Padesátá léta: co dělali čs. letečtí instruktoři v Egyptě?

Padesátá léta: co dělali čs. letečtí instruktoři v Egyptě?

08. 11. 2012

V padesátých letech 20. století měl východní blok v čele s SSSR velký zájem o zvýšení svého vlivu v oblasti Blízkého východu. Výrazem této snahy byla i přítomnost československých vojenských instruktorů v Egyptě, kteří zde měli pomoci letectvu. O celé akci nyní vyšla v časopise Historie a vojenství obsáhlá studie.

„Českoslovenští instruktoři při výstavbě egyptského letectva a protivzdušné obrany“, to je celý název studie historika Milana Vyhlídala, která vyšla v čtvrtletníku Historie a vojenství 3/2012 (vydává Vojenský historický ústav Praha). Autor zde podrobně rozebírá konkrétní nasazení československých odborníků v dané oblasti, zamýšlí se také nad okolnostmi jejich působení. K zajímavým patří pochopitelně i líčení odlišného přístupu našich a egyptských vojáků k výcviku, či popis způsobu práce s vyspělou technikou, kterou Egyptu tehdy dodával Sovětský svaz i Československo.

V Čáslavi a u Rudého moře

První skupina československých instruktorů se v Egyptě objevila už v létě roku 1956. Jejich cílem bylo přecvičovat místní piloty na letouny MiG-15bis. Během té doby vypukla i suezská krize, českoslovenští instruktoři ji však sledovali spíše zpovzdálí. O aktivitě egyptského letectva referoval generálmajor letectva Jan Reindl, který v Egyptě čs. vojáky vedl: „Systém velení egyptského letectva byl na válku nepřipravený, štáby byly velmi slabé a nevycvičené. Sestávaly se většinou ze starších důstojníků, kteří ani neznali dobře technické a taktické možnosti vlastních proudových letounů, a proto většina vydávaných rozkazů byla těžko proveditelná.“

Válka mezi Egyptem a izraelsko-britsko-francouzskými silami skončila v listopadu 1956 velmi rychle. Británie i Francie sice ztratily vliv v regionu na úkor SSSR, ovšem vojensky to byla pro Egypt prohra. Na konci roku 1956 také první skupina čs. instruktorů odchází, v průběhu roku 1957 ale spolupráce obou stran pokračuje.

Do Egypta se měly z Československa vydat hned dvě skupiny vojenských odborníků. Jedna měla připravit reorganizaci egyptské protivzdušné obrany, druhá měla cvičit egyptské piloty. Vedle toho však egyptští piloti zamířili i do Československa – téměř padesát jich působilo v rámci výcviku na letišti v Čáslavi. Výcvik ovšem neprobíhal ideálně, došlo k několika menším nehodám, i přes přísné utajení se akci nepodařilo zcela skrýt. Jeden z egyptských pilotů se při letu ztratil a přistál v Rakousku, což představovalo velkou blamáž. Při dalším výcviku na bombardérech Il-28 také jeden z egyptských pilotů havaroval na letišti Mladá tak, že letoun bylo nutné odepsat. Vyšetřování jednoznačně označilo za příčinu nehody práci pilota, i proto platila škodu egyptská strana. Výcvik také pozdržela epidemie asijské chřipky, kterou si Egypťané s sebou přivezli. Celkově se československá strana snažila další výcvik přesunout spíše zpět do Egypta.

Od léta 1957 působila v Egyptě v rámci snahy vybudovat účinnou protivzdušnou obranu skupina generálmajora Vladimíra Hlavatého. Hrubé plány byly vypracovány již v Praze, Hlavatý a jeho lidé je pak dotvářeli přímo na místě a v součinnosti s egyptskými důstojníky. Šlo především o rozmístění radiolokátorů, hlásných stanic a operačních sálů. Vše přitom bylo budováno jen v důležitých centrech státu na severu země, byť některé radiolokátory byly umístěny i na pobřeží Rudého moře a v oblasti Asuánské přehrady na jihu.

Efektivní fungování technického systému však naráželo na mnohé potíže dané lidským faktorem. V září 1957 pak došlo k cvičení a v následném hlášení československá strana sdělovala, že bojové směny „jsou schopny navádět stíhače na rychlé jednotlivé cíle na středních výškách“. Ale zároveň dodala, že „pouze za jednoduché situace“.

