G/ Články k období 1918-1938

Sté jubileum vzniku Generálního štábu v roce 1919

Sté jubileum vzniku Generálního štábu v roce 1919

13.10.2019 | Na loňská výročí československé státnosti navazuje letos několik dalších jubileí, která úzce souvisejí s budováním státu a armády v zakladatelském období někdejší Československé republiky. Generální štáb Armády České republiky si 15. října připomněl datum vzniku svého historického předchůdce z roku 1919. Přinášíme vám stručný popis prvních měsíců zrodu Generálního štábu československé armády

Válka o Slovensko v roce 1919

Válka o Slovensko v roce 1919

11.6.2019 | Ozbrojený konflikt s Maďarskou republikou rad o Slovensko na jaře a v létě 1919 připravil sebejistému Československu krušné chvíle. Po bojích na Těšínsku už podruhé během krátké doby muselo zápasit o svou územní integritu. Tentokrát se o rozpoutání střetu přičinilo největší měrou čs. vojsko, které neodolalo lákavé příležitosti a nechalo se na jižním Slovensku strhnout ke […]

Divize na konci světa

Divize na konci světa

27.2.2019 | Tragickým dnům před sedmdesáti lety v březnu roku 1939, kdy byly zbytky československého státu rozbity a do Čech a na Moravu vstoupili nacisté, předcházelo i dění týkající se nejzazší části státu, Podkarpatské Rusi. Na tuto součást tehdejšího Česko-Slovenska se dívali s neskrývaným zájmem především představitelé Maďarska. Hitler jim situaci ulehčil, vyjádřil jim svoji podporu. V […]

Vznik Československého vojska na Rusi

Vznik Československého vojska na Rusi

7.2.2019 | Československý sbor nesl v roce 1918 hlavní tíhu bojů proti Rudé armádě na obnovené východní frontě první světové války. Na osvobozeném území východního Ruska, Uralu a Sibiře se současně obnovovala ruská armáda. Na přelomu let 1918/1919 již byla natolik silná, že obě vyčerpané divize Československého sboru mohly být staženy do zápolí k odpočinku a na […]

Před sto lety: československo-polské boje o Těšínsko

Před sto lety: československo-polské boje o Těšínsko

21.1.2019 | Těsně po skončení první světové války, v lednu 1919, vypukla krátká, ve svých důsledcích však tragická válka dvou nově vzniklých, respektive po staletích obnovených samostatných států, Československa a Polska, o Těšínsko. Čs. Zemský národní výbor pro Slezsko na jedné straně a polská Rada narodowa v Těšíně na straně druhé uzavřely 5. listopadu 1918 dohodu o dělbě […]

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

Prezidentův člověk – generální inspektor čs. vojsk a vliv T. G. Masaryka na vojenskou správu (prosinec 1918 – leden 1919)

14.1.2019 | Teprve když se přikročilo k budování ústavního pořádku nové Československé republiky, vyplynuly na povrch některé rozdílné představy o míře zapojení jednotlivých aktérů státní moci do správy země. V této době vznikl úřad generálního inspektora čs. branné moci, jehož prostřednictvím hodlal prezident T. G. Masaryk zvýšit svůj vliv ve vojenské správě. 

Ani vídeňská arbitráž nebyla řešením…

Ani vídeňská arbitráž nebyla řešením…

17.12.2018 | Pokračováním pro Evropu ostudného a pro demokratické Československo potupného a zničujícího mnichovského procesu ze září 1938 se stala tzv. Vídeňská arbitráž z 2. listopadu 1938. Tehdy bylo ve vídeňském Belvederu ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. Na základě rozhodnutí ministrů zahraničí nacistického Německa Joachima von Ribbentropa a fašistické Itálie Galeazza Ciana bylo rozhodnuto, že Československo […]

Opomíjená pohraniční válka na podzim roku 1938

Opomíjená pohraniční válka na podzim roku 1938

2.10.2018 | Většina našich publicistů i v letošním „osmičkovém“ roce se nezbavila při psaní o roku 1938 fráze, že Československo kapitulovalo bez jediného výstřelu. To však vyvrací četné archivní doklady o kalvárii těch, kteří měli hranice nacismem ohroženého Československa bránit. Oni již byli ve válce, kterou však tehdy naivní Evropa stále nechtěla vidět…

Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek, významný vojenský lékař meziválečného období

Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek, významný vojenský lékař meziválečného období

26.3.2018 | Na počátku letošního března uplynulo 137 let od narození jednoho z nejvýznamnějších lékařů, kteří spojili svou profesní dráhu s československou brannou mocí. Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek (1881‒1959) se stal odborníkem, jenž byl respektován doma i za hranicemi. Tento fakt je současně dobrou příležitostí vzpomenout na poměrně časté a mnohostranné kontakty československé a polské armády, […]

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

4.3.2018 | V období druhého stanného práva, které nastalo po atentátu na Reinharda Heydricha, padlo na pražské Kobyliské střelnici pod kulkami německých popravčích čet celkem 539 občanů, z toho 76 žen. Mezi obětmi najdeme aktivní účastníky protinacistického odboje, ale také skupinu 26 občanů z vyhlazených Lidic. Z hlediska počtu obětí je tedy Kobyliská střelnice v tomto temném […]

Hossbachův protokol – Hitlerův monolog, ne rozprava

Hossbachův protokol – Hitlerův monolog, ne rozprava

24.11.2017 | V nedávných dnech uplynulo osmdesát let od události, která vyznačila počátek přechodu německého nacismu od revize versailleského systému k otevřené agresi. Adolf Hitler svolal na 5. listopadu 1937 pět nejvyšších politických a vojenských činitelů Německé říše.

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929

25.8.2017 | Měsíc srpen býval tradičním obdobím výročních armádních cvičení velkého rozsahu. Této praxe se přidržela také meziválečná československá branná moc. Pro ni znamenaly akce tohoto typu velký přínos na všech úrovních velení a přípravy vojsk. Nemálo významná byla též příležitost prezentovat armádu před činiteli veřejného politického života a veřejností. Lidé se sice nedostali přímo do míst konání […]

Zima 1920 – legionářská odysea

Zima 1920 – legionářská odysea

17.2.2017 | Únor 1920 se zapsal do bohaté a dramatické historie čs. legií v Rusku pro legionářské veterány a jejich blízké především radostným faktem, že se po několika malých lodních transportech válečných invalidů a přestárlých vojáků začaly do vlasti konečně vracet jednotlivé pluky legií.

Ministr národní obrany František Udržal

Ministr národní obrany František Udržal

3.2.2017 | Počátek letošního roku je dobrou příležitostí zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších ministrů národní obrany meziválečné Československé republiky, Františka Udržala (3. ledna 1866 ‒ 24. dubna 1938). Počátkem ledna uplynulo od jeho narození 151 let. Šlo o pozoruhodnou osobnost, jejíž život a veřejnou politickou činnost přibližuje tento biogram.

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

13.1.2017 | Oslavovali jej jako živoucí symbol československých legií. Byl prvním mezi generály. V září 1938 stanul v čele vlády obrany republiky. To jsou pravdivá zastavení na cestě života armádního generála Jana Syrového (24. 1. 1888 – 17. 10. 1970). Po roce 1945 se však neprávem stal opovrhovaným kolaborantem a mužem odsouzeným nejen k mnohaletému vězení, ale […]

1 2 3 9

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha