H/ Články k období 1914-1918 - první světová válka

Horké léto 1915 na Jadranu

Horké léto 1915 na Jadranu

24.7.2019 | Námořní válka na Jadranu v letech 1914 – 1918 nebyla příliš intenzivní, protože rakousko-uherské námořnictvo, v jehož řadách bylo i několik tisíc Čechů, muselo být proti přesile dohodových spojenců velice obezřetné a využívat ochrany svých dobře situovaných základen v Pule a Boce Kotorské. Nejaktivnější tak byly na rakousko-uherské straně ponorky a rychlé torpédoborce.

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

C. R. W. Nevinson: Grafiky války a míru

24.1.2019 | Sto let, které v loňském roce uplynuly od konce první světové války, připomnělo také Britské muzeum, a to výstavou grafik jednoho z nejvýznamnějších válečných malířů té doby – C. R. W. Nevinsona. Zároveň tak oslavilo stoleté výročí daru tohoto výtvarníka, který v roce 1918 věnoval muzeu 25 svých prací. Mnohá díla byla veřejnosti představena vůbec […]

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

Výstava Tvoříme nový svět. Na válečných troskách.

17.1.2019 | „Opona padá na dlouhé frontě ve Francii a ve Flandrech. Léčivé ruce Času a Přírody a rychlá pomoc mírumilovného průmyslu uhladily již téměř jámová pole a brázdy zákopů, které v širokém pásu od Vogéz až k moři pokrývaly černými skvrnami usmívavé nivy Francie. Zříceniny jsou znovu vybudovány, rozštípané stromy znovu vysázeny. Jen hřbitovy, pomníky a pahýly věží […]

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 2. část

5.1.2019 | Přinášíme vám druhou část textu, který se věnuje vývoji zákopového dělostřelectva v období první světové války. Jádrem tohoto článku je historie a rozvoj minometu jako typické zbraně, která ve válečném dění let 1914-1918 sehrála významnou úlohu. Autorem textu je Jan Fedosejev, kurátor sbírky dělostřeleckých zbraní a materiálu Vojenského historického ústavu Praha.

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 1. část

Zákopové dělostřelectvo za první světové války. 1. část

2.1.2019 | První světová válka znamenala pro dělostřelectvo revoluci. Po krátkém období roku 1914, kdy se válčilo na otevřených bitevních polích, přinutila palebná síla děl a kulometů pěchotu k hledání úkrytů v zákopech. Nedostatek pohyblivých bojových prostředků způsobil, že se dělostřelectvo stávalo stále mohutnějším, ničivějším a nepohyblivějším. Na bojištích rychle převládla nepřímá palba, která trvale změnila taktiku, […]

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

Střet dvou světů – generálmajor Červinka a doplňování čs. legie v Rusku, podzim 1917 – jaro 1918

26.12.2018 | Taktický průlom československé střelecké brigády u Zborova během Kerenského ofenzivy v létě 1917 měl sice mizivý dopad na průběh dalších bojových operací, leč pro další vývoj čs. vojska na Rusi znamenal osudový milník. Ohlas, jaký vyvolal tento úspěch na nejvyšších místech ruského velení, urychlil sestavování dalších čs. pluků a vytvořil předpoklady ke zrodu vyšších organizačních […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 4. díl – Výbava kuřáka.

5.12.2018 | Ruku v ruce s poptávkou po tabáku kráčela i poptávka po kuřáckých potřebách, jejichž ztráta pro vojáky v zákopech mohla být obdobně bolestivá, jako nedostatek samotného kuřiva. To ukazuje i případ starodružiníka Jaroslava Kukly, který před Vánoci roku 1914 ztratil při nočním přesunu v týle ruské fronty svou milovanou dýmku. „Neboť věděl, že v Rusku […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 3. díl – Vítězství cigarety.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 3. díl – Vítězství cigarety.

3.12.2018 | První světová válka je všeobecně považována za okamžik definitivního vítězství cigarety nad dýmkou. Zatímco v západní Evropě není toto vítězství překvapivé a například ve Velké Británii dosahoval podíl cigaret na tabákovém trhu již před válkou 38 %, v Rakousku-Uhersku bylo toto číslo před válkou podstatně nižší.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 2. díl – Každodenní spotřeba.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 2. díl – Každodenní spotřeba.

29.11.2018 | Spotřeba tabáku v průběhu první světové války stoupala a někteří jednotlivci potřebovali k uspokojení své závislosti až stovku cigaret denně. Ačkoli takové množství není v porovnání s nedávnou dobou nijak závratné, stejně dalece převyšuje vydávané příděly rakousko-uherské armády, a náruživí kuřáci tak byli odkázáni doplňovat kuřivo i z jiných zdrojů. Prvním cílem se stali především […]

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 1. díl – Tabák za Rakouska.

Tabák a kuřácké potřeby v zákopech světové války. 1. díl – Tabák za Rakouska.

26.11.2018 | Málokterý fenomén je s armádou spjat tak pevně jako tabák. Jeho příchod do Evropy je spojen již s první objevitelskou cestou Kryštofa Kolumba do Ameriky, odkud si jej někteří námořníci přivezli do Španělska. Zprvu byl považován za léčivou bylinu a od španělských námořníků jej záhy převzala aristokracie a vojáci.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 2. část.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 2. část.

10.11.2018 | Před sto lety, přesně 11. listopadu 1918, skončila první světová válka. Vojenský konflikt do té doby s ničím nesrovnatelný, který znamenal zásadní přelom v moderní historii lidstva a do značné míry určil další dění v celém 20. století. Přinášíme vám druhou část sumarizačního textu historika Karla Straky z Vojenského historického ústavu Praha, v němž se […]

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 1. část.

Sto let od konce Velké války. Znamenalo vítězství spojeneckého tábora výhru míru? 1. část.

8.11.2018 | Před sto lety, přesně 11. listopadu 1918, skončila první světová válka. Vojenský konflikt do té doby s ničím nesrovnatelný, který znamenal zásadní přelom v moderní historii lidstva a do značné míry určil další dění v celém 20. století. Přinášíme vám první část sumarizačního textu historika Karla Straky z Vojenského historického ústavu Praha, v němž se […]

Sté výročí vzniku Československé republiky

Sté výročí vzniku Československé republiky

24.10.2018 | V těchto dnech si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. Československý stát se zrodil jako odraz a naplnění touhy i vůle českého národa i národně uvědomělých Slováků po samostatnosti. Sama o sobě by se ovšem pouhá vůle lidu ve vlasti mohla ukázat nedostatečnou. Vznik Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na sklonku první světové války […]

Vyvraždění rodiny Romanovů

Vyvraždění rodiny Romanovů

26.7.2018 | První světová válka přinesla masivní otřes světové civilizaci a její následky byly strašlivé. Znamenala záhubu milionů lidských bytostí, hospodářské zpustošení i morální kolaps. Smetla staleté monarchie a její následky dodnes ovlivňují mezinárodněpolitickou situaci ve světě. Jednu z nejkrvavějších podob nabralo zhroucení dosavadního politického uspořádání v Rusku.

Rumburští rebelové si zaslouží náš respekt!

Rumburští rebelové si zaslouží náš respekt!

19.5.2018 | „Kdyby byli vzbouřenci pronikli dále na jih – nebylo to vyloučeno – a nalezli vojenské posily a podporu ze strany civilního obyvatelstva, mohli jsme mít v této části Čech úplnou revoluci…“ (Z dopisu rakousko-uherského místodržitele v Čechách hraběte Maxmiliana Coudenhove, který 24. května 1918 zaslal do Vídně ministru vnitra.)

1 2 3 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha