Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík

27. 05. 2018

Vojenský zvěrolékař, úspěšný dostihový jezdec, účastník protinacistického odboje v Slovenském národním povstání a poválečný politický činitel. V exilu po únoru 1948 působil jako aktivní člen krajanských organizací.

 

Narodil se 6. prosince 1904 v Polonce okres Brezno nad Hronom v rodině obchodníka. V letech 1915–1923 vystudoval Státní reálné gymnázium v Rožnavě s maturitou a v letech 1923–1927 Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně.

MVDr. Ferjenčík nastoupil 1. října 1928 vojenskou presenční službu a v armádě na dalších dvacet let zůstal. Vystudoval školu pro důstojníky – veterináře v záloze při Vojenském jezdeckém učilišti v Pardubicích a sloužil jako veterinář v tehdy ještě početných jezdeckých útvarech. V srpnu roku 1934 se vrátil na dalších téměř pět let na Vojenské jezdecké učiliště v Pardubicích jako veterinář i profesor. V době mobilizace v září a říjnu 1938 sloužil škpt. Ferjenčík jako přednosta veterinární služby u 13. divize „Úprka“ v Humpolci.

Po vzniku Slovenské republiky přešel do Slovenské armády. Nejprve sloužil jako přednosta veterinární služby Hlavního vojenského velitelství v Bratislavě a později jako přednosta veterinární správy Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici. Zúčastnil se tažení proti Polsku v roce 1939 i roku 1941 proti SSSR. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen 1. července 1941.

Od roku 1942 se Mikuláš Ferjenčík účastnil ilegální odbojové činnosti s Vavro Šrobárem a Viliamem Paulíny-Tóthem a od roku 1943 i na velitelství pozemního vojska Slovenské armády. Jako spolupracovník pplk.gšt. Jána Goliana se podílel na přípravě Slovenského národního povstání. Po jeho vypuknutí Mikuláš Ferjenčík odletěl z příkazu Slovenské národní rady 4. srpna 1944 do Moskvy informovat o vojenské situaci na Slovensku. Po návratu 5. září jej Slovenská národná rada v Banské Bystrici jmenovala pověřencem pro věci vojenské a sloužil i jako přednosta veterinární správy Velitelství 1. čs. armády na Slovensku. Po potlačení povstání odešel v říjnu 1944 do hor. V listopadu se mu podařilo proniknout z obklíčení a s partyzánskými oddíly se podílel na bojových akcích. Přes frontu přešel 28. ledna 1945 k Rudé armádě.

Znovu se ujal funkce pověřence Slovenské národní rady a prezident republiky jej jmenoval státním tajemníkem v MNO. Dne 10. dubna 1945 je prezident ČSR jmenoval generálem. V květnu 1945 se stal i poslancem prozatimního Národního shromáždění. Počátkem června 1946 byl odvolán z funkce státního tajemníka v MNO a stal se od 14. srpna 1946 jako nestraník pověřencem pro vnitro ve Sboru pověřenců v Bratislavě. V době února 1948 nedokázal dostatečně účinně čelit komunistické podvratné činnosti v bezpečnostním aparátu na Slovensku. V únoru 1948 se vzdal funkce pověřence, odmítl účast v Gottwaldově vládě a v březnu se vrátil na nějaký čas do armády, kde zastával funkci hlavního inspektora branné výchovy.

Dne 4. července 1948 odešel generál Ferjenčík s manželkou tajně do zahraničí. Po více než ročním pobytu v uprchlickém táboře americké zóny v Německu připlul 14. srpna 1949 s manželkou do USA. Část slovenských exulantů proti němu vedla kampaň pro údajnou spolupráci s komunisty a SSSR za války i po ní a snažili se zabránit povolení jeho pobytu v USA. Proto musel setrvat zpočátku v internačním středisku pro imigranty na Ellis Island. Po více než dvouměsíčním vyšetřování imigračními úřady byl od nařčení očištěn a mohl vstoupit na území USA. Pracoval zpočátku jako řezník a později našel možnost působit i ve své profesi veterináře. Od roku 1963 pracoval jako hlavní veterinář a později i ředitel hřebčína na farmě Tempel Farms Wadsworth v Illinois USA. V USA byl členem Svazu československých důstojníků v exilu, členem Rady svobodného Československa a téměř 25 let vedl Československou národní radu americkou. Zemřel 4. března 1988 v Littleton, Colorado USA. Prezident ČSFR Václav Havel 2. prosince 1991 povýšil Mikuláše Ferjenčíka in memoriam do hodnosti armádního generála.

Prokop Tomek

AktuálněGenerál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

Generál Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky. Prohlédněte si fotogalerii z akcí VHÚ, kterých se nový prezident v minulosti zúčastnil.

28. 01. 2023
V sobotu 28. ledna 2023 zvítězil Petr Pavel ve volbě prezidenta České…
Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

Restaurování lovecké kulovnice s vnitřním kolečkovým zámkem

27. 01. 2023
Pro novou expozici Armádního muzea Žižkov Vojenského historického ústavu Praha byla v…
Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

Před třiceti lety: konec společného státu znamenal počátek budování nových armád

25. 01. 2023
V roce 1993 vznikly Armáda České republiky a Armáda Slovenskej republiky. Málokdo si…
V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

V Armádním muzeu Žižkov se konal křest knihy reportérky CNN Prima NEWS o válce na Ukrajině

23. 01. 2023
Reportérka CNN Prima NEWS Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger zažili počátek…
Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

Do třetice předměty s příběhem: pistole Otakara Jaroše, střecha z Hirošimy, měsíční kámen a přilba českého veterána

23. 01. 2023
V následujícím materiálu naleznete čtyři „předměty s příběhem“, které pocházejí z období…