ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

ATENTÁT 80: Souhrnný přehled témat projektu a data jejich zveřejňování

26. 09. 2021

Vojenský historický ústav Praha připravil od září 2021 až do léta 2022 projekt ATENTÁT –  OPERACE ATHROPOID – 80 LET. Připomíná si jím 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, respktive hlavní události spojené s Heydrichovým příchodem do Protektorátu Čechy Morava v září 1941, přes atentát až po popravy českých odbojářů na podzim 1942. Projekt, se sestává kromě jiného i ze série textových materiálů, zveřejňovaných na webových stránkách www.vhu.cz.

V případě webové, textové prezentace jde o rozsáhlou sérii materiálů, kterou připravují odborníci VHÚ – především historici z Odboru historicko-dokumentačního a kurátoři z Odboru muzeí. Tyto materiály jsou od konce září 2021 postupně zveřejňovány pod souhrnnou hlavičkou ATENTÁT –  OPERACE ATHROPOID – 80 LET na webové stránce vhu.cz, kde je také vytvořena speciální rubrika, v níž jsou články ukládány.

 

 

Seznam témat, která se vztahují k období 27. září 1941 (příchod R. Heydricha do protektorátu) až 27. května 1942 (atentát) a 18. června 1942 (boje v kryptě kostela), resp. do poprav odbojářů v koncentračním táboře Mauthausen na podzim 1942.

 

Kat nastupuje – vyhlášení výjimečného stavu

Autor Jindřich Marek. Zveřejnění 27. září 2021.

 

Oběti v protektorátu – I. stanné právo, zatýkání a popravy

Autor Milan Votava. Zveřejnění 28. září 2021.

 

Londýnská reakce – první příprava operace Anthropoid

Autor Prokop Tomek. Zveřejnění 3. října 2021.

 

Sokolové proti nacistům, podpora odboji

Autor Michal Burian. Zveřejnění 8. října 2021.

 

Protižidovská opatření, vznik ghetta Terezín

Autor Jiří Plachý. Zveřejnění polovina října 2021.

 

Heydrichova sociální politika v protektorátu

Autor Jaroslav Láník. Zveřejnění začátek listopadu 2021.

 

Příprava československých parašutistů v zahraničí k akci

Autor Zdeněk Špitálník. Zveřejnění konec listopadu 2021.

 

Vysazení skupiny Anthropoid na konci prosince 1941

Autor Jiří Rajlich. Zveřejnění 28. prosince 2021.

 

Shrnutí akcí domácího odboje

Autor Michal Burian. Zveřejnění leden 2022.

 

Nová protektorátní vláda, jmenována 19. ledna 1942

Autor Jiří Plachý. Zveřejnění 18. ledna 2022.

 

Další výsadky parašutistů z jara 1942

Autor Jindřich Marek. Zveřejnění březen 2022.

 

Zahraniční odboj v letech 1941-1942

Autor Tomáš Jakl. Zveřejnění duben 2022.

 

Problematika totálního nasazení českých občanů v Říši 

Autor Jiří Plachý. Zveřejnění květen 2022.

 

Atentát na Reinharda Heydricha 27. května 1942

Autor Zdeněk Špitálník. Zveřejnění 26. května 2022.

 

Zahraniční reakce na atentát

Autor Prokop Tomek. Zveřejnění začátek června 2022.

 

Boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje a v kryptě 18. června 1942

Autor Zdeněk Špitálník. Zveřejnění 17. června 2022.

 

Vyhlazení Lidic a Ležáků

Autor Hana Benešová. Zveřejnění červen 2022.

 

Oduznání Mnichova zahraničními velmocemi

Autor Karel Straka. Zveřejnění konec července 2022.

 

Popravení v Mauthausenu

Autor Hana Benešová. Zveřejnění říjen 2022.

 

 

 

AktuálněArmádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

Armádní muzeum Žižkov navštívili vojáci zranění při výkonu služby i pravnučka TGM

22. 03. 2023
  Do zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov zavítaly od jeho znovuotevření 28. října…
Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…