské služby

Digitalizace a zpřístupnění Úmrtních matrikspolečný projekt VHÚ Praha a VÚA–VHA spočívající v online zpřístupnění vojenských úmrtních matrik zejména z první světové války na DSMO

Digitalizace a zpřístupnění kartoték Evidenčního úřadu Kanceláře čs. legiíspolečný projekt VHÚ Praha a VÚA–VHA zaměřený na online zpřístupnění legionářských karet na DSMO

 

 

Publikační činnost:

 

Monografie a sborníky:

LÁNÍK, Jaroslav – KYKAL, Tomáš. Na barokních hradbách. Areál Ministerstva obrany České republiky Na Valech v proměnách času. = On the Baroque Ramparts. The Premises of the Ministry of Defence of the Czech Republic called Na Valech in Metamorphoses of Time. Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, Praha 2022.

 

HLAVAČKA, Milan – MUNZAR, Zdeněk – VAŠEK, Zdeněk. S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849. Academia; Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha, Praha 2018. (spoluautor fotografií)

 

Léta do pole okovaná 1914–1918. Svazek II. 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy. (Eds.) Jaroslav LÁNÍK – Tomáš KYKAL a kol. Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, Praha 2017. Dostupné také online. https://digitalnistudovna.army.cz/uuid/uuid:66e4eb29-dff2-11eb-89b1-001b63bd97ba

 

Léta do pole okovaná 1914–1918. Svazek I. 1914 – proměny společnosti a státu ve válce. (Eds.) Jaroslav LÁNÍK – Tomáš KYKAL a kol. Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, Praha 2015.

 

STRAKA, Karel – KYKAL, Tomáš. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918–1932. 1. vyd. Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2013.

 

Vojenství v mapách tří století. Soubor starých map. Red. Vladimír PALÁN a kol.; zprac. Zdeněk MUNZAR – Tomáš KYKAL. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008.

 

Studie a články:

Tomáš KYKAL – Marek FIŠER, Vojenské úmrtní matriky online – nenápadná databáze padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války. Historie a vojenství 2021, roč. 70, č. 1, s. 126–132.

 

KYKAL, Tomáš. Seznamy ztrát rakousko-uherské armády z první světové války – anatomie

jednoho souboru historických pramenů. In: Dějiny a osudy. In memoriam historika Ivo

Pejčocha. (Ed.) Jiří PLACHÝ. Svět křídel, Cheb 2020, s. 18–43.

 

Tomáš KYKAL – Marek FIŠER, EGO-DOK – deníky, vzpomínky a korespondence z první světové války digitálně „pod jednou střechou“. Historie a vojenství 2020, roč. 69, č. 4, s. 124–126.

 

KYKAL, Tomáš. Verlorene Söhne? Die Tschechen an der Südwestfront und die Tschechoslowakische Legion in Italien im Jahre 1917. In: 1917. L`anno della crisi. Aspetti militari, economico-sociali, nazionali. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2018, s. 89–100.

 

FIŠER, Marek – KYKAL, Tomáš – MUNZAR, Zdeněk. Digitální studovna MO ČR – zpřístupnění pramenů a literatury k dějinám první světové války. In: Léta do pole okovaná 1914–1918. Svazek II. 1915 – noví nepřátelé, nové výzvy. (Eds.) Jaroslav LÁNÍK – Tomáš KYKAL. Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, Praha 2017, s. 499–511.

 

KYKAL, Tomáš. On-line přístupné tištěné prameny k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z období první světové války. Historie a vojenství 2014, roč. 63, č. 2, s. 118–125.

 

KYKAL, Tomáš – MUNZAR, Zdeněk. Obrana a výboj. Význam map ve válečných konfliktech tří století. (IV. kapitola). In SEMOTANOVÁ, Eva et al. České země na starých mapách. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2008, s. 52–85.

 

KYKAL, Tomáš – MUNZAR, Zdeněk. Defense and conquest. The importance of maps in military conflicts over three centuries. (Chapter IV). In SEMOTANOVÁ, Eva et al. Czech lands on early maps. Ministry of Defense of the Czech Republic – Military Information and Service Agency, Prague 2008, p. 52–85.

 

MUNZAR, Zdeněk – KYKAL, Tomáš – HOKYNEK, Michal. Vyobrazení Albrechta Václava Eusebia z Valštejna na rytinách 17. století a staré tisky valdštejnské doby, nejen z knihovny Vojenského historického ústavu. In FUČÍKOVÁ, Eliška – ČEPIČKA, Ladislav. (ed.) Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Academia, Praha 2007, s. 354–363.

 

Zprávy a informace:

KYKAL, Tomáš. O vojenské službě mnoha pohledy [zpráva o konferenci; Praha, 24.–25. 6. 2021]. Historie a vojenství 2021, roč. 70, č. 3, s. 140–142. Dostupné také online.

 

KYKAL, Tomáš – LÁNÍK, Jaroslav. Nad posledním rokem první světové války [zpráva o konferenci; Praha, 18.–19. 9. 2018] Historie a vojenství 2018, roč. 67, č. 4, s. 118–121.

 

KYKAL, Tomáš. Centrální evidence padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války. Historie a vojenství 2017, roč. 66, č. 1, s. 116–117.

 

KYKAL, Tomáš – LÁNÍK, Jaroslav. Konference o válečném roku 1916 [zpráva o konferenci; Praha, 20.–21. 9. 2016]. Historie a vojenství 2016, roč. 65, č. 4, s. 128–131.

