G/ Články k období 1918-1938

Opomíjená pohraniční válka na podzim roku 1938

Opomíjená pohraniční válka na podzim roku 1938

2.10.2018 | Většina našich publicistů i v letošním „osmičkovém“ roce se nezbavila při psaní o roku 1938 fráze, že Československo kapitulovalo bez jediného výstřelu. To však vyvrací četné archivní doklady o kalvárii těch, kteří měli hranice nacismem ohroženého Československa bránit. Oni již byli ve válce, kterou však tehdy naivní Evropa stále nechtěla vidět…

Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek, významný vojenský lékař meziválečného období

Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek, významný vojenský lékař meziválečného období

26.3.2018 | Na počátku letošního března uplynulo 137 let od narození jednoho z nejvýznamnějších lékařů, kteří spojili svou profesní dráhu s československou brannou mocí. Generál zdravotnictva MUDr. Klement Zrůnek (1881‒1959) se stal odborníkem, jenž byl respektován doma i za hranicemi. Tento fakt je současně dobrou příležitostí vzpomenout na poměrně časté a mnohostranné kontakty československé a polské armády, […]

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

539 obětí, mezi nimi i Josef Krejčí

4.3.2018 | V období druhého stanného práva, které nastalo po atentátu na Reinharda Heydricha, padlo na pražské Kobyliské střelnici pod kulkami německých popravčích čet celkem 539 občanů, z toho 76 žen. Mezi obětmi najdeme aktivní účastníky protinacistického odboje, ale také skupinu 26 občanů z vyhlazených Lidic. Z hlediska počtu obětí je tedy Kobyliská střelnice v tomto temném […]

Hossbachův protokol – Hitlerův monolog, ne rozprava

Hossbachův protokol – Hitlerův monolog, ne rozprava

24.11.2017 | V nedávných dnech uplynulo osmdesát let od události, která vyznačila počátek přechodu německého nacismu od revize versailleského systému k otevřené agresi. Adolf Hitler svolal na 5. listopadu 1937 pět nejvyšších politických a vojenských činitelů Německé říše.

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929

Závěrečná cvičení čs. branné moci z roku 1929

25.8.2017 | Měsíc srpen býval tradičním obdobím výročních armádních cvičení velkého rozsahu. Této praxe se přidržela také meziválečná československá branná moc. Pro ni znamenaly akce tohoto typu velký přínos na všech úrovních velení a přípravy vojsk. Nemálo významná byla též příležitost prezentovat armádu před činiteli veřejného politického života a veřejností. Lidé se sice nedostali přímo do míst konání […]

Zima 1920 – legionářská odysea

Zima 1920 – legionářská odysea

17.2.2017 | Únor 1920 se zapsal do bohaté a dramatické historie čs. legií v Rusku pro legionářské veterány a jejich blízké především radostným faktem, že se po několika malých lodních transportech válečných invalidů a přestárlých vojáků začaly do vlasti konečně vracet jednotlivé pluky legií.

Ministr národní obrany František Udržal

Ministr národní obrany František Udržal

3.2.2017 | Počátek letošního roku je dobrou příležitostí zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších ministrů národní obrany meziválečné Československé republiky, Františka Udržala (3. ledna 1866 ‒ 24. dubna 1938). Počátkem ledna uplynulo od jeho narození 151 let. Šlo o pozoruhodnou osobnost, jejíž život a veřejnou politickou činnost přibližuje tento biogram.

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

Generál Jan Syrový, uctívaný i očerňovaný symbol

13.1.2017 | Oslavovali jej jako živoucí symbol československých legií. Byl prvním mezi generály. V září 1938 stanul v čele vlády obrany republiky. To jsou pravdivá zastavení na cestě života armádního generála Jana Syrového (24. 1. 1888 – 17. 10. 1970). Po roce 1945 se však neprávem stal opovrhovaným kolaborantem a mužem odsouzeným nejen k mnohaletému vězení, ale […]

Pod prapory interbrigád

Pod prapory interbrigád

5.1.2017 | Ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. I přes jejich zásadní úlohu v tradicích minulého režimu nebyly prapory dosud komplexně zpracovány a dokonce se u mnohých nepodařilo dohledat ani jejich původ a způsob nabytí do sbírek VHÚ. Tento fakt připouští i katalog No […]

Spolutvůrce Slovenské strely, ale také aktivní odbojář

Spolutvůrce Slovenské strely, ale také aktivní odbojář

19.12.2016 | Josef Sousedík, rodák z valašského Vsetína, je znám především jako významný český elektrotechnik a vynálezce s mnoha československými i světovými patenty. Byl však též uznávaným komunálním politikem a významným představitelem protinacistického odboje.

Plakáty z občanské války ve Španělsku

Plakáty z občanské války ve Španělsku

4.12.2016 | Každý válečný konflikt v minulosti vždy provázela neodmyslitelně propagandistická tvorba, fungující na všech bojujících stranách. Jedním z takových prostředků jsou plakáty jako forma rychlého a účinného sdělení, které reaguje na aktuální dění nebo situaci. Jako připomínku letošního 80. výročí vypuknutí španělské občanské války vám přinášíme ukázku plakátů z této doby.

Hořké poučení pro budoucnost?

Hořké poučení pro budoucnost?

25.11.2016 | Prostý fakt, že Češi a Poláci by měli ve vlastním zájmu čelit bezpečnostním hrozbám vždy společně, byl v minulosti nejednou ke škodě obou národů zmařen ambiciózními či zaslepenými politiky. Takovým byl ve 30. letech minulého století bohužel i Józef Beck (1894–1944), bývalý důstojník polských legionů v letech 1. světové války a pobočník pozdějšího maršála Józefa […]

Legionář a účastník povstání, který zemřel rukou SS

Legionář a účastník povstání, který zemřel rukou SS

25.7.2016 | Pražského povstání se účastnilo množství bývalých legionářů, z nichž padesát pět položilo v novém boji za svobodu vlasti životy. Jedním z nich byl předválečný aktivní důstojník československé armády Otakar Háva. Jeho narození připadá na 31. července.

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození

Hrdina dvou odbojů z Památníku osvobození

4.5.2016 | Letošní dvacátý čtvrtý duben byl výročním dnem skonu pplk.konc. in memoriam Jaroslava Boháče (11. 9. 1894 Mladá Vožice – 24. 4. 1944 Brieg/Brzeg, Polsko), jenž náležel k nejvýraznějším postavám meziválečného Památníku odboje a Památníku osvobození. O jeho životní dráze historika, archiváře a bojovníka dvou národních rezistencí pojednává tato biografická stať.

Unifikace československé branné moci

Unifikace československé branné moci

12.1.2016 | Již brzy po vzniku samostatné Československé republiky bylo zřejmé, že před jejími tvůrci stojí jeden z nejzávažnějších úkolů ‒ vybudování jednotné armády. Tento odborně složitý a politicky citlivý proces vstoupil do historie pod pojmem unifikace. Jeho podstatu přibližuje dnešní příspěvek.

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha