Petr Pavel

Petr Pavel

26. 04. 2018

Svou vojenskou dráhu začal v 70. letech minulého století, v 90. letech si vydobyl renomé v zahraničních misích, v letech 2012 až 2015 sloužil jako náčelník Generálního štábu AČR a vrcholem jeho kariéry bylo, když se před třemi roky ujal funkce předsedy Vojenského výboru NATO. Naplno tak využil své praktické vojenské (bojové) zkušenosti i poznatky získané studiem doma i v zahraničí.

 

Petr Pavel pochází z vojenské rodiny, narodil se 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Vojenská studia započal na gymnáziu v Opavě, kde studoval v letech 1975 až 1979. Poté v letech 1979 až 1983 pokračoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Vzdělání si dále rozšířil postgraduálním studiem na Vojenské akademii v Brně, kterému se věnoval v letech 1988 až 1991. V porevoluční éře své teoretické znalosti rozšiřoval na školách a univerzitách ve Velké Británii – ať už vojenských, nebo civilních. Za zmínku stojí, že na King’s College London v letech 2005 až 2006 vystudoval obor mezinárodní vztahy.

Pavel se ve své vojenské kariéře dostal tak vysoko i díky tomu, že teoretické znalosti se v jeho případě spojily s příkladnou vojenskou dráhou. V dobách Varšavské smlouvy působil kupříkladu jako velitel výsadkové průzkumné roty zvláštního určení. V 90. letech – v nové geopolitické situaci – se účastnil mise UNPROFOR na Balkáně. V lednu 1993 se tak podílel na akci, jejímž cílem bylo evakuovat početnou francouzskou jednotku, která se nalézala v chorvatském obklíčení a byla vystavena minometným útokům. Petr Pavel pak spolu s několika kolegy za svou statečnost obdržel francouzský Válečný kříž.

Po roce 1989 Pavel též prokázal své manažerské a velitelské schopnosti. Mimo jiné sloužil u Vojenského zpravodajství, v letech 1999–2002 působil jako vojenský asistent ředitele pro operace RC North, Brunssum, Nizozemsko. Následně byl zástupcem velitele mechanizované divize (2002) a velitelem specializovaných sil (2002–2003), pracoval také jako národní vojenský představitel při US CENTCOM, Tampa, USA, a při US CENTCOM Forward, Katar (2003). Jeho kariérní postup pokračoval: pracoval jako zástupce velitele Společných sil (2003–2005), Českou republiku reprezentoval jako zástupce vojenského představitele ČR při EU v Bruselu (2007–2009) a poté jako národní vojenský představitel ČR v SHAPE v Monsu (2010–2011).

Na počátku července roku 2011 se Petr Pavel stal zástupcem náčelníka Generálního štábu – náčelníkem štábu. O rok později se ujal funkce náčelníka Generálního štábu, jeho výhodou pro kladné přijetí ve vojenském prostředí byly jeho velké profesní zkušenosti. Na druhou stranu se musel vyrovnat s tím, že se právě vytvářela nová obranná strategie. Když se o tři roky později s funkcí loučil, uvědomoval si, že nešlo o příliš lehké období, což bylo dáno mimo jiné dlouhodobými problémy s podfinancováním nebo poddimenzovanými početními stavy. Ostatně sám Pavel chtěl tyto chronické problémy řešit a neváhal na ně otevřeně upozorňovat politickou reprezentaci i veřejnost.

Petr Pavel však i v dalších letech nosil uniformu s českou vlaječkou na rameni. V roce 2014 byl zvolen jako první voják ze zemí bývalého východního bloku do čela Vojenského výboru NATO, funkci převzal v červnu 2015. Vykonával ji v době, kdy napětí ve světě spíše stoupalo, a navíc se komplikovaly vztahy s Ruskem.

Armádního generála Petra Pavla by v čele Vojenského výboru NATO měl v červnu 2018 vystřídat maršál britského vojenského letectva Stuart Peach.

Petr Janoušek

AktuálněArmádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

Armádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

22. 03. 2023
  Do zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov zavítaly od jeho znovuotevření 28. října…
Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…