Piloti z lepší třídy

Vedle protivzdušné obrany se začaly významným způsobem budovat i letecké síly, které za suezské války utrpěly řadu škod. Nové egyptské letectvo bylo budováno podle sovětského vzoru, a jak píše autor textu Milan Vyhlídal, zvýšily se také dodávky nových letadel: „V březnu 1957 do Egypta dorazily na rumunských lodích ještě stroje z předválečných kontraktů – patnáct rozebraných letadel MiG-17 a deset letounů Il-28. Od druhé poloviny června již byl zřízen letecký most a objevily se modifikované verze zmíněných letounů. Velké dodávky sovětského vojenského materiálu se uskutečnily během června 1957 a na výroční přehlídce 26. července už maršál Sidqí mohl předvést opravdu úctyhodnou ukázku. Nad hlavami diváků přeletělo ve vzorné formaci jedenadvacet MiGů-15, osmnáct MiGů-17 a dvanáct bombardérů Il-28. V září tak mohli Egypťané tvrdit, že se síla jejich letectva od suezského tažení zdvojnásobila.“

Pro letadla byl potřeba zajistit i adekvátní počet pilotů. Cvičili je egyptští instruktoři, ale také Indové. Indičtí instruktoři své žáky připravovali podle československých expertů dobře, vyžadovali totiž maximální kázeň a důslednost. Konečná fáze výcviku probíhala pod vedení československých a sovětských instruktorů. Výcvik nicméně probíhal podle anglických osnov, odpovídajících zhruba těm, jež do roku 1951 užívala Vojenská letecká akademie v Hradci Králové. A jak hlásil generálmajor Hlavatý, „mnozí učitelé v učilištích jsou pravděpodobně Angličané.“ Usuzoval tak především „podle barvy pleti a vlasů, která rozhodně není arabská.“

Generál Hlavatý hodnotil výsledné schopnosti pilotů střízlivě: vyznačovali se odvahou, ale jinak „jsou do značné míry neukáznění, málo dbají na znalost materiálních částí, neradi se někomu podřizují a rozkazy se snaží obejít… Mnoho pilotů je v pravém slova smyslu nedotknutelných. Jsou to synové a příbuzní vysokých politických, vojenských, náboženských funkcionářů a boháčů, kterým je důstojnická hodnost visitkou do společnosti. Důstojnický plat je pro mnohé pouze na příspěvky do klubů.“ Jako kuriózní se jeví i generálova poznámka: „Kouření hašiše je sice zakázáno, ale bují ve vrstvách boháčů i mezi důstojníky.“

Egypt měl podle Čechoslováků dobré předpoklady pro to, aby vybudoval kvalitní letectvo, poradci však doporučovali, aby se mezi piloty dostávali i lidé ze středních vrstev, kteří by ve vojenské službě viděli své hlavní povolání a byli mu také ochotni dát více.

Divocí střelci

Čs. instruktoři působili také na letišti El-Kabrít v blízkosti Suezského průplavu. Zde probíhalo i přeškolování pilotů na novější typy letadel, probíhaly tu také cvičné střelby – střílelo se do kruhových terčů o průměru asi dvacet metrů, uprostřed byly obrysy znázorňující letoun. Jak píše Vyhlídal, střelby byly zpočátku „poněkud divoké“, ale piloti brzy své schopnosti zdokonalili. Těsně před ukončením výcviku došlo i k nešťastné události, kdy po autonehodě zemřel jeden z čs. vojáků, nadporučík Zelenka. Egypťané měli zájem i nadále spolupracovat s československými vojenskými odborníky, důvodem byla nejen spokojenost s jejich výkony, ale také fakt, že země čím dál více dovážela zbraně z východního bloku. Zároveň se ale objevovaly náznaky, že vojenská závislost pouze na jedné straně je poněkud omezující. Nicméně velitel celé československé mise, generálmajor Hlavatý, byl na závěr svého působení z pověření prezidenta a ministra války Egyptské republiky dekorován vysokým řádem. Jmenovací dekret přitom podepsal sám prezident Násir.

Celý text článku „Českoslovenští instruktoři při výstavbě egyptského letectva a protivzdušné obrany“ si můžete přečíst na stranách 56-72 v čísle 3/2012 čtvrtletníku Historie a vojenství, který vydává Vojenský historický ústav Praha. Výtisky časopisu Historie a vojenství v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích, případně přímo ve Vojenském historickém ústavu Praha – v Armádním muzeu Žižkov.

 

AktuálněVe čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Ve čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

04. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov ve…
Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…