Prezident republiky Miloš Zeman udělil plukovníku Michalu Burianovi medaili Za zásluhy I. stupně

Prezident republiky Miloš Zeman udělil plukovníku Michalu Burianovi medaili Za zásluhy I. stupně

28. 10. 2022

Při příležitosti státního svátku dne 28. října byl při udělování státních vyznamenání oceněn rovněž jeden z vedoucích pracovníků Vojenského historického ústavu Praha, ředitel Odboru muzeí, plukovník Mgr. Michal Burian, Ph.D. Prezident republiky Miloš Zeman udělil plukovníku Michalu Burianovi, autorovi a spoluatorovi desítek výstav a expozic, medaili  Za zásluhy I. stupně – za zásluhy o stát v oblasti kultury. 

Plukovník Mgr. Michal Burian, Ph.D. (1971) je zaměstnancem Vojenského historického ústavu od roku 1995, od roku 2008 ve funkci ředitele Odboru muzeí. Během svého působení ve VHÚ se stal autorem či spoluautorem osmi desítek výstav a stálých expozic v České republice i ve více než desítce dalších států. Šest z nich bylo oceněno v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis. Mezi nejvýznamnější výstavní projekty, na nichž se autorsky podílel, patří ATENTÁT, Operace ANTHROPOID 1941–1942 z roku 2002, Prag, 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich-Attentat, který se uskutečnil v Berlíně v roce 2005, či výstava Republika připravená v Národním muzeu v roce 2008 k 90. výročí vzniku Československa. V roce 2018 byl hlavním autorem výstavy Založeno 1918 – Doteky státnosti, která se stala v Jízdárně Pražského hradu nejvýznamnějším výstavním projektem připraveným k 100. výročí vzniku Československé republiky.

V posledních letech se v rámci práce ve VHÚ plk. Michal Burian věnoval především realizaci rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a stál v čele týmu pracovníků, připravujících nové stálé expozice. Muzeum, které dnes ve své oblasti patří k evropské špičce, spojuje ve svých expozicích moderní prvky s tradičním důrazem na unikátní sbírkové předměty spojené s historií naší armády i české státnosti. Po čtyřleté rekonstrukci bylo Armádní muzeum Žižkov slavnostně otevřeno 20. října letošního roku.

Ve své výstavní i publikační činnosti se plk. Michal Burian zaměřuje především na významné kapitoly z české historie. Kromě již zmiňovaného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vzniku Československé republiky je to především československá pomoc Státu Izrael. Toto téma zpracoval díky spolupráci s českými veterány izraelských válek za nezávislost v sérii výstav realizovaných v Čechách i v zahraničí, včetně izraelského Knesetu. Mezi další oblast jeho dlouhodobého zájmu patří historie sokolského hnutí. K 150. výročí založení Sokola připravil v roce 2012 rozsáhlou výstavu Pod křídly Sokola.

Vztah k historii získal Michal Burian již v dětství. Po absolvování Gymnázia Jana Nerudy v Praze vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a kinantropologii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tím spojil dvě základní oblasti zájmu, které jej provázejí celým profesním životem – historii a tělovýchovu. Od roku 1995, kdy ještě v době studia na FF UK nastoupil do VHÚ, vystřídal celou řadu pracovních pozic. Záhy ale objevil kouzlo muzejní práce a její výjimečnou možnost bezprostřední interakce s návštěvníkem. V polovině 90. let minulého století se stal spoluzakladatelem Vojenského technického muzea v Lešanech u Týnce nad Sázavou, které je součástí VHÚ a dnes patří mezi nejnavštěvovanější muzea v České republice. Vedle práce ředitele Odboru muzeí si ponechal i funkci kurátora sbírky automobilní a těžké bojové techniky a sbírky spojovacího materiálu, která mu umožňuje uchovat si bezprostřední kontakt se sbírkovým fondem VHÚ i s prací ostatních kurátorů.

K zájmu o historii tělovýchovy jej přivedla dřívější aktivní sportovní činnost. Od roku 1974 je členem TJ Sokol Praha Dejvice. V roce 2019 byl zvolen vzdělavatelem České obce sokolské. V této funkci se snaží navázat na činnost slavných předchůdců, kteří usilovali o uchování tradičních sokolských ideálů. Ideál všestranné výchovy je vysoce aktuální i v současnosti. Smyslem činnosti České obce sokolské je stále rozvoj fyzických dovedností člověka spojený s rozvojem jeho harmonické osobnosti. Stošedesátiletá historie Sokola jasně ukázala nadčasovost tohoto pojetí, kterým se Sokol odlišuje od ostatních tělovýchovných a sportovních organizací. Právě vzdělávací činnost vedoucí sokoly a sokolky ke smyslu pro čest, morálku, etiku, fair play a v neposlední řadě k lásce k vlasti byla jedním z důležitých předpokladů pro vznik legií v letech první světové války i pro vznik Československé republiky v říjnu 1918 a následně zásadní měrou spoluutvářela celkovou atmosféru meziválečného Československa.

Jako součásti historie tělovýchovných spolků na území Československa se Michal Burian dlouhodobě zabývá rovněž sudetoněmeckými paramilitárními organizacemi. Tomuto tématu byla věnována i jeho disertační práce s názvem Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918–1938.

Přínos Michal Buriana pro české muzejnictví byl oceněn mimo jiné členstvím v řadě poradních orgánů. Je členem Rady pro výstavní činnost Národního muzea, Výstavní a programové rady Národního technického muzea, Rady pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR, Redakční rady časopisu Historie a Vojenství a Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Českou republiku zastupuje v komisi světových vojenských tankových muzeí. Je členem předsednictva České obce sokolské ve funkci vzdělavatele ČOS a členem Rady České olympijské akademie Českého olympijského výboru.

RED

 

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…