Průvodce expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022

Třetí částí expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který zásadním způsobem určil dějiny celého 20. století. Expozice mapující období 1914-1918 přibližuje vedle hlavních válečných událostí i českou stopu v první světové válce a také cestu, která vedla k samotné československé republice. 

Ústředním motivem, který tuto část expozice Armádního muzea Žižkov sjednocuje, je vlak. Úspěšná mobilizace ve všech státech účastnících se války i její plynulé pokračování bylo umožněno díky fenoménu železnice. Po celou dobu bojů se po železnici dopravovaly na frontu tisíce a tisíce nových vojáků, výzbroj, materiál i potraviny. Druhým směrem se pak přiváželi ranění. A nakonec i tento největší válečný konflikt v dosavadních lidských dějinách skončil podepsáním německé kapitulace v salónním voze v Compiègne 11. listopadu 1918.

Železnice je také nerozlučně spjata s anabází čs. legií v Rusku, jež se po ovládnutí transsibiřské magistrály probíjely do Vladivostoku. Cestu nekonečnými pláněmi trávili legionáři ve speciálně upravených vagónech, které se na dlouhé týdny staly jejich útočištěm i obávanou údernou silou. Železniční vagón přiváží návštěvníka do zákopů 1. světové války a na jejím konci jej odváží zpět do života.

V úvodní sekci expozice je návštěvník seznámen s vojenskou a politickou situací v předvečer války. Ukázány jsou přípravy na válku a atentát na následníka trůnu, Františka Ferdinanda d´Este v létě roku 1914, po němž následovalo vyhlášení války Srbsku a mobilizace rakouskouherské armády.

První vagón, do kterého návštěvník vstupuje, je odjezdem na frontu. Procházíme rampou, po jejíchž stranách jsou dvě dlouhé vitríny; naproti sobě jsou představeny válčící koalice. Uvnitř vagónu je vykreslena problematika domácího i zahraničního českého (československého) odboje. Představen je prapor České družiny a prapor pařížského Sokola. Jde o první prapory našich vojáků, kteří se přidali na stranu Dohody. Zmíněn je samozřejmě i T. G. Masaryk a jeho činnost v exilu.

Když návštěvník vystupuje z vagónu, vchází už do válečného konfliktu. A tato válka nebude krátká, ačkoliv se tak mnozí v létě 1914 domnívali. Expozice je zde prostorově koncipována tak, že vede diváka do zužujícího se prostoru, jedinec je symbolicky strháván bojovou vřavou a směřuje do nitra války. Představen je život v zákopech i v zázemí, vylíčeny jsou první akce našeho zahraničního odboje a činnost legií ve Francii a Rusku. Protože zákopový způsob boje byl typickým jevem, který první světová válka přinesla, je na velké projekci ilustrováno schéma zákopového systému.

Na tomto místě se návštěvník může rozhodnout, zda bude pokračovat v procházení expozice 1914-1918, anebo vstoupí do samostatné interaktivní části, která je věrnou napodobeninou zákopů první světové války (tuto část expozice představíme v následujícím samostatném materiálu).

Pokud návštěvník pokračuje v prohlídce expozice 1914-1918, vstupuje do části věnované technice a umění za války. Válka měla obrovský vliv na technický rozvoj nových zbraní a válečných prostředků, rozvinula se oblast tanků a letectví, námořnictva, objevily se nové pěchotní zbraně, chemické zbraně atd. A zároveň měla válka dopad na vědomí jednotlivců i národů. Změněné společenské vědomí pak bylo reflektováno v umělecké tvorbě. Představeni jsou ti čeští umělci, kteří válku poznali na vlastní kůži: František Kupka, Otto Gutfreund či Josef Váchal.

Je zde také ukázáno množství předmětů: rakousko-uherské torpédo 38 cm, francouzský rotační letecký motor Clerget, kulomety, nábojnice do těžkých kanonů, ruská námořní mina… Nechybí replika prvního francouzského tanku Schneider CA-1 v měřítku 1:1 s originálním 75mm kanonem.

Následně vstupuje návštěvník na malé pódium, opět před vagónem. Jsou zde dva interaktivní panely, které ilustrují hlavní události války: bitvu u Verdunu, bitvu na Sommě, vstup USA do války, revoluci v Rusku atd. Samostatnou část má vyhrazena bitva u Zborova v červenci 1917. Tento střet měl zásadní význam z hlediska existence našich legií, následně vzniku Československa a formování naší armády.

V závěrečné části expozice, respektive ve druhém vagónu, je zobrazeno působení našich legií v Rusku a život vojáků během jejich putování transsibiřskou magistrálou. Dále je vykresleno nasazení legií v Itálii a Francii, ale i účast Čechů v rakousko-uherské armádě. Ilustrována je i problematika zajateckých táborů a dopady války, zranění a váleční invalidé.

Poslední část expozice je věnována konci války a vzniku samostatného Československa. Jedna z vitrín je celá věnovaná 28. říjnu 1918, obsahuje i první zákon vydaný v novém státě. Zmíněn je podíl příslušníků Sokola na formování státu. Jedna figurína představuje vojáka ještě v rakousko-uherském stejnokroji, ale s českou symbolikou, druhá figurína je v sokolském stejnokroji; Sokolové tvořili první stráž na Pražském hradě.

Součástí celé expozice jsou i exponáty s příběhem: první je věnovaný českému legionáři Václavu Dostalovi, který padl v bitvě u Arrasu (1915), druhým exponátem je osobní kozácká šaška (zbraň podobná šavli), která patřila Milanu Rastislavu Štefánikovi.

RED

 

 

 

 

 

 

 

AktuálněVyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových…