I/ Články k období 1789 - 1914

Jaro národů 1848

Jaro národů 1848

15.3.2018 | Revoluční vlna roku 1848 zasáhla většinu Evropy, což vedlo k povstáním a válkám, které se nevyhnuly ani našim zemím. Z revolučního kvasu vzešly změny státních i sociálních systémů, které ovlivnily svět.

Restaurování kordu české šlechty

Restaurování kordu české šlechty

12.3.2018 | Součástí početné sbírky chladných zbraní Vojenského historického ústavu Praha je deset kordů následujícího typu. Nosili je příslušníci české stavovské šlechty jako součást velmi výpravného stejnokroje; jsou datovány kolem roku 1813. U boku jej měly zavěšeny ve dvojitém stříbrně protkávaném závěsníku a s uvázaným zápěstníkem, taktéž ze stříbrného dracounu. Některé kordy jsou bohužel nekompletní, především ve […]

Čepicové odznaky a drobná patriotika

Čepicové odznaky a drobná patriotika

28.1.2018 | Ačkoliv vojenství novověku a dějin nejnovějších vedlo skrze stejnokroje k unifikaci vzhledu vojáků, přece jen nikdy zcela nepotlačilo přirozenou lidskou tendenci k ozdobení oděvu a alespoň nepatrnému zdůraznění vlastní individuality. Ideálním prostředkem k tomu byly drobné odznaky, které se daly snadno umístit (a v případě nutnosti též snadno sejmout) na stejnokroj či jeho součást, což […]

Císař František Josef I. v portrétní malbě

Císař František Josef I. v portrétní malbě

24.3.2017 | Bohaté výtvarné sbírky Vojenského historického ústavu Praha obsahují desítky portrétů příslušníků habsburského císařského domu – panovníků, arcivévodů a jejich rodinných příslušníků. Mezi nimi jsou nejpočetněji zastoupeny podobizny nejdéle vládnoucího habsburského císaře, Františka Josefa I. Autory byli zpravidla rakouští dvorní malíři, jejichž díla byla pak mnohokrát kopírována nebo napodobována. V některých případech vytvořil jeden umělec dokonce […]

Vídeň plná inspirace

Vídeň plná inspirace

7.12.2016 | Od března letošního roku žila rakouská metropole událostí, která před sto lety uzavřela vládu nejdéle panujícího habsburského monarchy Františka Josefa I. (1830–1916). Rozsáhlý výstavní projekt s jednoduchým názvem Franz Joseph, který byl zahájen v polovině března, uspořádala správa zámku Schönbrunn (Kultur und Betriebsges.m.b.H. Schönbrunn). Ve čtyřech expozicích byly představeny různé pohledy na osobnost rakouského císaře. 

Karabina Maynard a její příběh

Karabina Maynard a její příběh

5.9.2016 | Ve sbírkách palných zbraní Vojenského historického ústavu Praha nalezneme i pušky americké provenience, včetně některých velmi vzácných exemplářů. Mezi ně bezesporu patří i 1. model perkusní karabiny – zadovky s výměnnými hlavněmi. VHÚ tuto zbraň získal v roce 2015, karabina je umístěna v původní kazetě s příslušenstvím. Konstrukce zbraně pochází z dílny zubního lékaře, ale […]

150 let: bitva u Hradce Králové 3. července 1866

150 let: bitva u Hradce Králové 3. července 1866

30.6.2016 | Rozhodující bitva války roku 1866 proběhla před 150 lety, 3. července 1866 u Hradce Králové a bojovalo v ní bezmála půl milionu vojáků.

Začátek války roku 1866 na českém bojišti

Začátek války roku 1866 na českém bojišti

28.6.2016 | Právě před 150 lety došlo k vyvrcholení prusko-rakouského antagonismu o nadvládu nad zeměmi Německa. Poslední z prusko-rakouských válek, která se přehnala přes české země, po sobě zanechala tisíce obětí jak z řad bojujících armád, tak z řad civilního obyvatelstva. Připomeňme si proto průběh válečných operací, jejichž hlavním bojištěm se staly Čechy.

Dobytí Drinopolu a první balkánská válka

Dobytí Drinopolu a první balkánská válka

11.3.2016 | Dne 13. března 1913 se spojeným bulharsko-srbským vojskům podařilo po dlouhém obléhání dobýt osmanskou pevnost Drinopol a definitivně rozhodnout konflikt později známý jako první balkánská válka ve svůj prospěch. Pád Drinopolu a následné dobytí posledních tureckých pevností na Balkáně znamenaly celkové vítězství pro Srbsko, Bulharsko, Černou Horu a Řecko.

Propaganda v době Napoleona

Propaganda v době Napoleona

19.10.2015 | K letošnímu 200. výročí bitvy u Waterloo uspořádalo Britské muzeum výstavu Bonaparte a Britové: Grafika a propaganda v době Napoleona. Expozice se zaměřila především na tištěnou propagandu na obou stranách La Manchského průlivu, a to ať již francouzskému generálovi a císaři Napoleonovi Bonapartemu (1769–1821) zlořečila nebo jej naopak glorifikovala.

Waterloo, 200 let od posledního polního tažení císaře Napoleona

Waterloo, 200 let od posledního polního tažení císaře Napoleona

18.6.2015 | Waterloo – slovo, které je dodnes synonymem fatální porážky. V těchto dnech si připomínáme 200. výročí posledního tažení císaře Francouzů Napoleona I. Bonaparta, které skončilo právě u tohoto belgického městečka poblíž Bruselu.

Bitva u Tolentina 2.-3. května 1815

Bitva u Tolentina 2.-3. května 1815

1.5.2015 | Poslední koaliční válku proti napoleonské Francii si většina čtenářů spojuje hlavně s belgickým tažením císaře Francouzů Napoleona, jež skončilo u Waterloo. Dnes si ale připomeneme jinou rozhodující bitvu, na jiném bojišti tohoto konfliktu.

Pušky rakousko-uherské branné moci – 2. díl

Pušky rakousko-uherské branné moci – 2. díl

9.3.2015 | Přinášíme vám druhou část materiálu Jana Skramoušského, kurátora sbírek moderních palných zbraní a střeliva Vojenského historického ústavu Praha, který je věnován puškám Rakouska-Uherska v období konce 19. století. Celý text byl publikován také v čísle 4/2014 čtvrtletníku Historie a vojenství.

Pušky rakousko-uherské branné moci – 1. díl

Pušky rakousko-uherské branné moci – 1. díl

2.3.2015 | Přinášíme vám první část zevrubného materiálu kurátora sbírek moderních palných zbraní a střeliva Vojenského historického ústavu Praha Jana Skramoušského, který je věnován puškám Rakouska-Uherska v období konce 19. století. Celý text byl publikován také v čísle 4/2014 čtvrtletníku Historie a vojenství.

O vojáky se přes století a půl stará Mezinárodní červený kříž

O vojáky se přes století a půl stará Mezinárodní červený kříž

17.2.2015 | Před 152 lety, 17. února 1863 došlo k ustanovujícímu zasedání tzv. Výboru pěti, kterému se povedlo během pouhého roku svolat do Ženevy mezinárodní konferenci a položit tak základy Mezinárodního červeného kříže.

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha