Vzpomínková pouť – Itálie 2017

Vzpomínková pouť – Itálie 2017

25. 10. 2017

U příležitosti 100. výročí založení Českého dobrovolnického sboru v Itálii a zahájení formování čs. vojenských jednotek v Itálii, a také 99. výročí bojů čs. dobrovolníků na Doss Altu, proběhla ve dnech 22. září až 2. října 2017 Vzpomínková pouť – Itálie 2017. Akce se uskutečnila ve spolupráci Československé obce legionářské a Ministerstva obrany České republiky v rámci projektu LEGIE 100. Poutníci spolu s delegací MO ČR absolvovali mnoho pietních a slavnostních akcí, nezřídka v doprovodu zástupců českého velvyslanectví a místních samospráv.

 

Autobus s poutníky vyrazil z Prahy, od Základny dopravy ministerstva obrany v ulici generála Píky, pět minut po půlnoci v pátek 22. září 2017. Další části výpravy nastoupily při krátkých zastávkách v Rokycanech a v Plzni. Za ČSOL se pouti účastnili novodobí váleční veteráni, potomci čs. italských legionářů a další zájemci o vojenskou historii. Delegaci MO ČR tvořili zástupci Odboru pro péči o válečné veterány a Vojenského historického ústavu Praha, trubač ústřední hudby AČR a především řidiči, jejichž profesionalita zásadním způsobem přispěla ke zdaru náročné akce.

Program započal ještě 22. září návštěvou ve vojenském muzeu v Roveretu, jehož expozice obsahuje také pasáže o čs. legiích. Poté následovaly pietní akty v osáriu na Castel Dante v Roveretu, které je největším pohřebištěm československých legionářů na italském území, a u nedalekého Zvonu padlých. Program byl tento den zakončen návštěvou obce Castione, jejíž radnice usiluje o vybudování naučné stezky s tematikou první světové války.

Program v sobotu 23. září zahájil pietní akt u pomníku Aloise Štorcha a Leopolda Jeřábka v Rivě. Spolu se členy místního sdružení veteránů italských horských jednotek – Alpinů, pak poutníci navštívili bojiště na Doss Altu, kde též uctili památku bojovníků za naši svobodu. V neděli 23. září se poutníci zúčastnili hojně navštíveného pietního aktu, spojeného s římskokatolickou mší, u pomníku umučených čs. legionářů v Arcu. Odpoledne následovalo společenské sekání v chatě sdružení Alpinů. Večer poutníci navštívili obnovený pomník umučeného legionáře J. Sobotky v obci Pieve di Bono.

Následující den, v pondělí 25. září, se poutníci zúčastnili slavnostního odhalení pomníku na místě zrušeného hřbitova československých domobranců v Solbiate Olona. Město pojalo celou akci skutečně velkoryse. Kromě vybudování památníku a zorganizování slavnostního odhalení vydalo též historickou publikaci, pojednávající o pobytu Čs. domobrany ve městě a epidemii španělské chřipky, jejíž obětí se mnoho domobranců stalo. Ostatky domobranců byly již v šedesátých letech odvezeny do osárií mimo město, nicméně později objevené pozůstatky jsou pietně uloženy ve společném hrobě na městském hřbitově, kde se jim poutníci též poklonili.

V úterý 26. září proběhla na velvyslanectví České republiky v Římě slavnostní prezentace nového vydání knihy vzpomínek legionáře Vladimíra Vaňka, za přítomnosti jeho dcery, paní Míry B. Vaněk Shejbal, a editora publikace Tomáše Ruska. Poté následoval pietní akt na Cimitero Acattolico v Římě u hrobu Vladimíra Vaňka a dalšího předního představitele prvního čs. odboje v Itálii Karla Veselého. Ve středu 27. září dopoledne poutníci navštívili italské letecké muzeum ve Vigna di Valle a poté v Campo Verano vzdali čest u hrobu legionáře Jana Čalouna. Odpoledne se poklonili u pamětní desky Milána Rastislava Štefánika na Piazza Venezia v Římě a navštívili Muzeum italských válečných vlajek v Památníku sjednocení Itálie na témže náměstí.

