Vyšla kniha k poctě historika Jindřicha Marka

Vyšla kniha k poctě historika Jindřicha Marka

10. 02. 2023

Historik Jindřich Marek, který od roku 2010 působí ve Vojenském historickém ústavu Praha, patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti naší historiografie. Nakladatelství Svět křídel vydalo k loňskému životnímu jubileu svého kmenového autora knihu S přáteli i v archivech.

 

Markův tematický záběr se během mnoha let bohaté badatelské a autorské praxe rozevřel do nebývalé šíře. Sahá od výjimečných činů mužů z českých zemí na souši i na moři za 1. světové války. Pokračuje přes těžký úděl strážců státních hranic meziválečného Československa, hrdinství příslušníků Stráže obrany státu doslova od Chebska po nejvzdálenější výspy Podkarpatské Rusi v letech 1936 až 1939.

Místo v dějinách vrací i četným zástupcům domácího i zahraničního protinacistického odboje. V jeho pracích defilují parašutisté ze Západu i Východu, bojovníci Pražského povstání, hrdinní mladí skauti, spojenečtí letci a mnozí další. Jindřich Marek má také velkou zásluhu na faktickém otevření témat významného československého a českého podílu v mezinárodních misích.

Tento stručný výčet však zdaleka nevyčerpává vše, čemu se Jindřich Marek dosud věnoval, co osobitým způsobem zpracoval a přiblížil čtenářům. Dlužno podotknout, že jejich zájem o Markovy práce stále a zcela zaslouženě trvá.

 

V archivech

Jindřich Marek v roce 1980 získal místo v Okresním muzeu v Chomutově. Zde se stal profesionálem, tedy muzejním historikem, což mu i ve stísněných podmínkách tehdejší doby umožňovalo pracovat kreativním způsobem. Omezených možností ovšem využíval bezezbytku.

Zažil doby, kdy přístup k archivnímu materiálu bylo privilegium. Strana se v praxi držela Orwellova hesla: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Přesto rozvinul soustavné bádání v regionálních i centrálních archivech.

Přes složitost poměrů 80. let si dokázal svou cílevědomostí a pílí opatřit dokonce též zásadní prameny z archivů ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Mladším je třeba připomenout, že před čtyřiceti roky nestačilo několikrát kliknout myší.

 

Vzácná přátelství

Vydatně mu v tomto směru pomáhali bývalí příslušníci československé armády v zahraničí, kteří museli znovu opustit vlast po únoru 1948. Svým opravdovým zájmem o věc si získal jejich plnou důvěru.

Od počátku byla pro Jindřicha Marka charakteristická též soustavná práce s pamětníky. Takto shromáždil ojedinělou kolekci vzpomínek, z níž trvale čerpá, a kterou i dnes rozhojňuje. Kontakty tohoto typu byly velmi úzké.

Účastníci protinacistického odboje z let 1939‒1945 i novodobí váleční veteráni si jej oblíbili pro jeho čestný a seriózní přístup i zájem. Stali se jeho osobními přáteli.

K Markovým narozeninám sestavili jeho kolegové nejen z Vojenského historického ústavu Praha sborník studií. Témata jsou různá, ale dotýkají se historických témat, která jsou Jindřichu Markovi blízká. Knihu doplňuje bohatá obrazová příloha. Dokumentuje fakt, že oslavencův osobní i profesní život provázela řada neočekávaných setkání. Neméně bohatá je i závěrečná komplexní bibliografie Markova díla.

Kniha S přáteli i v archivech však neznamená nějaké loučení. Jindřich Marek se nadále naplno účastní všech aktivit oddělení vojenské historie VHÚ Praha.

 

Prokop Tomek

AktuálněVojenský historický ústav Praha pořádá řadu workshopů:  Pátrání po vojácích první světové války – v teorii i praxi

Vojenský historický ústav Praha pořádá řadu workshopů: Pátrání po vojácích první světové války – v teorii i praxi

01. 04. 2023
Pět tematických workshopů pro veřejnost, která pořádá Vojenský historický ústav, představí zájemcům…
GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

GRANIT-86, cvičení vojsk protivzdušné obrany a letectva armád států Varšavské smlouvy

30. 03. 2023
Jedním z hlavních úkolů Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy ve výcvikovém…
Zemřel armádní generál Emil Boček, poslední československý stíhací pilot z 2. světové války

Zemřel armádní generál Emil Boček, poslední československý stíhací pilot z 2. světové války

25. 03. 2023
V sobotu 25. března 2023 odpoledne přišla smutná zpráva – armádní generál ve…
Antoine-Henri Jomini – prvý veľký vykladač Napoleona

Antoine-Henri Jomini – prvý veľký vykladač Napoleona

24. 03. 2023
Antoine-Henri Jomini patrí medzi dnes skoro zabudnutých vojenských teoretikov. Hoc bol stíhaný…
Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

23. 03. 2023
V úterý 21. března 2023 proběhla ve Vojenském historickém ústavu Praha první akce…