Ministryně obrany ve Vojenském historickém ústavu Praha vyznamenala významné osobnosti minulosti i dneška

Ministryně obrany ve Vojenském historickém ústavu Praha vyznamenala významné osobnosti minulosti i dneška

10. 05. 2023

Sedmnácti osobnostem dnes ministryně obrany Jana Černochová udělila resortní vyznamenání. Stalo se tak v prostorách Vojenského historického ústavu Praha. Ocenění in memoriam bylo uděleno legionářům, čs. vojákům 2. světové války či významným postavám odporu proti komunismu. Vyznamenáni byli i vojáci a další osobnosti za dlouholetou spolupráci s armádou či za vynikající výkon služby doma či v zahraničí.

„Oslavili jsme Den vítězství – 78 let od konce 2. světové války a od nacistické okupace, kterou záhy vystřídala komunistická totalita. Náš národ prožil tyto dvě ponuré éry, které přinesly řadu hrdinských příběhů, abychom zažili již více než 30 let trvající období svobody a prosperity. Byla bych ráda, abychom již nemuseli čelit nesvobodě. Dnešní seznam oceněných svědčí o tom, že jsme měli řadu hrdinů v minulosti, a i dnes máme mnoho osobností, které spojuje ušlechtilost a láska k vlasti. Děkuji za to… Za vše, co jste pro naši zemi, pro naši armádu a resort obrany vykonali,“ uvedla v projevu ministryně obrany Jana Černochová.

Ministryně obrany udělila tři Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR. To je udělováno pouze mimořádně, a to občanům ČR a cizím státním příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti ČR včetně vědecké a odborné práce.

In memoriam ho získal Cyril Musil, olympionik a účastník 2. a 3. odboje a Julius Firt, novinář a významný účastník protinacistického a protikomunistického odboje. Firt se před válkou, jako ředitel nakladatelství František Borový, mimořádně zasloužil o českou kulturu. V emigraci byl členem Státní rady, poradního orgánu čs. exilové vlády. Po válce byl poslancem a ředitelem nakladatelství Melantrich. V únoru 1948 emigroval podruhé. V Mnichově se stal ředitelem čs. redakce Svobodné Evropy.

Kříž obrany státu ministra obrany ČR, který je opět předáván pouze mimořádně, a to zejména vojákům, byl in memoriam udělen čtyřem osobnostem. Jedním z nich byl generál zdravotnictva Leopold Firt, bojovník proti nacismu a perzekvovaný komunisty. Firt byl lékařem Karla Čapka, po nástupu nacistů byl nejprve hlavním lékařem u čs. jednotky na Středním východě, poté odešel do Velké Británie, kde působil v čele nemocnice Czechoslovak Military Hospital Hammersmith. V srpnu 1947 stanul v čele dnešní Ústřední vojenské nemocnice. Po únorovém převratu se rozhodl zůstat v Československu kvůli ženě a synovi, ale byl zbaven všech funkcí a mohl působit jen jako praktik. Zemřel v únoru 1968. Stejné vyznamenání bylo uděleno i Antonínu Klánovi, bojovníku proti nacismu, který byl obviněn ze zapojení do odbojové organizace Národní obranný svaz na Hořicku a popraven v září 1943 v Drážďanech.

Ministryně obrany Jana Černochová poté předala devět Záslužných křížů ministra obrany ČR I. – III. stupně. Mezi oceněnými byl například účastník zahraničních operací praporčík ve výslužbě Vlastimil Krutský či Václav Pecha za vedení PRT v Lógaru v Afghánistánu. Za zásluhy v oblasti posilování bezpečnosti a odborný přínos v oblasti tvorby zbraňové legislativy byl vyznamenán poradce v oblasti IT a střelecký instruktor Jan Korecký. Oceněn byl také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák za podporu rozvoje obranyschopnosti ČR ze strany průmyslové a podnikatelské sféry.

Čestný pamětní odznak „Péče o válečné veterány“ převzal podplukovník ve výslužbě Ladislav Sornas, první místopředseda Svazu válečných veteránů České republiky.

 

Seznam oceněných

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky

u příležitosti Dne vítězství, za zásluhy o ochranu lidských práv a svobod, rozvoj základních principů demokratického a právního státu

1. pan Jiří MALÁŠEK 

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky in memoriam

u příležitosti Dne vítězství, za zásluhy o ochranu lidských práv a svobod, rozvoj základních principů demokratického a právního státu a za významnou činnost v oblasti sportu

2. pan Cyril MUSIL  

u příležitosti Dne vítězství, za zásluhy o ochranu lidských práv a svobod, rozvoj základních principů demokratického a právního státu a za významnou činnost v oblasti kultury

3. pan Julius FIRT  

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky in memoriam

u příležitosti Dne vítězství, za výjimečné zásluhy o obranu republiky a jejího ústavního pořádku, za odvahu, hrdinství a obětavost

4. gen. zdravotnictva Leopold FIRT 

5. pan Antonín KLÁN  

6. pan Vojtěch LUKAŠTÍK 

u příležitosti Dne vítězství, za výjimečné zásluhy v oblasti československého vojenského letectví a vojenské diplomacie

7. brig. gen. v. v. Josef KALLA  

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně

za dlouholetou spolupráci s Armádou České republiky a významný přínos k zajištění bezpečnosti České republiky

8. genmjr. v. v. Miroslav ŠTĚPÁN

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně

za dlouhodobý vynikající výkon služby a podíl na spolupráci s ozbrojenými silami spojenců nejen v zahraničních operacích

9. npor. Luboš SPERÁT 

za významný přínos k osvětě v oblasti obrany a vojenských tradic mezi mladou generací a zásluhy v oblasti humanitární pomoci a podpory míru

10. paní Kateřina VÁVROVÁ 

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně

u příležitosti Dne vítězství, za úspěšné plnění bojových povinností v zahraničních misích v době vojenské kariéry

11. pplk. v. v. Ľudovít CIROK 

12. prap. v. v. Vlastimil KRUTSKÝ

za zásluhy v oblasti posilování bezpečnosti a odborný přínos v oblasti tvorby zbraňové legislativy

13. pan Jan KORECKÝ 

za podporu rozvoje obranyschopnosti České republiky ze strany průmyslové a podnikatelské sféry

14. pan Jaroslav HANÁK 

za významnou spolupráci s Armádou České republiky při výstavbě a vedení provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu

15. pan Václav PECHA 

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně in memoriam

za významný přínos pro činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zapojení v rámci integrovaného záchranného systému a spolupráci s Armádou České republiky

16. pan Karel RICHTER 

Čestný pamětní odznak „Péče o válečné veterány“

17. pplk. v. v. Ing. Ladislav SORNAS

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…