Ve čtvrtek 28. září následoval přejezd do benediktinského kláštera na hoře Monte Cassino. Poutníci zde měli unikátní příležitost spatřit rukopis z 12. století se záznamem o pohřbení českého knížete Konráda II. Oty. Poté následoval pietní akt na polském válečném hřbitově z druhé světové války na Monte Cassinu, u hrobu ostravského rodáka Rudolfa Kurka. Poutníci se poté přesunuli do blízké obce Cairo, kde se spolu se zástupci místní samosprávy poklonili u společného hrobu zemřelých českých zajatců z první světové války z nedalekého tábora.

Poutníci pak na francouzském válečném hřbitově z druhé světové války ve Venafro vzdali čest u místa posledního odpočinku poručíka Josefa Dufka, sloužícího za druhé světové války se svolením prezidenta republiky v silách Svobodné Francie. Kulturní program pouti doplnila večerní prohlídka antických vykopávek v Herculaneu.

Nejjižnějšího bodu putování dosáhli poutníci v pátek 29. září., kdy se poklonili u pamětní desky čs. legií v klášteře svatého Vavřince v Padule. Klášter za první světové války sloužil jako zázemí zajateckého tábora, a formovaly se zde čs. pracovní prapory. Poutníci navštívili také výstavu „Dov’é la Patria Nostra?“ pojednávající o československých legiích, instalovanou v areálu kláštera. Odpoledne pak poutníci na radnici města Santa Maria Capua Vetere prezentovali pamětní desku, která bude odhalena na místě bývalého zajateckého tábora, kde v roce 1917 vznikl Československý dobrovolnický sbor. Poté autobus s poutníky zamířil k východnímu pobřeží apeninského poloostrova.

Ještě večer téhož dne se poutníci zúčastnili v Sulmoně slavnostního podepsání partnerství mezi městy Sulmona a Králíky. Následující den, v sobotu 30. září, proběhl v Sulmoně pietní akt na městském hřbitově u hrobu zemřelých zajatců z blízkých zajateckých táborů v době první světové války. Poté byla v klášteře Santo Spirito al Morone v Sulmoně, který též sloužil jako zajatecký tábor, odhalena pamětní deska československým zajatcům.

Poutníci si poté prohlédli nedaleký areál bývalého zajateckého tábora ve Fonte d´Amore, který svému účelu sloužil v době první i druhé světové války. Odpoledne poutníci pokračovali do města Giulianova, kde za velké účasti místních spolků vojenských veteránů odhalili pamětní desky ruskému legionáři Janu Kelblovi, který v Giulianově v roce 1919 na cestě ze Sibiře do vlasti podlehl svým zraněním a nemoci.

Pietní akt v neděli 1. října u pamětní desky na paláci Candiotti ve Folignu poněkud zkomplikovaly běžecké závody, které týž den v ulicích města probíhaly, nicméně podařilo se jej zorganizovat důstojně. Týž den se poutníci na britském válečném hřbitově v Assisi poklonili u místa posledního odpočinku poručíka Ladislava Krieglera, který padl v roce 1944 jako stážista u britského Královského dělostřelectva. Poslední návštěva poutníků pak platila československým legionářům Josefu Matuškovi a Janu Hrazdilovi, jejichž tělesné schránky odpočívají v Perugii. Poslední den pouti, pondělí 2. října, byl věnován mnohasetkilometrovému návratu do vlasti.

Vzpomínková pouť byla významnou společenskou a diplomatickou událostí. Především díky pečlivé a rozsáhlé aktivitě PhDr. Ing. Jozefa Špánika, stálého zástupce České republiky při FAO v Římě, se poutníci na své cestě setkali s množstvím italských přátel našich dějin i národa. Mnohá přátelství i odborné kontakty se také podařilo v průběhu cesty navázat. Péče, kterou italští dobrovolníci a místní úřady věnují udržování památek na své československé spolubojovníky z doby první světové války, je příkladná. Také organizace cesty z české strany byla pečlivá a efektivní. Pouť tak důstojně připomněla a uctila památku našich předků, kteří před sto lety obětovali své životy za naši svobodu.

 Tomáš Jakl

 

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…