 

KYKAL, Tomáš – LÁNÍK, Jaroslav. Konference o válečném roce 1915 [zpráva o konferenci; Praha, 22.–23. 9. 2015]. Historie a vojenství 2015, roč. 64, č. 4, s. 132–135.

 

KYKAL, Tomáš – LÁNÍK, Jaroslav. Úvodní konference z cyklu Čtyři léta do pole okovaná 1914–1918 [zpráva o konferenci; Praha, 16.–17. 9. 2014]. Historie a vojenství 2014, roč. 63, č. 4, s. 120–121.

 

KYKAL, Tomáš. Dvakrát k válečným hřbitovům z první světové války v Karpatech. Historie a vojenství 2012, roč. 61, č. 2, s. 124–126.

 

KYKAL, Tomáš. Muži října 1918 [zpráva o konferenci; Praha, Hrzánský palác, 23.–24. 10. 2008]. Historie a vojenství 2008, roč. 57, č. 4, s. 127-128.

 

Recenze:

KYKAL, Tomáš. Martin Flosman: S orlem i lvem. 1. díl. Příběhy českých duchovních od 17. století do první světové války. Epocha, Praha 2018, 428 s., ISBN 978-80-7557-230-1. Historie a vojenství 2020, roč. 69, č. 1, s. 146–147.

 

KYKAL, Tomáš. Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919–1939. Edition documentaire. Serie I. 1919–1924, Vol. 4. Réflections stratégiques, études, plans d’operations = Francouzská vojenská mise v Československu 1919-1939. Edice dokumentů. Série I. 1919–1925. Sv. 4. Strategické úvahy, studie, operační plány. Historie a vojenství 2009, roč. 58, č. 4, s. 140–141.

 

KYKAL, Tomáš. Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Historie a vojenství 2007, roč. 56, č. 2, s. 147–148.

 

Výstavní činnost:

Se znakem červeného kříže. Vojenské zdravotnictví ve válečných konfliktech – venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, říjen–prosinec 2022 (spoluautor)

 

Staré kultury nového domova. Příběh zakladatelských osobností české a ukrajinské archeologie Vincenta Chvojky a Ivana Borkovského – venkovní panelová expozice uspořádaná Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR a Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v. v. i., Hradčanské náměstí, 4. 11. – 30. 11. 2021 (spoluautor)

 

Ze Sibiře domů. Návrat ruských legionářů a jejich začlenění do společnosti první republiky– venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, červen–srpen 2020 (spoluautor)

 

Armáda na prahu republiky– venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 25. 4. – 15. 6. 2019

 

Czechs and Slovaks on Their Difficult Road to Peace and Independence – putovní expozice pro Velvyslanectví ČR a SR ve Washingtonu, říjen 2018; ve spolupráci s Gabrielou Dudekovou z HÚ SAV

 

Válečný rok 1918 – venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 14. 5. – 30. 6. 2018

 

V daleký cizině kosti svoje složím… Žádovičtí muži padlí a zemřelí ve světové válce 1914–1918 – panelová expozice v obci Žádovice, 28. 4. 2018 – 28. 10. 2019

 

Válečný rok 1917 na frontách = War Year 1917 on Fronts  – česko-anglická roll-up výstava u příležitosti konání konference, 19.–20. 9. 2017

 

Válečný rok 1917– venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 30. 3. – 31. 5. 2017

 

Válečný rok 1916 na frontách = War Year 1916 on Fronts – česko-anglická roll-up výstava u příležitosti konání konference, 20.–21. 9. 2016

 

Válečný rok 1916 – venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 17. 3. – 31. 5. 2016

 

Vzpomínky na sočskou frontu = Recollections of the Isonzo Front – putovní česko-anglická roll-up výstava, 23. 9. – 27. 11. 2015

 

Válečný rok 1915 na frontách = War Year 1915 on Fronts – česko-anglická roll-up výstava u příležitosti konání konference, 22.–23. 9. 2015

 

Válečný rok 1915  – venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 10. 3. – 30. 5 2015

 

Od atentátu k válce – venkovní panelová expozice před budovou Generálního štábu AČR, 28. 7. – 30. 9. 2014

 

Organizace konferencí:

1918 – starý svět mrtev, ať žije nový? (cyklus Léta do pole okovaná 1914–1918) – vědecká konference s mezinárodní účastí, Úřad vlády České republiky, Lichtenštejnský palác na Malé Straně, 18.–19. 9. 2018

 

1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci (cyklus Léta do pole okovaná 1914–1918) – vědecká konference s mezinárodní účastí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 19.–20. 9. 2017

 

1916 – v pasti války, mír v nedohlednu (cyklus Léta do pole okovaná 1914–1918) – vědecká konference s mezinárodní účastí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 20.–21. 9. 2016

 

1915 – noví nepřátelé, nové výzvy (cyklus Léta do pole okovaná 1914–1918) – vědecká konference s mezinárodní účastí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 22.–23. 9. 2015

 

1914 – proměny společnosti a státu ve válce (cyklus Léta do pole okovaná 1914–1918) – vědecká konference s mezinárodní účastí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 16.–17. 9. 2014

 

AktuálněVšechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…
Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

Veteráni prvního českého praporu UNPROFOR převzali na Vítkově pamětní odznak

22. 09. 2023
V Národním památníku na Vítkově se v pátek 22. září 2023 uskutečnilo slavnostní…
Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

Dětský den v Lešanech v sobotu 23. září

21. 09. 2023
V sobotu 23. září bude Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou…